Table of Contents:

 1. Hvor lang tid har man når man er blevet sat ud af sin lejlighed?
 2. Hvornår kan man få sit depositum tilbage?
 3. Hvilken lejekontrakt er gældende?
 4. Er min husleje for høj?
 5. Hvor lang tid går der før fogeden kommer?
 6. Hvad skal der til for at blive smidt ud af sin lejlighed?
 7. Hvor længe skal man bo i en lejlighed for at få indskud tilbage?
 8. Kan man få forudbetalt leje tilbage?
 9. Er en håndskrevet lejekontrakt gyldig?
 10. Er min lejekontrakt lovlig?
 11. Hvor meget må man stige i husleje?
 12. Hvor meget må man stige i husleje om året?
 13. Hvad er udkørende fogedforretning?
 14. Kan fogeden komme uanmeldt?
 15. Hvornår kommer fogeden ud?

Hvor lang tid har man når man er blevet sat ud af sin lejlighed?

Normalvis kan en lejer opsige sit lejemål med et opsigelsesvarsel på tre måneder. Udlejer og lejer kan dog i lejekontrakten have aftalt en længere eller kortere frist. Hvis lejer kun lejer et enkelt værelse, er opsigelsesvarslet på en måned.

Hvornår kan man få sit depositum tilbage?

fraflytning. Sædvanligvis har udlejeren 1-1½ måned efter fraflytningsdagen – til at tilbagebetale evt. overskydende depositum. Omfanget af de nødvendige arbejder skal udlejeren gøre gældende inden for en to-ugers frist, (medmindre fristen er forlænget i lejekontrakten), men regningerne kan udmærket indløbe senere.

Hvilken lejekontrakt er gældende?

Når du bor til leje i en lejlighed eller et hus, kan din udlejer vælge selv at udforme lejekontrakten. Det er normalt til stor ulempe for lejeren. Derfor har Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter udgivet en standardiseret lejekontrakt.

Er min husleje for høj?

Har du mistanke om, at du betaler for meget i husleje, kan du indbringe spørgsmålet for Huslejenævnet. Huslejenævnene er nedsat for at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i sager såsom fastsættelse af husleje.

Hvor lang tid går der før fogeden kommer?

Ventetiden på en udsættelse er meget forskellig fra fogedret til fogedret og kan også afhænge af ferier og perioder for spidsbelastninger. Typisk kan fogedretten fastsætte en dato mellem 2 og 3 uger ud i fremtiden.

Hvad skal der til for at blive smidt ud af sin lejlighed?

Opsigelsen skal være skriftlig og ligeledes sendes med quickbrev og anbefalet brev. Derudover skal opsigelsen oplyse lejeren om opsigelsesgrunden, samt angive hvornår lejeren skal være fraflyttet lejemålet. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag.

Hvor længe skal man bo i en lejlighed for at få indskud tilbage?

Der gælder særlige regler for depositum. Beløbet må maks være 3 måneders leje. Beløbet er udlejers sikkerhed for krav imod lejeren fra fraflytning. Udlejeren skal tilbagebetale beløbet fratrukket berettigede krav normalt senest 1-2 måneder efter fraflytning.

Kan man få forudbetalt leje tilbage?

Forudbetalt leje kan ikke tilbagebetales til lejer ved udflytning som sådan, men det kan i stedet benyttes af lejer til at betale de sidste måneder i lejeperioden.

Er en håndskrevet lejekontrakt gyldig?

En lejekontrakt er gyldig, når den er udfyldt korrekt, og der foreligger underskrift fra udlejer og lejer. En lejekontrakt skal også overholde almindelige aftaleretlige regler, så hvis underskriften fra udlejer er fremkommet under trusler og tvang, er kontrakten ikke gyldig, og kan ikke gøres gældende over for udlejer.

Er min lejekontrakt lovlig?

Uden en lejekontrakt er det lejelovens almindelige regler, som gælder for lejeforholdet. Faktisk er det ofte til din fordel, hvis der ikke lavet er en lejekontrakt, da du i dette tilfælde ikke kan stilles dårligere end lejeloven, som i mange af bestemmelserne søger at stille lejeren godt i forhold til udlejer.

Hvor meget må man stige i husleje?

Nej, der er ingen regler for, hvor mange procent huslejen må stige med. I de fleste større kommuner er huslejen fastsat på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med at drive ejendommen plus et afkast til ejendommens ejer. Hertil kommer et fast beløb pr. kvadratmeter til vedligeholdelse af ejendommen.

Hvor meget må man stige i husleje om året?

Der er derfor ikke et decideret tal på, hvor meget huslejen må stige, da det er individuelt fra lejemål til lejemål, hvor mange udgifter der går til drift i ejendommen, og dermed hvad den maksimale leje være.

Hvad er udkørende fogedforretning?

Ved en udkørende fogedforretning oplyser fogedretten dig om en dato, hvor fogeden og kreditors repræsentant vil opsøge dig – typisk på din bopæl. Hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, vil fogeden skaffe sig adgang med hjælp fra en låsesmed.

Kan fogeden komme uanmeldt?

Helt undtagelsesvist kan der gennemføres udkørende fogedforretninger på en skyldners bopæl uden at det er varslet i forvejen. Det forudsætter, at der er god grund til at formode, at skyldneren ejer værdifulde ting, som ellers vil blive gemt af vejen, såfremt fogedsagen varsles i forvejen.

Hvornår kommer fogeden ud?

En fogedsag starter typisk ved – i hvert fald når det gælder udsættelser af lejemål – at udlejer eller udlejers advokat skriver en fogedrekvisition til fogedretten og anmoder om fogedens bistand til at udsætte lejer af lejemålet.