Table of Contents:

 1. Hvor længe ejede Danmark Norge?
 2. Hvornår blev Danmark og Norge adskilt?
 3. Hvad bruges træer for det meste til i Danmark?
 4. Hvad betyder skudehandel?
 5. Hvornår ejede Danmark Sverige?
 6. Hvor længe herskede danske konger over Norge?
 7. Hvornår fik Norge sit flag?
 8. Hvad førte til tabet af Norge i 1814?
 9. Kan pinjetræer vokse i Danmark?
 10. Hvilken betydning har det for bøgeskoven at bøgen er et Skyggetræ?
 11. I hvilket tidsrum var de danske kolonier?
 12. Hvad har tilhørt Danmark?
 13. Hvorfor faldt Kalmarunionen?
 14. Hvorfor gik Kalmarunionen i opløsning?

Hvor længe ejede Danmark Norge?

Mellem 13 var Norge en del af Kalmarunionen, og efter dennes sammenbrud blev landet indtil 1814 en del af Danmark-Norge. DanmarkNorge gik ind i en alliance med Napoleon, hvorefter krigen førte til dårlige tider og hungersnød i 1812.

Hvornår blev Danmark og Norge adskilt?

For lige omkring 200 år siden blev Norge løsrevet fra Danmark.

Hvad bruges træer for det meste til i Danmark?

Træet bruges bl. a. til møbler, gulve og legetøj.

Hvad betyder skudehandel?

Skudehandel betegner en handel der foregik fra vestkysten af Jylland især fra Ringkøbing, Thy, Han Herred og Vendsyssel til Vestnorges ladesteder. Afstanden til Norge er kortest fra Klitmøller og angives til 110 km.

Hvornår ejede Danmark Sverige?

Fra slutningen af det 14. århundrede regerede den danske monark over Kalmarunionenen med Norge og Sverige. Sverige løsrev sig i 1520'erne, mens statsforbundet Danmark-Norge varede frem til 1814.

Hvor længe herskede danske konger over Norge?

For alternative betydninger, se Unionstiden. Danmark-Norge er den moderne betegnelse for rigsfællesskabet mellem de to kongeriger Danmark og Norge fra 15.

Hvornår fik Norge sit flag?

Det norske flag blev designet i 1821. Det er baseret på det danske Dannebrog, fra dengang Norge var i union med det danske kongerige fra 1397 indtil 1814. Flaget har et blåt kors som symboliserer foreningen mellem Norge og Sverige i .

Hvad førte til tabet af Norge i 1814?

400-årsnatten varede til 1814, da kong Frederik 6. måtte give Norge fra sig til Sverige på grund af sin alliance med Napoleon under Napoleonskrigene.

Kan pinjetræer vokse i Danmark?

»Da jeg begyndte at plante pinjetræer, sagde folk, at jeg var en idiot. De sagde, at den slags træer aldrig ville kunne vokse her. Men nu har de været her i flere årtier. De vokser godt.

Hvilken betydning har det for bøgeskoven at bøgen er et Skyggetræ?

Bøgen er et skyggetræ der kun slipper 1 – 3 procent af lyset ned til skovbunden, når bladene først er sprunget ud. Derfor må urterne i bøgeskoven være tidligt på færde, så de kan udnytte den lyse periode inden bøgen springer ud sidst i april.

I hvilket tidsrum var de danske kolonier?

Ligesom en række andre søfartsnationer oprettede Danmark fra 1600-tallet handelsstationer og kolonier i flere verdensdele. Geografisk var de fordelt i Nordatlanten, Sydatlanten og Asien. De nordatlantiske områder omfattede Grønland, Island og Færøerne.

Hvad har tilhørt Danmark?

Klik på nålen eller i'et øverst til højre i kortet for at læse mere om hver enkelt af Danmarks besiddelser.
 1. Norge (vikingetid og ) ...
 2. Sverige () med Skåne, Halland, Blekinge () og Gotland. ...
 3. Finland () ...
 4. Grønland (1380- ) ...
 5. Island () ...
 6. Færøerne (1380- )

Hvorfor faldt Kalmarunionen?

Oprøret lededes af den svenske stormand Gustav Vasa, der i 1523 lod sig udråbe som Sveriges konge. Hermed var det endegyldigt slut med Kalmarunionen og samme år bragte også kongens fald i Danmark og Norge. Christian 2. blev afsat og erstattet af sin farbror Frederik 1.

Hvorfor gik Kalmarunionen i opløsning?

forsøgte i flere omgange at genskabe unionen ved angreb mod den svenske rigsforstander Sten Sture, men efter det Det Stockholmske Blodbad i 1520 gjorde svenskerne oprør (Gustav Vasas oprør), og 6. juni 1523 blev adelsmanden Gustav Vasa konge, hvilket betød, at Kalmarunionen de facto var afslutet.