Table of Contents:

 1. Hvad viser måleren?
 2. Hvor finder jeg mit el forbrug?
 3. Hvordan måler man el?
 4. Hvad er mit el forbrug?
 5. Hvad betyder tallene på varmemåler?
 6. Hvad betyder tallene på en vandmåler?
 7. Hvordan kan jeg følge mit elforbrug?
 8. Hvor kan jeg se min elmåler?
 9. Hvilken Elforsyning har jeg?
 10. Hvad er en Summationsmåler?
 11. Hvor stort er mit elforbrug?
 12. Hvordan virker en Fordampningsmåler?
 13. Hvad betyder måleren på radiatoren?
 14. Hvordan tæller en vandmåler?
 15. Hvordan læser jeg min varmemåler?

Hvad viser måleren?

Din elmåler måler nemlig, hvor mange kWh din husstand forbruger. Du kan således bruge din elmåler til at tjekke op på dit elforbrug og dermed løbende sikre, at din elregning ikke overrasker dig negativt.

Hvor finder jeg mit el forbrug?

DataHub - se dit elforbrug Danske elkunder har derfor altid mulighed for at se egne data i DataHub via siden eloverblik.dk. Her kan du få adgang til information om dit elforbrug og de aftaler, du har med danske elleverandører. De fleste elleverandører stiller også egne selvbetjeningssider til rådighed for deres kunder.

Hvordan måler man el?

kWh er den måleenhed, der bruges ved beregning af dit elforbrug. Kilowatt-time kan også læses som ”1.000 watt i en time”. Hvis en elkedel har en effekt på 1.000 watt, forbruger den 1 kWh, hvis den står tændt i én time.

Hvad er mit el forbrug?

Generelt set siger man, at en gennemsnitsdansker cirka bruger 1.600 kWh om året. Bor man flere under samme tag, falder elforbruget pr. person dog. En typisk dansk familie med to voksne og to børn vil tilsammen bruge cirka 4.450 kWh om året.

Hvad betyder tallene på varmemåler?

På nogle typer varmemålere vil radiatorens virkningsgrad være omregnet til en faktor, som vi indkoder i målerne. Målerne vil dermed tælle enten hurtigere eller langsommere i forhold til måleren på en ”standard” radiator. På den måde kommer du til at betale det rigtige beløb i forhold til den mængde varme, du reelt får.

Hvad betyder tallene på en vandmåler?

Du skal kun aflæse de fem sorte tal - inklusiv det sidste tal, som drejer rundt. Begge fortæller, hvor meget du forbruger i forhold til drikke- og spildevand. Nogle vandmålere har også decimaler, der er farvet røde. Disse skal du ikke skrive på aflæsningskortet.

Hvordan kan jeg følge mit elforbrug?

Når du logger ind på selvbetjeningen Min OK, kan du få et historisk overblik over dit elforbrug helt ned på time-for-time-visning. På Min OK kan du også finde en oversigt over din elaftale, herunder dine fakturaer og betalinger, og du kan desuden selv tilmelde din elaftale til Betalingsservice eller melde flytning.

Hvor kan jeg se min elmåler?

Sådan kan du se dit forbrug
 • Du kan kontakte din elleverandør og høre om de har en løsning. Din elleverandør sælger den el, du forbruger.
 • Du kan logge ind på eloverblik.dk, og se dine data. Du skal bruge en kode fra din elleverandør ved login. Vær opmærksom på, at data er cirka 24 timer forsinket.

Hvilken Elforsyning har jeg?

Er du i tvivl om, hvem din elleverandør er, kan du logge ind på Eloverblik og finde oplysningerne der. Det er dog kun den registrerede elforbruger på adressen, som kan logge ind. Er det fx. din sambo, der står på regningen, så er det din sambo, der kan logge ind og finde oplysningerne.

Hvad er en Summationsmåler?

En fasemåler måler effekten (i kilowatttimer) separat for hver enkelt fase i din installation. Hvor en summationsmåler måler effekten (i kilowatttimer) sammenlagt/summeret for alle 3-faser i din installation. Derfor navnet; summationsmåler.

Hvor stort er mit elforbrug?

Vælg om du bor i hus eller lejlighed
ForbrugÅrligt kWh-forbrug (2 pers.)Årligt kWh-forbrug (4 pers.)
Gennemsnitligt elforbrug3.7525.181
Elforbrug lidt over gennemsnit4.6686.187
Højt elforbrug6.5008.200
Meget højt elforbrug>6.500>8.200

Hvordan virker en Fordampningsmåler?

en fordampningsmåler med to væskefyldte kapillarampuller, hvor den røde ampul viser varmeforbruget i sidste fyringsperiode, den grønne det løbende forbrug. Tallet 32 og den tilhørende skala svarer til radiatorens størrelse; jo større radiator, des mindre afstand mellem skalastregerne.

Hvad betyder måleren på radiatoren?

Varmemålerne på dine radiatorer er såkaldte ”fordelingsmålere”, dvs. de registrerer varmen i hver enkelt lejlighed. Forbruget holdes op mod ejendommens samlede forbrug, hvorefter din andel beregnes. Der er 10 lejligheder i den ejendom, du bor i. Sidste år brugte beboerne i hele ejendommen samlet set 1000 måleenheder.

Hvordan tæller en vandmåler?

Traditionel mekanisk måler I vandmåleren sidder et vingehjul, der bliver presset rundt når vandet strømmer gennem måleren – altså når der er et forbrug i ejendommen. Du kan se på måleren når der er et forbrug af vand. Så roterer det lille hjul (markeret på billedet med grøn ramme – punkt 2).

Hvordan læser jeg min varmemåler?

Displayet på din varmemåler er hele tiden tændt og viser, hvor meget varme du indtil videre har brugt i dette varmeregnskabsår. Hvis du vil have oplysninger om dit tidligere forbrug eller skæringsdatoen for, hvornår regnskabsåret er begyndt, kan du aktivere displayet ved at lyse på det med f.