Table of Contents:

 1. Hvad er en høj Ligevægtskonstant?
 2. Hvad afhænger Ligevægtskonstant af?
 3. Hvad er et Ligevægtssystem?
 4. Hvad er en fuldstændig reaktion?
 5. Hvilken vej forskydes ligevægten?
 6. Hvad har indflydelse på reaktionshastighed?
 7. Hvordan findes ligevægtskonstanten?
 8. Hvad kan kemisk ligevægt bruges til?
 9. Hvilken reaktionstype?
 10. Hvad er en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding?
 11. Hvordan finder man Reaktionsbrøken?
 12. Hvad bruger man reaktionshastighed til?

Hvad er en høj Ligevægtskonstant?

En stor ligevægtskonstant fortæller at systemet i ligevægt mest består af produkter – ligevægten ligger til højre, mens en lille K-værdi fortæller at systemet i ligevægt består mest af substrater – ligevægten ligger til venstre.

Hvad afhænger Ligevægtskonstant af?

ligevægtskonstanten er afhængig af temperaturen, derfor forskydes ligevægten, når temperaturen ændres. hvis temperaturen hæves vil reaktionen forskyde sig i den endoterme retning, altså mod venstre.

Hvad er et Ligevægtssystem?

Termodynamisk ligevægt er en tilstand af et makroskopisk system, hvor alle målelige størrelser eller tilstandsvariable er konstante, uafhængige af tiden. Blandt alle mulige tilstande er der størst sandsynlighed for at finde systemet i dets ligevægtstilstand.

Hvad er en fuldstændig reaktion?

I tekniske forbrændingsprocesser tilstræbes og opnås i almindelighed fuldstændig forbrænding, hvilket indebærer, at brændslets indhold af kulstof og hydrogen omdannes til henholdsvis kuldioxid (CO2) og vanddamp. Et eventuelt svovlindhold bliver til svovldioxid (SO2).

Hvilken vej forskydes ligevægten?

Ifølge Le Chateliers princip vil ligevægten forskydes i en retning, der formindsker virkningen af det ydre indgreb. Da vi har tilført varme, ∆, vil reaktionen forsøge at fjerne varme, ∆. Ligevægten vil derfor forskydes mod venstre for at fjerne noget af varmen, ∆.

Hvad har indflydelse på reaktionshastighed?

Faktorer der har indflydelse på en reaktionshastighed Der findes forskellige faktorer der påvirker reaktionshastigheden, kort sagt : stofferne, temperaturen, koncentrationen og overfladen. Reaktionshastigheden afhænger af hvike stoffer der reagerer, da alle stoffer selvfølgelig ikke reagerer lige hurtigt.

Hvordan findes ligevægtskonstanten?

Ligevægtskonstanten (K) Det vil sige, at når der er ligevægt er Y=K. Det fænomen, at reaktionsbrøken (Y) ved ligevægt er lig med en særlig ligevægtskonstant (K), kalder man også for ligevægtsloven.

Hvad kan kemisk ligevægt bruges til?

Størstedelen af alle kemiske reaktioner kan beskrives som en kemisk ligevægt....Kemisk ligevægt
 • reaktanterne kan omdannes til produkter.
 • at produkterne kan omdannes til reaktanter.
 • at der på et tidspunkt er ligevægt mellem omdannelsen af reaktanter til produkter og omdannelsen af produkter til reaktanter.

Hvilken reaktionstype?

En hurtig gennemgang af de forskellige organiske reaktionstyper.
 • Substitution.
 • Addition.
 • Elimination.
 • Kondensation og hydrolyse.
 • Redoxreaktion.
 • Forbrænding.
 • Decarboxylering.
 • Cracking.

Hvad er en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding?

I tekniske forbrændingsprocesser tilstræbes og opnås i almindelighed fuldstændig forbrænding, hvilket indebærer, at brændslets indhold af kulstof og hydrogen omdannes til henholdsvis kuldioxid (CO2) og vanddamp. ... Sod er for det meste rent kulstof, som dannes ved ufuldstændig forbrænding af kulstofholdige brændsler.

Hvordan finder man Reaktionsbrøken?

Reaktionsbrøken (Y) De aktuelle koncentrationer af produkterne, [C] og [D], skrives i tælleren, og de aktuelle koncentrationer af reaktanterne, [A] og [B], skrives i nævneren. Bemærk, at både i tæller og nævner skal koncentrationerne ganges sammen.

Hvad bruger man reaktionshastighed til?

Reaktionshastighed udgør fundamentet i teoretiseringen af kemisk reaktionskinetik. Reaktionshastigheden defineres som ændringen af en reaktants eller et produkts koncentration pr. tidsenhed. Reaktionshastighed måles i enheden molær pr.