Table of Contents:

 1. Hvad er feminisme i dag?
 2. Hvad er klassisk feminisme?
 3. Hvad var baggrunden for Rødstrømpebevægelsen?
 4. Hvad dækker begrebet feminisme over?
 5. Hvad kæmpede kvinderne for?
 6. Hvor mange er feminister?
 7. Hvad var kvindebevægelsens mål?
 8. Hvorfor hedder det Rødstrømpebevægelsen?
 9. Hvad var kvindebevægelsens argumenter for ligeberettigelse og modstandernes?
 10. Hvordan rødstrømperne blev rødstrømper analyse?
 11. Hvornår startede feminisme?

Hvad er feminisme i dag?

Feminisme handler om at erkende og bekæmpe de uligheder, der i dag findes mellem kønnene, både i Danmark og i resten af verden. Feminismens mål er at bekæmpe patriarkatet, som med sine skadelige kønsstereotyper begrænser ikke kun kvinder, men alle køn.

Hvad er klassisk feminisme?

Hovedsynspunktet i den klassiske marxistiske feminisme var, at kvindernes stilling i produktionen er afgørende for deres position i samfundet. Uligheden mellem kønnene er ikke årsagen til, men konsekvensen af kvindernes økonomiske undertrykkelse.

Hvad var baggrunden for Rødstrømpebevægelsen?

Rødstrømpebevægelsens overordnede mål var en omstyrtelse af kapitalismen og patriarkatet, som ideologisk blev set som to uløseligt forbundne størrelser. De umiddelbare mål var lige løn og lige vilkår for mænd og kvinder, og kvindekampen skulle foregå overalt: i politik, på arbejdspladsen, i familien og i dobbeltsengen.

Hvad dækker begrebet feminisme over?

Ifølge “Nudansk ordbog” er feminisme “kamp for kvindens ligestilling med manden” (se kilder). Målet med feminismen kan beskrives med ord som ligestilling, lighed, ligeværd og kvindefrigørelse, der alle peger i retning af ønsket om kvinders selvstændighed. Det er kvindernes rettigheder, der står i centrum.

Hvad kæmpede kvinderne for?

I slutningen af 1800-tallet gjaldt kvindekampen især kvinders valgret, uddannelsesmuligheder og ligestilling på arbejdsmarkedet. I den anden bølge genoptog man mange af de gamle mærkesager, mens nye som seksuel frigørelse og fri abort kom til.

Hvor mange er feminister?

Kun en ud af seks danskere og en ud af fire kvinder i Danmark opfatter sig som feminist.

Hvad var kvindebevægelsens mål?

Kvindebevægelsen er sammenslutninger af fortrinsvis kvinder med det formål at afskaffe diskrimination mod kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet. Feminismen kan siges at være kvindebevægelsens ideologi.

Hvorfor hedder det Rødstrømpebevægelsen?

Rødstrømpebevægelsen var opkaldt efter den samtidige amerikanske bevægelse New York Redstockings, hvor farven rød (i modsætning til blåstrømperne) angav den nye feminismes retning: En radikal og venstreorienteret feminisme, der ikke havde ligestilling med mændene som mål, men derimod kvindefrigørelse i et helt nyt og ...

Hvad var kvindebevægelsens argumenter for ligeberettigelse og modstandernes?

Kravet om stemmeret blev efter 1900 et hovedkrav for kvindebevægelsen, og der opstod mange stemmeretsforeninger. Modstanderne hævdede, at kvinder ikke havde forstand på politik og ikke burde bevæge sig ud i den offentlige sfære, men forblive i den private.

Hvordan rødstrømperne blev rødstrømper analyse?

En historie om hvordan rødstrømperne blev rødstrømper” fortæller om de erfaringer og indsigter kvinderne, der startede Rødstrømpebevægelsen, byggede deres engagement på, og hvorfor kvindekamp og klassekamp hører sammen, og hvorfor der ikke kan være mænd med i Rødstrømpebevægelsen.

Hvornår startede feminisme?

Den første bølge af feminisme fandt sted i det 19. århundrede samt starten af det 20. århundrede. I Storbritannien og USA fokuserede den på at kæmpe for lige rettigheder til kontrakter, ægteskab, forældremyndighed samt ejendomsret for kvinder.