Table of Contents:

 1. Hvad skal der til for at få 12?
 2. Hvad svarer B+ til?
 3. Hvad betyder karakteren B?
 4. Kan man bestå med 00?
 5. Hvor mange procent skal man have for at få 12 i færdighedsregning?
 6. Er 7 middel?
 7. Hvad betyder et 7 tal?
 8. Er 7 en god karakter på uni?
 9. Er 7 en god karakter?
 10. Er et 7 tal over middel?
 11. Hvornår har man dumpet?
 12. Hvad betyder det at få 00?
 13. Hvad svarer 86% til i karakter?
 14. Hvad er FSA matematik?
 15. Hvor meget skal man have for at få 7?

Hvad skal der til for at få 12?

7-trins-skalaen
KarakterBetegnelseECTS
12Den fremragende præstationA
10Den fortrinlige præstationB
7Den gode præstationC
4Den jævne præstationD
20. okt. 2021

Hvad svarer B+ til?

Det metriske system gør det enkelt at benytte delprøver gennem semesteret. For eksempel hvis den studerende tager en midtvejsprøve og får 83 (B/10 i DK) og i den afsluttende prøve 93 (A/12 i DK), så bliver den endelige karakter 88 (forudsat at begge dele vægter lige meget), hvilket svarer til et B+.

Hvad betyder karakteren B?

Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen. Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen. Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen. Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til E på ECTS-skalaen.

Kan man bestå med 00?

Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3. Læs mere på karakterbekendtgørelsen (retsinfo.dk).

Hvor mange procent skal man have for at få 12 i færdighedsregning?

I 2019 skal man have 157 point ud af 200 point for at få 12 (78,5% af opgaverne skal være rigtige).

Er 7 middel?

12 - gives for den fremragende præstation. 10 - gives for den fortrinlige præstation. 7 - gives for den gode præstation. 4 - gives for den jævne præstation.

Hvad betyder et 7 tal?

7 - gives for den gode præstation. 4 - gives for den jævne præstation. 02 - gives for den tilstrækkelige præstation. 00 - gives for den utilstrækkelige præstation.

Er 7 en god karakter på uni?

”Ja, det er bedre at have 12 end 7 – og ja, det er bedre at have 10 end 4. Men du kan godt komme ind til os, selv om du har et par dyk eller tre i dine karakterer, men sjældent hvis du kun har 4 eller 02.

Er 7 en god karakter?

10 - gives for den fortrinlige præstation. 7 - gives for den gode præstation. 4 - gives for den jævne præstation. 02 - gives for den tilstrækkelige præstation.

Er et 7 tal over middel?

7-trinsskalaen
Ørstedske skala13-skalaen
over middelug-10: den udmærkede, men noget rutineprægede præstation
middelmg+9: den gode præstation, der ligger lidt over middel
mg8: den middelgode præstation
mg-7: den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel

Hvornår har man dumpet?

7-trins-skalaen omfatter de fem bestå-karakterer 02, 4, 7, 10 og 12 og dumpe- karaktererne 00 og -3.

Hvad betyder det at få 00?

00 - gives for den utilstrækkelige præstation. -3 - gives for den ringe præstation.

Hvad svarer 86% til i karakter?

OBS Ej gældende - Opdateres slut juni 2022
EBDanmark (7-trins-skalaen)
84,54-84,928,9
84,93-85,409
85,41-85,889,1
85,89-86,139,2

Hvad er FSA matematik?

Matematisk formelsamling. FS10 Matematik *) Der må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning. Matematisk formelsamling. FSA Engelsk – Del 1 Ved prøven i lytte og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.

Hvor meget skal man have for at få 7?

25 procent karakteren 10. 30 procent karakteren 7. 25 procent karakteren 4. 10 procent karakteren 02.