Table of Contents:

  1. Hvornår er der fugletræk?
  2. Hvordan navigerer gæs?
  3. Hvorfor flyver fugle IV form?
  4. Hvorfor trækker fuglene?
  5. Hvor lang tid kan en fugl flyve?
  6. Hvordan finder storken vej?
  7. Hvordan finder fugle vej?
  8. Hvorfor snakker gæs når de flyver?
  9. Hvilke fugle flyver IV?

Hvornår er der fugletræk?

Du kan starte hvor du er, med at kigge op - og lægge mærke til trækfuglene. Især i marts, april og maj - og igen i september og oktober. Tag også ud på fugletur og kig på fugletræk i foråret og efteråret. Tag Fuglekikkert og fuglebog med, så du kan se fuglene tættere på - og så du kan finde ud af hvad det er for nogle.

Hvordan navigerer gæs?

- Fuglene bruger Jordens magnetfelter til at udpege den rigtige retning. De har en magnetisk sans simpelthen. Meget af forskningen i dag handler om at finde ud af, hvordan fuglene rent fysiologisk kan mærke magnetfelterne.

Hvorfor flyver fugle IV form?

Ud fra observationer fra microlighten og små sendere kunne de endeligt bekræfte, at fuglene sparer energi ved at flyve i V-formation. Det viste sig nemlig, at den forreste fugls vingeslag - i stedet for at skubbe luft ned mod jorden for at holde sig flyvende - skaber turbulens i form af en bagudsnoende luftspiral.

Hvorfor trækker fuglene?

Om foråret trækker fugle fra syden op til Skandinavien for at yngle. Fordi der er gode ynglepladser og enorme føde- ressourcer i sommertiden. Til gengæld er vinteren hård for fuglene i Skandinavien, og de trækker igen sydpå for at overvintre, hvor der er snefrit og føde.

Hvor lang tid kan en fugl flyve?

Ikke overraskende er rekordholderen en fugl. Og flyve-ekvilibristen holder sig uden problemer på vingerne i 10 måneder ad gangen. Mursejlere opholder sig længst tid i luften.

Hvordan finder storken vej?

Da storke er sociale og typisk flyver i flok, finder de normalt frem til Afrika ved at følge andre storke. Hvis man holder storkene, indtil alle andre storke er fløjet, så finder de alligevel ud af at flyve sydpå, men når ofte ikke så langt som til Afrika; muligvis fordi de har fulgt andre arter.

Hvordan finder fugle vej?

Hvordan finder fuglene vej ved hjælp af Jordens magnetfelt? Teorien går på, at magnetfelternes nord-syd-polretning på Jorden som et nålekompas giver en overordnet retning, så fuglene ved, om de er på vej mod nord eller syd. Jordens magnetfelt består også af såkaldte magnetiske feltlinjer.

Hvorfor snakker gæs når de flyver?

Grågæs 'snakker' meget. Især når de flyver, lyder det som om, at de hele tiden holder hinanden orienteret om alt mellem himmel og jord – helt bogstaveligt. Grågæs er monogame og danner par for livet. De bygger rede på jorden i skjul af siv og anden vegetation eller på små flydende øer af siv på vandet.

Hvilke fugle flyver IV?

Også rovfugle som falke og høge optræder sådanne steder i stort tal. Visse arter flyver i formation under trækket som V-formation (kileformation), der ses hos gæs og svaner. En almindelig misforståelse er, at sådan en kileformation har en ledergås forrest. Men fuglene skifter ofte plads.