Table of Contents:

 1. Hvad er korrekt om den specifikke kategori?
 2. Hvad er UAS med et andet ord?
 3. Hvad er korrekt om C3 klasse droner?
 4. Hvad skal der stå på min drone?
 5. Hvor tung må en drone være?
 6. Hvad er et r område drone?
 7. Hvad må droner i den åbne kategori maksimalt veje?
 8. Hvad er AIP drone?
 9. Hvad er såkaldt luftfartssikkerhed?
 10. Hvad er det du skal tage hensyn til i notam?
 11. Hvad er definitionen på en drone?
 12. Hvad kan beskrives som dronens hjerne?
 13. Hvad er den maksimale vægt tilladt for en C1 klassificeret drone?
 14. Hvad kaldes det kontrollerede luftrum omkring en offentlig godkendt flyveplads?
 15. Hvor må man flyve med fjernstyret fly?

Hvad er korrekt om den specifikke kategori?

Den specifikke kategori har et højere risiko-niveau og derfor stilles der strengere krav. Den certificerede har den højeste risiko og derfor de højeste krav. Der ligger nogle klare retningslinjer i den åbne kategori. Kan du overholde dem, så flyver du i den åbne kategori.

Hvad er UAS med et andet ord?

Det står for small Unmanned Aircraft Systems og er det samme som UAS men hvor maks vægten er 25kg/55pounds US, for det fjernstyrede flyvende fartøj.

Hvad er korrekt om C3 klasse droner?

En drone i klasse C3 skal opfylde følgende krav: Har en maksimal startmasse på mindre end 25 kg inklusive nyttelast og en maksimal karakteristisk dimension på mindre end 3 meter.

Hvad skal der stå på min drone?

En drone skal være mærket med ejers navn og telefonnummer samt det registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt dronen, jf. stk. 1. Registrering af droner til erhvervsrelateret flyvning i bymæssigt område er et krav og foregår gennem en formular på Virk.dk (link til formular).

Hvor tung må en drone være?

Når din quadcopter vejer 250g eller derover har du pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Eftersom det er en pligt, skal du tegne denne forsikring for at flyve lovligt med din gadget. Det anbefales, at du tegner forsikring, selvom din drone vejer under 250g, så du er dækket optimalt, hvis uheldet skulle være ude.

Hvad er et r område drone?

Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter.

Hvad må droner i den åbne kategori maksimalt veje?

Må maksimalt veje 4 kilo. ikke blive fløjet over mennesker eller menneskemængder. Kan flyves tæt på mennesker i en vandret afstand på mindst 30 meter eller 5 meter, hvis lavhastighedstilstand er aktiveret. Droner, der er klassificeret C3 eller C4, ikke veje mere end 25 kg.

Hvad er AIP drone?

AIP (forkortelse for Aeronautical Information Publication) er en publikation, der er udgivet af en stat (eller efter bemyndigelse af en stat) og indeholder oplysninger om varig natur, som er af væsentlig betydning for luftfarten.

Hvad er såkaldt luftfartssikkerhed?

flyv ikke hen over eller tættere end 50 meter på mennesker, ejendomme eller køretøjer. flyv ikke højere end 150 meter over terræn. hold dig væk fra lufthavne og helikopterlandingspladser.

Hvad er det du skal tage hensyn til i notam?

NOTAM er beregnet til alle typer piloter og et krav til dig, hvis du flyver droner i den åbne kategori, så du kan tage højde for eventuelle advarsler og områder med flyverestriktioner, mens du planlægger din rute.

Hvad er definitionen på en drone?

En drone er i princippet en hvilken som helst ubemandet robot, der kan fjernstyres og bevæge sig automatisk. I daglig tale refererer droner udelukkende til flyvende robotter, selvom definitionen i sig selv er bredere.

Hvad kan beskrives som dronens hjerne?

Flight controlleren er dronenshjerne”. Den indeholder sensorer, som kan registrere om dronen hælder til en side. Hvis dette er tilfældet, sender flight controlleren besked til motorerne i den side der hælder om at give mere gas, så dronen retter op.

Hvad er den maksimale vægt tilladt for en C1 klassificeret drone?

Hvis din drone er C1-klassificeret, kan den blive fløjet med en maksimal hastighed på 19 meter i sekundet. Som et generelt princip må den ikke veje mere end 900 gram.

Hvad kaldes det kontrollerede luftrum omkring en offentlig godkendt flyveplads?

En kontrolleret flyveplads har et kontroltårn med flyveledelse og det kræver en tilladelse fra flyvelederen at flyve i flyvepladsens kontrolzone (CTR).

Hvor må man flyve med fjernstyret fly?

Hvor må du flyve:
 • Du IKKE overflyve personer og skal holde 30 meters sikkerhedsafstand. ...
 • Dronen IKKE komme uden for din synsvidde.
 • Du maksimalt flyve 120 meter over terræn.
 • Du skal minimum være 150 meter fra bebyggelse, rekreative områder og lignende.
5. mar. 2021