Table of Contents:

  1. Hvad vil det sige at være overtroisk?
  2. Hvilke ting bringer held?
  3. Hvorfor må man ikke dække op til 13?
  4. Hvad betyder et knust spejl?
  5. Hvem er det der får Jesus korsfæstet?
  6. Hvad skal messias?
  7. Hvad er en farisæer?
  8. Hvad sker der hvis man går under en stige?
  9. Hvorfor må man ikke sidde 13 til bords?

Hvad vil det sige at være overtroisk?

Overtro er tro på magter og årsagssammenhænge, der falder udenfor videnskabens love, og mangler en fornuftig, "rationel" begrundelse. Religiøs tro og forestillinger kan ikke kaldes overtro i den grad, de ud fra rationel begrundelse kan tilpasses det gældende verdensbillede.

Hvilke ting bringer held?

* Man må aldrig sidde 13 til bords – så vil en af gæsterne dø. * Hvis man taber en bøtte salt, skal man smide noget salt tre gange over skulderen for at undgå ulykker. * Et smadret spejl betyder syv års ulykke. * En hestesko over døren giver held.

Hvorfor må man ikke dække op til 13?

Borddækning er en af dem. Hvis man er 13 til bords, vil en af de tilstedeværende dø, inden året er omme - og hvem kan sige sig helt fri for at dække op til nissen, hvis man er 13 til bords juleaften? Der er hele to historier, som folkeovertroen kan have hentet næring fra.

Hvad betyder et knust spejl?

Et knust spejl betyder syv års ulykke for den, der ødelægger det. Men man kan afværge ulykken ved at feje skårene op og grave dem ned ved et gammelt træ eller ved at smide dem i en rindende å.

Hvem er det der får Jesus korsfæstet?

Denne gang bliver han anklaget for oprør, da han jo som Messias hævdede at være konge. Pilatus anså ham dog ikke for skyldig, men efter længere tids råb og pres fra Rådet og folkeskarerne overgav Pilatus ham til korsfæstelse. Lukas nævner, at Jesus også måtte forbi Herodes Antipas inden sin domfældelse.

Hvad skal messias?

I jødedommen repræsenterer Messias den, der bringer bud om en ny tidsalder, en verdenstilstand, hvor det rette Gudsforhold gør sig gældende, og hvor frem for alt fred råder mellem mennesker og nationer.

Hvad er en farisæer?

Farisæerne var medlemmer af et religiøst parti fra den antikke jødedom, der ikke støttede Jesus. I moderne brug anvendes ordet som et nedsættende udtryk om en person, der fremstiller sig selv værende mere from eller retfærdig end andre. Ordet kan anvendes synonymt med en hykler eller en skinhellig person.

Hvad sker der hvis man går under en stige?

Ifølge overtroen ville folk, som gik under en stige, derfor blive ramt af ulykke eller død. Der findes også en anden teori om stigen: At en rejst stige danner en trekant, som ifølge kristne symboliserede treenigheden – Gud, Sønnen og Helligånden. Gik folk under den, ansås det for blasfemi.

Hvorfor må man ikke sidde 13 til bords?

Det uheldige ved at være 13 til bords, har sin rod i beretningen om den sidste nadver, hvor de var 13 til bords, med Judas der forrådte Jesus. 13 kaldes undertiden for Judas' tal. I den nordiske mytologi var der 13 guder til bords i Valhal. Balder var en af disse, og han blev myrdet.