Table of Contents:

 1. Hvorfor slukker vand ild?
 2. Hvordan lavede man ild i gamle dage?
 3. Hvad sker der når noget brænder?
 4. Hvordan får man ild?
 5. Hvad skal man gøre hvis det brænder?
 6. Hvordan laver man ild med to stykker træ?
 7. Hvad bruger man ild til?
 8. Hvor varm er en ildebrand?
 9. Hvad fjernes fra en brand når den slukkes med vand?
 10. Hvilken effekt har vand på en brand?
 11. Kan man lave ild med flintesten?
 12. Hvad sker der på et forbrændingsanlæg?
 13. Hvordan fungere ild?
 14. Hvad skal man bruge for at lave ild?

Hvorfor slukker vand ild?

Til gengæld kan vand bruges til at slukke en brand. Det skyldes, dels at vand ikke er brændbart, og dels at det har en god evne til at absorbere varme. Det kræver meget energi at opvarme vand, og den proces stjæler varmen fra ilden.

Hvordan lavede man ild i gamle dage?

Før radiatorer, komfurer og lamper kom ind i vores hjem, var det ilden, der gav varme, lys og tilberedt mad. Og for at tænde ild skulle man have et ildstål. Det brugte for eksempel vikingerne, og i videoen herover kan du se et ildstål med form som en båd, fundet ved Åsum på Fyn.

Hvad sker der når noget brænder?

Ild er en hastig, selvforstærkende oxidationsproces, hvor brændbare gasser dannes ud fra et brændsel. Den begynder med, at brændslet bliver udsat for opvarmning fra en ydre energikilde som f. eks. et lyn, en gnist eller respirationsvarme.

Hvordan får man ild?

Sådan gør du
 1. Slå gnister. Grundideen når du slår ild er, at du laver nogle gnister. ...
 2. Fang gnist. Gnisterne skal du fange i et materiale som fænger let. ...
 3. Pust til gløden. ...
 4. Byg bålet op. ...
 5. Sten mod stål. ...
 6. Kniv mod stål. ...
 7. Centrer sollys.

Hvad skal man gøre hvis det brænder?

Det skal I gøre
 1. Få alle ud sikrest og hurtigst muligt!
 2. Udpeg et mødested og hold jer samlet!
 3. Åbn aldrig en dør, der er varm! ...
 4. Hvis der er røg på trappen, skal du blive i din lejlighed og give dig til kende i vinduet.
 5. Er jeres eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen og dæk munden til hele tiden!

Hvordan laver man ild med to stykker træ?

Ved friktionen mellem to stykker træ, opvarmes træstøvet, som frigøres ved at gnide træ hårdt mod hinanden, og danner langsomt en glød, som forsigtigt tippes over i tønderet. Luk tønderet forsigtigt sammen om gløden uden at kvæle den og pust jævnt på bundet indtil gløden tager ved og flammer op.

Hvad bruger man ild til?

Ild giver varme og lys. Man kan også bruge ild til at lave mad ved – og bare det at kunne koge eller stege planter og dyr er et af de vig- tigste skift, der er sket i menneskets historie.

Hvor varm er en ildebrand?

Den højeste temperatur findes næsten inde i flammen, hvor der er en lys blå del, der ligger temperaturen omkring 1400 ºC. Flammens farve varierer derefter over gul, orange til rødt. I den røde del er temperaturen omkring 800 ºC.

Hvad fjernes fra en brand når den slukkes med vand?

Efter en brand er slukket, nedbrydes ammoniumhydrogenfosfat til gødning, som hjælper naturen hurtigere på fode igen. Ofte blandes der farvestof i vandet, typisk rødt. Farven i vandet gør det nemmere for piloterne at se, præcis hvor de rammer med deres ladninger af vand.

Hvilken effekt har vand på en brand?

Brandslukning med vand Vand slukker effektivt pga. sin kølende virkning. Vand er det bedste slukningsmiddel ved brand i træ, papir, tekstiler, plastik og lignende, men brug ikke vand ved brand i elektriske installationer og til slukning af brændende fedtstof.

Kan man lave ild med flintesten?

Flint frembringer ild, når det slås imod et jernholdigt materiale. Det skyldes, at flint er en af naturens hårdeste stenarter og derfor kan slå jernpartikler af stål eller svovlkis.

Hvad sker der på et forbrændingsanlæg?

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra husholdningerne og småt brændbart affald fra virksomheder og genbrugspladser. Varmen fra forbrændingen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme. Der findes lidt under 30 forbrændingsanlæg i Danmark.

Hvordan fungere ild?

Ild, forbrænding, som foregår under afgivelse af energi som varme og lys. Forbrændingen kræver et brændbart stof, brændslet, og tilførsel af ilt fra atmosfæren. Under forbrændingen udvikles der fra visse brændsler, fx træ, brændbare gasser, som antændt viser sig som flammer.

Hvad skal man bruge for at lave ild?

Man skal bruge tre ting for at lave ild: Brændbart materiale, varme og ilt.