Table of Contents:

 1. Hvad er AA?
 2. Hvad er de 12 trin?
 3. Hvad sker der på et AA møde?
 4. Er AA religiøs?
 5. Er AA en sekt?
 6. Hvor gammel er AA?
 7. Hvad er Minnesota behandling?
 8. Hvordan lever man med en alkoholiker?
 9. Hvad er Al Anon?
 10. Hvornår gik man fra aa til å?
 11. Hvornår kom aa til Danmark?
 12. Hvad er minnesotakuren?
 13. Hvad koster afvænning?
 14. Hvad stiller man op med en alkoholmisbruger?
 15. Hvordan dør en alkoholiker?

Hvad er AA?

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Hvad er de 12 trin?

De 12 trin er rygraden i "Anonyme Alkoholikeres" velkendte og effektive program. Det er oprindelig inspireret af bibelske principper via grundlæggernes møde med den kristne Oxfordbevægelse. I Oxfordbevægelsen havde man fire hjørnesten, som tillige blev de afgørende principper i de 12 trin.

Hvad sker der på et AA møde?

Hvad sker der på et AA-møde? Et AA-møde kan foregå på flere måder. Men på alle møder vil du høre alkoholikere, som taler om, hvad alkohol gjorde ved deres liv og deres personlighed, hvad de gjorde for at ændre det, og hvordan de lever deres liv i dag.

Er AA religiøs?

Anonyme Alkoholikere (AA) er et verdensomspændende brugerstyret fællesskab af alkoholikere, der hjælper hinanden til at være ædru gennem total afholdenhed fra alkohol. AA er baseret spirituelle og filosofiske principper men er ikke knyttet til en religiøs trosretning eller politisk ideologi.

Er AA en sekt?

AA's formålserklæring. Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol. A er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution ...

Hvor gammel er AA?

Historie. Lyden var oprindelig et langt a, som i middelalderen udviklede sig til en å-lyd dansk, norsk og svensk. svensk indførtes å-tegnet fra 1400-tallet. dansk var det et problem fra 1500-tallet af, at aa optrådte i samme tekst både som lang a og som å-lyd.

Hvad er Minnesota behandling?

En Minnesotabehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi og deres 12-trinsprogram. I de anonyme fællesskaber møder man andre, der har løst deres misbrugsproblemer, og man kan trække på andres erfaringer og støtte til fortsat at holde sig ædru og clean.

Hvordan lever man med en alkoholiker?

Når alkoholikeren bliver konfronteret med sit drikkeri, vil vedkommende ofte søge et kompromis for at undgå at gå i behandling, f.eks.:
 1. At love at reducere sit forbrug – eller selv at stoppe helt.
 2. At holde en pause i flere uger.
 3. At holde op med at drikke og love at gå i behandling hvis han eller hun falder i igen.

Hvad er Al Anon?

Hvad er Al-Anon? Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Hvornår gik man fra aa til å?

Bogstavet å blev indført i den officielle danske retskrivning i 1948 efter en gennemgribende retskrivningsreform. Før 1948 var aa den korrekte skrivemåde, hvis man ville udtrykke en å-lyd og følge de officielle retskrivningsregler.

Hvornår kom aa til Danmark?

Å i dansk. I 1948 blev tegnet å indført i den officielle retskrivning ved en retskrivningsreform. Før 1948 skulle man bruge aa hvis man ville følge de officielle retskrivningsregler.

Hvad er minnesotakuren?

Minnesotakuren er det mest benyttede behandlingsprogram i verden. Den blev oprindeligt udformet som en behandlingsform for alkoholikere. Siden har det vist sig, at Minnesotabehandlingen er effektiv i forbindelse med andre former for afhængighed såsom hash- og kokainmisbrug, narkomani, medicinmisbrug og ludomani.

Hvad koster afvænning?

39.500,- kr. Alkoholbehandling ud over 8 uger: 3.500,- kr./uge. Ved eventuel afbrydelse af behandling betales der indskrivningsgebyr på 2.000,- kr.

Hvad stiller man op med en alkoholmisbruger?

Alkoholikeren vil (næsten) altid forsøge at undgå behandling At love at reducere sit forbrug – eller selv at stoppe helt. At holde en pause i flere uger. At holde op med at drikke og love at gå i behandling hvis han eller hun falder i igen. Ikke at drikke noget i dagligdagen, men kun i weekender eller til fest.

Hvordan dør en alkoholiker?

Ved at gennemgå en række tidligere undersøgelser, konkluderer det danske studie, at det primært er: Kræft, lever- og mave-tarmsygdomme, hjertekarsygdomme samt traumer, som er dødsårsager.