Table of Contents:

 1. Hvordan blev sagaerne overleveret?
 2. Hvad handler Ravnkel Frøjsgodes saga om?
 3. Hvad handler Njals Saga om?
 4. Hvad er en saga fortælling?
 5. Hvad er karakteristisk for en saga?
 6. Hvordan starter man en saga?
 7. Hvorfor slår ravnkel Øjvind ihjel?
 8. Hvor gammel er de islandske sagaer?
 9. Hvad kendetegner en saga?
 10. Hvad er forskellen på autofiktion og selvbiografi?
 11. Hvad kendetegner Sagastilen?
 12. Hvilken skrivestil har man i en saga og hvorfor?
 13. Hvornår er Ravnkel Frøjsgodes saga fra?
 14. Hvem skrev islændingesagaerne?

Hvordan blev sagaerne overleveret?

Sagaerne er overleveret i håndskrifter, hvoraf alle er kopier eller kopier af kopier. Kun få fragmenter med sagamateriale er overleveret fra 1200-tallet, mens resten af håndskrifterne er fra 1300-tallet og senere. Netop fordi originalerne er gået tabt, er det vanskeligt at datere sagaerne.

Hvad handler Ravnkel Frøjsgodes saga om?

Sagaen handler om et opgør mellem to slægter i et samfund, som det ofte ses i islændingesagaerne, nemlig mellem Ravnkels slægt og Sams slægt. Einar, der tilhører Sams slægt, bryder sit løfte og rider på Ravnkels hest, Frøjfaxe, som Ravnkel har indviet religiøst og svoret, at ingen andre end han selv må ride på.

Hvad handler Njals Saga om?

Historien foregår i Rangárvellir på det sydlige Island ca. år og handler om venskabet mellem Njál på Bergþórshvoll og Gunnar fra Lidarende, som stadig sættes på prøve af slægtninge, som vil have oprejsning for forskellige krænkelser. Sagaen er kaldt "den største og mest berømte af de islandske sagaer".

Hvad er en saga fortælling?

Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling.

Hvad er karakteristisk for en saga?

Sagaerne er romanlignende fiktioner med baggrund i historiske personer. De har fokus på handlinger, begivenheder og tematikker som mord, ære, slægter, erotik, ægteskab og forholdet mellem individ og samfund.

Hvordan starter man en saga?

Sagaerne følger ikke de klassiske regler for fortællekunst. Den typiske indledningsformel lyder: 'En mand hed …'/'Der var en mand, der hed…'. Derpå følger oplysninger om personernes slægt og bosted, og ofte også om deres samfundsmæssige position, deres udseende og egenskaber.

Hvorfor slår ravnkel Øjvind ihjel?

I seks år levede de hver for sig, men så kom Sáms bror, Øjvind, hjem. Han mente, at Ravnkel stadig var en trussel og drog derfor selv ud til Ravnkel sammen med fire mænd. Da de traf Ravnkel med 11 af hans mænd, blev Øjvind dræbt af Ravnkel.

Hvor gammel er de islandske sagaer?

Sagaerne foregår fra år 9, men er først nedskrevet på islandsk af munke og skrivekyndige i løbet af 1200- og 1300-tallet.

Hvad kendetegner en saga?

Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling.

Hvad er forskellen på autofiktion og selvbiografi?

Autofiktion til forskel for klassisk biografisme Men fiktionaliseringen fylder mindre, og der er et krav om, at virkelighedsgengivelsen er tættere på virkeligheden. Selvbiografien lægger derfor tættere op ad de virkelige hændelser.

Hvad kendetegner Sagastilen?

Sagaskriveren nøjes som regel med at beskrive ydre forhold: Han beretter, hvad man kan iagttage med det blotte øje, og forholder sig ikke til personernes psykologi eller tankeverden. Det er overladt til læseren at foretage tolkninger.

Hvilken skrivestil har man i en saga og hvorfor?

Sagaerne er romanlignende fiktioner med baggrund i historiske personer. De har fokus på handlinger, begivenheder og tematikker som mord, ære, slægter, erotik, ægteskab og forholdet mellem individ og samfund.

Hvornår er Ravnkel Frøjsgodes saga fra?

Ravnkel Frøjsgodes Saga (Hrafnkels saga Freysgoða, kort Hrafnkatla) er en gammel islandsk Saga, som blev fortalt på kong Harald Hårfagers tid mellem 9. Den blev nedskrevet i middelalderen i 1200-tallet.

Hvem skrev islændingesagaerne?

Der blev nedskrevet en lang række islandske sagaer, men størstedelen stammer fra 1200- og 1300-tallet. "Forfatterne" eller snarere personen som har nedskrevet sagaerne er ukendt.