Table of Contents:

  1. Hvorfor hedder det første søndag i advent?
  2. Hvilket år kom adventskransen til?
  3. Hvorfor holder man første advent?
  4. Hvilken farve var de små lys i den oprindelige adventskrans?
  5. Hvem indførte adventskransen?
  6. Hvorfor adventsgaver?
  7. Hvilken landsdel tog først adventskransen til sig?
  8. Hvilket land siges adventskransen at stamme fra?

Hvorfor hedder det første søndag i advent?

Advent (fra latin: 'adventus Domini' der betyder 'Herrens komme' eller 'Herrens ankomst') er den periode i kirkeåret, hvor man forbereder sig på Jesu fødsel den 25. december. De fire søndage i adventsperioden betegnes henholdsvis første, anden, tredje og fjerde søndag i advent.

Hvilket år kom adventskransen til?

Traditionen begynder Adventskransen stammer fra Tyskland helt tilbage i 1839, hvor en tysk teolog ved navn Johann Hinrich Wichern anvendte den i sit missionsarbejde.

Hvorfor holder man første advent?

Selve ordet advent kommer af det latinske 'Adventus Domini', som betyder 'Herrens komme'. Derfor er advent altså den periode frem mod jul, som markerer ventetiden inden Jesusbarnets fødsel på juledag den 25. december, som også regnes som Jesu fødselsdag.

Hvilken farve var de små lys i den oprindelige adventskrans?

I starten brugte man lilla bånd til adventskransen, da disse svarer til kirkens farve i adventstiden. I dag bruges alle farver, men typisk røde og hvide bånd.

Hvem indførte adventskransen?

Skikken med at have en grankrans med pynt og fire lys symboliserende de fire søndage i advent er oprindeligt en tysk tradition. Det var angiveligt Dronning Alexandrine, gift med Christian 10., der indførte traditionen med adventskrans i Danmark.

Hvorfor adventsgaver?

Idéen om advent som fest gør, at det i forhold til kirkens liturgi er på sin plads at fejre og give hinanden små anerkendelser gennem gaver,” siger Brian McGuire. Samtidig peger han på, at kommercialiseringen og butikkernes interesse i gavesalget har haft stor betydning for udbredelsen af adventsgaver.

Hvilken landsdel tog først adventskransen til sig?

Adventskransen kom til Danmark via nordtyskland. I Haderslev kendte man den allerede omkring 1900, og det skyldes påvirkninger fra den nærliggende by Christiansfeld, hvor den adventsbegejstrede brødremenighed bor.

Hvilket land siges adventskransen at stamme fra?

Adventskransen er en juletradition, der kom til Danmark fra Tyskland omkring 1. verdenskrig. En mere folkelig udbredelse kom dog først omkring 1940, hvor Billedbladet besøgte Dronning Alexandrine, der kendte til adventskransen fra sit tyske hjemland.