Table of Contents:

 1. Hvad er et gennemgående handlingsforløb?
 2. Hvad er et Analysepunkt?
 3. Hvad er en Novelles komposition?
 4. Hvad er komposition i dansk?
 5. Hvad er kronologisk handlingsforløb?
 6. Hvordan er layoutet til en novelle?
 7. Hvad er en dansk faglig analyse?
 8. Hvordan analyserer man et maleri?
 9. Hvilken komposition har en novelle typisk?
 10. Hvordan er kompositionen i novellen?
 11. Hvordan finder man kompositionen?
 12. Hvad er Fortællerkneb?
 13. Hvad er en kronologisk opbygning?
 14. Hvad er enstrenget handlingsforløb?
 15. Hvad skal min novelle hedde?

Hvad er et gennemgående handlingsforløb?

Lineært handlingsforløb Det mest almindelige er det lineære handlingsforløb. Her sker handlingen kronologisk og bevæger sig fremad. Man kan sige, at handlingen kan ligge på en lige linje. Vær opmærksom på, at der dog godt kan være flashbacks og flashforwards i den lineære handling.

Hvad er et Analysepunkt?

En analysemodel er bare en opstilling af en række fokuspunkter for analysen. Den udgør nogle stikord til analyse; men du skal tænke selv og prioritere: Nogle spørgsmål vil være vigtige ved nogle tekster, andre spørgsmål vil være vigtige ved andre tekster. Og hvad der er vigtigt, må du selv afgøre.

Hvad er en Novelles komposition?

Ved komposition forstår man opbygningen af tekstens forskellige elementer, fx handlingsforløbet (den tidsmæssige rækkefølge af begivenheder) og fortælleteknikken (fremstillingsformen). En klarlæggelse af kompositionen kan være en hjælp til at få 'åbnet' teksten, så man kan finde ud af, hvad den egentlig handler om.

Hvad er komposition i dansk?

Komposition betyder opbygning eller sammensætning. Altså hvordan noget er sat sammen. Når man analyserer en tekst, film, billede eller andet er det vigtigt at kigge på kompositionen. Kompositionen er hele den måde, som en tekst, billede, film eller andet er bygget op på.

Hvad er kronologisk handlingsforløb?

Kronologisk betyder, at tingene kommer i den rigtige rækkefølge. Fx 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Når en handling er kronologisk betyder det derfor, at tingene sker efter hinanden uden at hoppe i tiden. Når to forskellige handlinger foregår kronologisk på samme tid, så kaldes det for parallelhandling.

Hvordan er layoutet til en novelle?

Layout en novelle
 1. ved du, hvordan du udnytter de layoutmæssige muligheder, der er i et tekstbehandlingsprogram.
 2. kan du layoute en novelle, så den ligner en professionel tekst, som den kunne være sat op i en novellesamling, og som gør, at man får lyst til at læse den.

Hvad er en dansk faglig analyse?

I midterdelen af din opgave skal du foretage en analyse af din tekst, eller dine tekster, hvis du arbejder med flere. Hovedfokusset i dansk er at finde ud af, hvad en tekst siger, og hvordan teksten siger det. Tekstens 'hvordan' har at gøre med de virkemidler, den bruger til at få budskabet frem.

Hvordan analyserer man et maleri?

Find relevant baggrundsviden om maleriet. Fx hvor er maleriet udstillet, grunden til at det blev malet, er der en interessant historie om maleriet, evt. maleriets værdi osv. Fx ekspressionisme, impressionisme, naturalisme, kubisme, surrealisme, symbolisme, romantisme, naivisme, fotorealisme, realisme, abstrakt.

Hvilken komposition har en novelle typisk?

Handlingsforløb
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb.
 • Parallelle handlinger.
 • Se mere om handlingsforløb.

Hvordan er kompositionen i novellen?

De fleste noveller er bygget op om tre 'kernepunkter' i fortællingen: begyndelsen, vendepunktet ('point of no return') og slutningen. Du kan ofte med fordel fokusere din analyse og fortolkning på disse tre steder i novellen.

Hvordan finder man kompositionen?

Ved at finde frem til kompositionen finder du ud af hvordan teksten er sat sammen til en helhed.
 1. Ydre komposition. Undersøg tekstens ydre komposition. ...
 2. Kronologi. Tiden (kronologisk opbygget) med fremadskridende handling. ...
 3. Flash back. Bryder med tiden så 'først' kommer 'sidst'. ...
 4. Lige på og hårdt. ...
 5. Inddel teksten i korte afsnit.

Hvad er Fortællerkneb?

Fortællekneb bruges i bøger og film til at påvirke læseren eller publikum. Forfatteren / instruktøren bruger fortællekneb til at fastholde vores interesse igennem historien. Et fortællekneb kan fx bruges til at bygge spændingen op, justere på vores forventninger til, hvad der kommer til at ske, skabe forvirring osv.

Hvad er en kronologisk opbygning?

Udtrykket kronologisk rækkefølge bruges om en opstilling af elementer, der er ordnet efter tidsfølgen. Dette ordningsprincip kan bruges som supplement til eller som erstatning for en prioriteret rækkefølge eller en alfabetisk rækkefølge.

Hvad er enstrenget handlingsforløb?

Man siger, at novellens handling typisk er "enstrenget". Forløbet er oftest kronologisk (fremadskridende i tid) uden detaljerede og længere tilbageblik i hovedpersonens fortid, og der er sædvanligvis kun få personer og miljøer i en novelle. Ofte har novellen en overraskende, men ikke ulogisk slutning.

Hvad skal min novelle hedde?

Vælg dine hovedpersoner. Det er en god idé at tænke lidt over de personer, der skal optræde i historien, inden du for alvor går i gang. Hvem er de, hvordan ser de ud, og hvilke nogle karaktertræk har de? På den måde er det meget nemmere at forestille sig, hvad de skal gøre og sige, når du skriver din novelle.