Table of Contents:

 1. Hvordan er mitokondrierne og grønkorn er opstået i følge Endosymbiont teorien?
 2. Er bakterier prokaryote?
 3. Hvad står grønkorn for?
 4. Hvad er en Bakteriespore?
 5. Er parasitter bakterier?
 6. Hvad er fotosyntese kort fortalt?
 7. Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?
 8. Hvad gør klorofyl drik?
 9. Hvordan fungerer klorofyl?
 10. Hvilken funktion har Bakteriesporer?
 11. Hvad er en spore?
 12. Er parasit et dyr?
 13. Hvor foregår Mørkeprocessen?

Hvordan er mitokondrierne og grønkorn er opstået i følge Endosymbiont teorien?

Ifølge endosymbiont-hypotesen er eukaryoterne opstået, ved at en protoeukaryot celle har optaget særlige bakterier, der efterfølgende er blevet omdannet til mitokondrier. Dette synes at være sket på et meget tidligt tidspunkt, måske for ca. 2,4 mia.

Er bakterier prokaryote?

Bakterier har ikke nogen cellekerne, og deres gener ligger derfor frit i cellen. De celler uden cellekerne (fx bakterierne) kalder man for prokaryote celler, hvorimod celler, der har en cellekerne, som for eksempel svampe og menneskeceller, kaldes for eukaryote.

Hvad står grønkorn for?

Grønkorn/kloroplaster (en af flere slags plastider) er de organeller, hvori planters fotosyntese foregår. Kloroplasterne har deres eget DNA: cpDNA og meget tyder på, at de har været selvstændige organismer, meget lig cyanobakterierne, om end for meget længe siden.

Hvad er en Bakteriespore?

Sporer er normalt haploide og encellede, og de dannes ved halverende celledeling i det sporedannende organ (sporofytten). Når betingelserne er gunstige, kan sporen udvikle sig til en selvstændig organisme ved hjælp af en fordoblende celledeling, der skaber en mangecellet gametofyt, som senere kan danne kønsceller.

Er parasitter bakterier?

Parasitter er ikke én bestemt type organisme. Parasitter kan være både virus, bakterier, svampe eller endda dyr! En parasit er en slags titel, som man kan få, hvis man er en organisme, der snylter på en anden organisme, dvs. lever af og udnytter den anden.

Hvad er fotosyntese kort fortalt?

Fotosyntese (af Græsk: φῶς phōs =”lys” + σύνθεσις sýnthesis = ”sammensætning”) er betegnelsen for levende organismers dannelse af organisk stof ved anvendelse af energi fra lys – hovedsageligt lys fra Solen (solenergi). Energien fra lyset optages ved hjælp af visse farvepigmenter og omdannes til kemisk energi.

Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?

Spalteåbningerne kan findes på oversiden og/eller undersiden af planters blade eller nåle. Via spalteåbningerne diffunderer gasser fra og til den fugtige, indre overflade inde i bladet. Denne indre overflade er fraktallignende og har et areal, der er ca. 50 gange bladets ydre overflade.

Hvad gør klorofyl drik?

Det er kendt for at hjælpe udrensning af kroppen, bekæmpe infektion, støtte sårheling og fremme helbredet i blodkredsløbet, fordøjelsen, immun- og udrensningssystemerne. Indtagelsen af klorofyl øger antallet af røde blodlegemer og øger derfor evnen til at optage ilt i kroppen.

Hvordan fungerer klorofyl?

Klorofyl er et stof, som absorberer blåt og rødt lys, hvilket derved giver planterne deres grønne farve. Stoffet spiller en afgørende rolle i planternes omdannelse af sollys til kemisk energi gennem fotosyntesen.

Hvilken funktion har Bakteriesporer?

Nogle bakterier danner sporer, som er mere sejlivede end selve bakterien. Sporen kan f. eks. klare mere varme og tørke, end bakterien kan.

Hvad er en spore?

Spore er inden for biologien en dannelse, der er tilpasset spredning, og som bruges til formering eller som overlevelsesmetode under ugunstige betingelser. Sporer er en del af generationsforløbet hos mange planter, alger, svampe og visse protozoer. Ordet kommer af det græske ord σπορα (= "frø").

Er parasit et dyr?

Parasitter er ikke én bestemt type organisme. Parasitter kan være både virus, bakterier, svampe eller endda dyr! En parasit er en slags titel, som man kan få, hvis man er en organisme, der snylter på en anden organisme, dvs. lever af og udnytter den anden.

Hvor foregår Mørkeprocessen?

Calvin-cyklussen er mørkeprocessen, som foregår i grønkornenes stromadel, hvor der bruges energi fra ATP og NADPHs evne til at fremkalde reduktion. På den måde indbygges CO2 i kulhydrat. Nøgleenzymet er i den forbindelse det, som kaldes RuBisCO.