Table of Contents:

 1. Hvordan Jordforbedrer man?
 2. Hvilken jord til spiring?
 3. Hvornår plante spirer ud?
 4. Hvad består råjord af?
 5. Hvordan laver man en jordbundsanalyse?
 6. Hvad er Plantemuld?
 7. Hvilke planter er surbundsplanter?
 8. Hvornår Prikler man om?
 9. Kan man købe Humusjord?
 10. Hvordan laver man humus jord?
 11. Hvilke jordtyper er der?
 12. Hvad er engjord?
 13. Hvad er en geoteknisk rapport?

Hvordan Jordforbedrer man?

I foråret kan du lægge et 5 cm tykt lag af Champost jordforbedring i bedene, langs hækken samt omkring træer og buske. Det lukker af for lyset og forhindrer ukrudtet i at spire. Du kan også lægge et lag jordforbedring ud i efteråret, så planterne beskyttes mod frosten hen over vinteren.

Hvilken jord til spiring?

Selv om det er muligt at forspire planter med jord fra din egen have, vælger de fleste dog at benytte sig af så- og priklejord, der er en jordtype specielt blandet til formålet. Når du vælger jord til forspiring er det vigtigt at jorden er fri for sygdomme og uden - eller kun tilsat svag - gødning.

Hvornår plante spirer ud?

Når planten er blevet stor nok, og vejret er blevet mildt, er planten klar til at blive plantet ud i haven. Hvornår du kan plante ud, afhænger af den enkelte afgrøde. Mange kan plantes ud i april, afhængigt af vejret, mens andre først kan plantes ud i maj, når nattefrosten er ovre.

Hvad består råjord af?

Hvis man graver ned igennem muldlaget, når du ned til den uorganiske jord, som også kaldes råjord. Råjord er med andre ord den 'rene' blanding af sten, mineraler og metaller. Muldjord og råjord er godt til hver deres formål.

Hvordan laver man en jordbundsanalyse?

Sådan laver du en professionel jordbundsanalyse
 1. Grav 6-8 huller i din køkkenhave i en dybde af 25-30 cm, så du får 6-8 skiver jord med en diameter på ca. 2 cm. ...
 2. Bland alle prøverne godt i en spand.
 3. Tag en lille portion fra spanden, som du indsender til laboratorium eller selv analyserer med lakmuspapir eller analysesæt.
28. okt. 2019

Hvad er Plantemuld?

Plantemuld er en muldblanding bestående af langtidsmodnet kompost, bakkesand og naturgødning. Mulden giver en fin jordstruktur med gode evner til at optage vand, som gør at behovet for vand nedsættes i forhold til brugen af traditionel sphagnum.

Hvilke planter er surbundsplanter?

Surbundsplanter dækker over en bred gruppe af planter som lyng, magnolia, hortensia og rhododendron m. fl. Særligt rhododendron er velkendte for de fleste.

Hvornår Prikler man om?

Når du har forspiret, bliver planterne på et tidspunkt så store, at de har brug for mere plads til at udvikle sig på. Har planten dannet et bladpar foruden kimbladene, er det tid til at prikle om.

Kan man købe Humusjord?

Humusjord | Få godt styr på jorden i din have | BAUHAUS.

Hvordan laver man humus jord?

Humus er dannet ved organisk nedbrydning af f. eks. blade, rødder, bark, grene og træ ved hjælp af bakterier og svampe. Regnorme fremmer den organiske nedbrydning og dermed humusmængden, og det sker også i kompostbunker.

Hvilke jordtyper er der?

Jordens sammensætning gør, at der opstår flere forskellige jordbundstyper: sandjord, lerjord, humusjord og kalkjord. Når man skal finde ud af, hvilken type stedets jord tilhører, kan man bruge to forskellige metoder.

Hvad er engjord?

Tørv dannes, når organisk stof kun nedbrydes delvist, fordi der ikke er nok ilt til stede til en fuldstændig nedbrydning. Engens vandmættede jord har ingen hulrum med fri ilt, og nedbrydningen af døde plantedele varetages derfor af anaerobe mikroorganismer, som er nedbrydere, der kan leve under iltfrie forhold.

Hvad er en geoteknisk rapport?

Der udarbejdes en geoteknisk undersøgelsesrapport, hvori resultaterne af undersøgelsen formidles. Der opstilles parametre for styrken i de trufne aflejringer og vandspejlsforhold til brug for den efterfølgende projektering. Der udarbejdes en anbefalet løsningsmodel for det kommende funderingsprojekt.