Table of Contents:

 1. Hvordan foregår en efterforskning?
 2. Hvem efterforsker politiet?
 3. Hvordan efterforsker politiet?
 4. Hvad sker der hvis man udebliver fra retten?
 5. Kan man blive dømt på indicier?
 6. Hvad laver en efterforsker?
 7. Hvilken uddannelse skal man have for at blive efterforsker?
 8. Hvor meget tjener en efterforsker?
 9. Kan man nægte at udtale sig i retten?
 10. Hvad kaldes falsk udsagn i retten?
 11. Kan man blive dømt uden beviser i Danmark?
 12. Er man skyldig hvis en dom ankes?
 13. Hvad tjener man som kriminalassistent?
 14. Hvad laver man som kriminalassistent?
 15. Hvad er Reaktionspatrulje?

Hvordan foregår en efterforskning?

Normalt starter politiet efterforskningen med at afhøre den eller de personer, som ved eller har set noget, der har betydning for sagen. Der kan også være tekniske spor, som politiet skal undersøge. Det kan være fingeraftryk, DNA-spor eller optagelser fra en videoovervågning.

Hvem efterforsker politiet?

Politiklagemyndigheden efterforsker også sager, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens personen var i politiets varetægt. Det gælder uanset, om der er mistanke om et strafbart forhold.

Hvordan efterforsker politiet?

Hvis politiet mener, at en mistanke mod en person er stærk nok, rejser politiet en sigtelse mod vedkommende. Når politiet har afsluttet sin efterforskning, sendes sagen videre til politiets jurister, kaldet anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vurderer beviserne og beslutter, om der skal rejses tiltale i sagen.

Hvad sker der hvis man udebliver fra retten?

Hvis du ikke kommer til retsmødet uden at have givet besked, kan du bl. a. blive idømt en bøde. Du kan også risikere at blive hentet af politiet og eventuelt anbragt i arresten, indtil du kan blive afhørt i retten.

Kan man blive dømt på indicier?

I de fleste lande må domstolene kun bruge indicier, som en teori for at indikere den anklagedes skyld eller til at finde frem til faktiske beviser. Men i flere skandinaviske lande, inklusiv Danmark, kan man ved en domstol dømmes for det, der kaldes "stærke indicier".

Hvad laver en efterforsker?

I efterforskning arbejder du blandt andet med organiseret kriminalitet, personfarlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet, observation, videoafhøring og sagsbehandling og kriminalteknik. Du understøtter politiets beredskabs-, forebyggelses- og efterforskningsparathed.

Hvilken uddannelse skal man have for at blive efterforsker?

For at blive politibetjent skal du gennemføre politiets basisuddannelse. I løbet af basisuddannelsen vil du opleve en markant personlig og faglig udvikling. Selvom uddannelsen er krævende, har du gode muligheder for at bestå, for i politiet hjælper undervisere, kammerater og kolleger hinanden.

Hvor meget tjener en efterforsker?

25.000 kr. om måneden. Dertil kommer tillæg for aften- og nattearbejde samt weekendarbejde.

Kan man nægte at udtale sig i retten?

Som tiltalt har man ikke pligt til at udtale sig i retten. Vælger man at udtale sig, behøver man ikke tale sandt. Vidner er derimod forpligtet til at udtale sig og skal tale sandt. Når bevisførelsen er afsluttet, vil først anklageren og dernæst strafferetsadvokaten procedere sagen, dvs.

Hvad kaldes falsk udsagn i retten?

Falsk forklaring for retten kaldtes tidligere mened og ansås som en forbrydelse mod Gud (se også edsbevis).

Kan man blive dømt uden beviser i Danmark?

En person er uskyldig, indtil han enten selv har indrømmet en forbrydelse, eller at anklagemyndigheden har ført bevis for og en domstol har dømt en tiltalt skyldig i en forbrydelse. Det er ikke den tiltalte, der skal føre bevis for at han er uskyldig. Dette kan udledes af Straffeloven der siger: § 1.

Er man skyldig hvis en dom ankes?

Anklagemyndigheden kan kun anke sagen, hvis der ifølge loven kan idømmes strengere straf end bøde. Vi anbefaler, at du altid rådfører dig med en advokat, inden du anker dommen. Hvis du er dømt i en straffesag, kan du både anke dommen til frifindelse og til formildelse vedrørende straffens udmåling.

Hvad tjener man som kriminalassistent?

Kriminalassistent 34.608 kr./mdr. Politibetjent, Færdselsbetjent 34.886 kr./mdr.

Hvad laver man som kriminalassistent?

De arbejder tæt sammen, og tager ofte med ud og foretager afhøringer på hinandens sager. "Kriminalpolitiet arbejder altid i civilt tøj og i civile biler. Det giver lidt mere fred og ro til at arbejde, fordi vi kan færdes uden al for megen opmærksomhed." Meget af arbejdet foregår ved pc'en, hvor der bl.

Hvad er Reaktionspatrulje?

En reaktionspatrulje, også kendt som Romeo, er en beredskabspatrulje, hvor politifolkene har fået en særlig uddannelse målrettet at kunne handle effektivt i kritiske situationer, hvor menneskeliv er i fare, og tiden er en afgørende faktor.