Table of Contents:

 1. Hvad er en Pårørendefuldmagt?
 2. Hvilke fuldmagter findes der?
 3. Er en generalfuldmagt gyldig?
 4. Hvad kan en personlig værge bestemme?
 5. Kan en fuldmagt blive for gammel?
 6. Hvem bestemmer Hvis jeg bliver dement?
 7. Hvad er en Bankfuldmagt?
 8. Hvem har stillingsfuldmagt?
 9. Hvad er forskellen på en Fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?
 10. Hvor lang tid gælder en fuldmagt?
 11. Hvad er en personlig værge?
 12. Hvad er værgens opgaver og pligter?
 13. Hvor længe gælder en fuldmagt?
 14. Kan en fuldmagt forældes?
 15. Er min mor ved at blive dement?

Hvad er en Pårørendefuldmagt?

En pårørende fuldmagt er en skriftlig tilkendegivelse fra dig om, at en eller flere af dine nærmeste pårørende må varetage dine interesser, hvis du en dag selv bliver ude af stand til dette.

Hvilke fuldmagter findes der?

Typer af fuldmagter Der findes to former for fuldmagter. Det relevante at se på er, at de to former for fuldmagter har forskellige beskyttelseshensyn og retsvirkninger. Den første fuldmagt er fuldmagt, der ikke er synlig for omverdenen, mens den anden fuldmagt er en fuldmagt, der er synlig for omverden.

Er en generalfuldmagt gyldig?

En generalfuldmagt træder i kraft ved oprettelsen, og det betyder, at din fuldmægtige kan handle på dine vegne med det samme. Dette adskiller sig fra en fremtidsfuldmagt, som først bliver gældende, hvis du mister evnen til at varetage dine egne forhold, fx pga. demens.

Hvad kan en personlig værge bestemme?

Ved et samværgemål efter værgemålslovens § 7 beskikkes en værge til den person, der har behov for hjælp til at administrere sin formue og/eller andre økonomiske anliggender. Værgen kan kun handle sammen med personen i sager vedrørende disse forhold og kan som følge heraf ikke handle på den pågældendes vegne alene.

Kan en fuldmagt blive for gammel?

Fuldmagten ophører endvidere, hvis fuldmægtigen ikke længere ønsker at kunne handle på fuldmagtsgivers vegne, eller hvis fuldmagten bliver tilbagekaldt af fuldmagtsgiver. Tilbagekaldelse kræver imidlertid, at fuldmagtsgiveren har handleevnen, dvs. fornuftens fulde brug, i behold ved tilbagekaldelsen.

Hvem bestemmer Hvis jeg bliver dement?

Når der iværksættes værgemål for en person, er der tale om et ind greb i den personlige frihed, fordi værgen kan træffe beslutninger på personens vegne. Det er Familieretshuset, der træffer beslutning om værgemål.

Hvad er en Bankfuldmagt?

Med bankfuldmagten kan du give din fuldmægtig ret til at varetage dine bankforretninger. Din fuldmægtig vil med fuldmagten kunne få adgang til dine konti via sin egen NemID.

Hvem har stillingsfuldmagt?

En stillingsfuldmagt betyder, at en person allerede i kraft af sin stilling eller sit job, har tilladelse til at handle på vegne af de borgere, der aftaler det med ham eller hende.

Hvad er forskellen på en Fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

Forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt er, at fremtidsfuldmagten træder i kraft, hvis du bliver alvorligt dement eller inhabil. Generalfuldmagten træder ofte i kraft den dag, hvor fuldmagten er oprettet. Få det fulde indblik i, hvornår du skal oprette det ene dokument frem for det andet.

Hvor lang tid gælder en fuldmagt?

Hvor længe gælder en fuldmagt? En fuldmagt gælder, indtil fuldmagtsgiver eventuelt kalder den tilbage. Fuldmagtsgiver skal have sin fornufts fulde brug, når fuldmagten tilbagekaldes, for at tilbagekaldelsen gælder.

Hvad er en personlig værge?

Et værgemål er samfundets formelle tilbud om hjælp til varetagelse af personlige og/eller økonomiske forhold for personer uden eller med nedsat handleevne, fx som følge af demenssygdom. Når en person kommer under værgemål, betyder det, at personen får en værge, der handler på den pågældendes vegne.

Hvad er værgens opgaver og pligter?

Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for, og handle på personens vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter. Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Hvor længe gælder en fuldmagt?

Hvor længe gælder en fuldmagt? En fuldmagt gælder, indtil fuldmagtsgiver eventuelt kalder den tilbage. Fuldmagtsgiver skal have sin fornufts fulde brug, når fuldmagten tilbagekaldes, for at tilbagekaldelsen gælder.

Kan en fuldmagt forældes?

Fuldmagten ophører endvidere, hvis fuldmægtigen ikke længere ønsker at kunne handle på fuldmagtsgivers vegne, eller hvis fuldmagten bliver tilbagekaldt af fuldmagtsgiver. Tilbagekaldelse kræver imidlertid, at fuldmagtsgiveren har handleevnen, dvs. fornuftens fulde brug, i behold ved tilbagekaldelsen.

Er min mor ved at blive dement?

Hvis du som pårørende ser tegn på demens hos fx din far, mor eller ægtefælle, er det vigtigt, at du reagerer på symptomerne, og at I sammen kommer til lægen. Symptomer på demens viser sig typisk over en længere periode. Det kan være svært som pårørende at vide, hvornår og hvordan man skal reagere på symptomerne.