Table of Contents:

 1. Hvad betyder det at fortælle?
 2. Hvad vil det sige at formidle?
 3. Hvad er Fortællerforhold novelle?
 4. Hvorfor bruge jeg fortæller?
 5. Hvad betyder viser?
 6. Hvad betyder mener?
 7. Hvad er en god formidler?
 8. Hvad er faglig formidling?
 9. Hvad er en synlig fortæller?
 10. Hvad er fortæller synsvinkel?
 11. Hvad gør en 1 Personsfortæller?
 12. Hvad er medsyn og bagudsyn?
 13. Hvad betyder præsentere?
 14. Hvad betyder én?

Hvad betyder det at fortælle?

Når forfatteren skriver sin 'historie', vælger han altid at lade en anden, en fortællestemme, fremføre den. Denne 'anden' kalder vi fortælleren. Forfatteren er en levende person, og fortælleren en fiktiv person, som forfatteren iscenesætter.

Hvad vil det sige at formidle?

Formidling er også kommunikation, men fokus er her på budskab og kontekst. Formidling har altid et formål, nemlig et budskab eller et bestemt indhold, man vil give videre til modtageren, og som denne helst skal kunne forstå og bruge.

Hvad er Fortællerforhold novelle?

Indre synsvinkel (på sig selv) og ydre synsvinkel (på andre). Med denne fortæller oplever man en handling/ et forløb gennem en ”persons sanselige og psykiske filter”. Læseren oplever altså handlingen gennem jeg-personen. Derfor er der tit tale om en læser-identifikation med fortælleren.

Hvorfor bruge jeg fortæller?

Jeg-fortælleren har ikke indblik i andre karakterers indre, hvad de tænker og føler, men fortællerens tanker fylder en stor del af historien, idet hele historien centrerer sig om jeg-fortællerens oplevelse. Jeg-fortælleren er altid eksplicit, idet fortælleren her er en del af historien og oftest er hovedpersonen.

Hvad betyder viser?

Vise er en genrebetegnelse, der henviser til en fremadskridende beretning på vers, der rimer. Betegnelsen er ikke entydig, men omfatter en lang række forskellige former og typer, der strækker sig fra det profane over det muntre til det religiøse, og som spænder over tiden fra middelalderen til nutiden.

Hvad betyder mener?

Mener betyder omtrent det samme som sætter.

Hvad er en god formidler?

God formidling er at fortælle, at fortidige værdier kun kan ses med nutidens øje og ud fra nutidens normer og værdisæt. Aktiverende god formidling er den der skaber refleksioner for egen tid og sætter perspektiv på for-, nu- og fremtid.

Hvad er faglig formidling?

Faglig formidling handler om at gøre kompliceret viden tilgængelig for lægfolk. Og i et samfund med stadig større vidensproduktion som grundlag for beslutningsprocesser bliver faglig formidling en central disciplin.

Hvad er en synlig fortæller?

Den 'synlige' 3. -persons fortæller er altså defineret ved, at han ikke er til stede i fiktionen, men undertiden bliver 'synlig' som en bevidsthed, der mener noget om noget. Han forekommer også i forskellige varianter. Han kan komme 'til syne' jævnligt gennem forløbet med kommentarer af vekslende omfang.

Hvad er fortæller synsvinkel?

Indre synsvinkel: Fortælleren følger personen indre og ved derfor, hvad personen oplever, tænker og føler. Skiftende synsvinkel: Fortælleren skifter indre synsvinkel mellem flere personer i handlingen. Kombineret synsvinkel: Fortælleren kombinerer indre og ydre synsvinkel.

Hvad gør en 1 Personsfortæller?

En 1. person-fortæller kaldes også en jeg-fortæller. Denne person er med i handlingen og det er ham/hende, der fortæller historien. Vi ved kun det, som personen ved, og vi ser kun det, som personen ser.

Hvad er medsyn og bagudsyn?

En tekst kan både fortælles med bagudsyn og med medsyn. I det første tilfælde ser fortælleren tilbage på begivenhederne og har fået dem lidt på afstand. I det andet tilfælde befinder fortælleren sig på det tidspunkt, hvor begivenhederne udfolder sig, uden at have det overblik, som tiden giver.

Hvad betyder præsentere?

præsentere præ·sentere, l. (præsentare), fremstille, fremstede, forestille (foretage Præsentation); foreslaa til et Embede; overrække, overlevere; indgive, indlevere; forevise; tilbyde; (Krspr.)

Hvad betyder én?

den højest placerede i en rangorden el. lign.