Table of Contents:

  1. Hvor mange perioder kan USA præsident sitte?
  2. Hvordan fungerer det amerikanske retssystem?
  3. Hvilket system der er mest demokratisk det præsidentielle system i USA eller det parlamentariske som vi har i Danmark?
  4. Hvordan bliver en lov vedtaget i USA?
  5. Hvilken anden amerikansk præsident tale om et storslået samfund?
  6. Hvor mange gange kan man blive genvalgt som præsident i USA?
  7. Hvor mange gange kan man vælges til præsident i USA?
  8. Hvad er lovgivningsprocessen?

Hvor mange perioder kan USA præsident sitte?

Der er tre krav, som en person skal leve op til for at kunne stille op til præsidentvalget: Man skal (1) være over 35 år gammel, (2) født som amerikansk statsborger og (3) have boet i USA i mere end 14 år. Derudover kan en præsident maksimalt sidde på posten i to perioder.

Hvordan fungerer det amerikanske retssystem?

Den dømmende magt er fordelt mellem de føderale domstole (federal courts) og domstole i hver delstat. Sager, der ifølge føderal lovgivning afgøres ved føderale domstole, kan anlægges ved en af de 90 U.S. District Courts i første instans (trial courts).

Hvilket system der er mest demokratisk det præsidentielle system i USA eller det parlamentariske som vi har i Danmark?

- Nogle politiske teoretikere hævder, at det præsidentielle politiske system (som det amerikanske) er mere demokratiske end det parlamentariske (som det danske).

Hvordan bliver en lov vedtaget i USA?

For at et lovforslag kan blive vedtaget, skal det nemlig stemmes gennem både Huset og Senatet med fuldstændig ens ordlyd. Et lovforslag kan derfor sendes frem og tilbage mellem Huset og Senatet flere gange. Lovforslaget kan dog også stemmes igennem af Senatet i første omgang uden ændringer.

Hvilken anden amerikansk præsident tale om et storslået samfund?

Great Society, slogan for USA's præsident Lyndon B. Johnsons indenrigspolitiske program, formuleret i 1964.

Hvor mange gange kan man blive genvalgt som præsident i USA?

Præsidenten og vicepræsidenten vælges på en fælles kandidatliste. Præsidenten kan samlet være ved magten i 10 år, da personen kan genvælges én gang plus det er tilladt at have siddet som præsident i op til en halv periode inden man bliver valgt første gang hvis den tidligere præsident har måttet gå af før tid.

Hvor mange gange kan man vælges til præsident i USA?

Præsidenten vælges for en periode på fire år og kan kun genvælges én gang.

Hvad er lovgivningsprocessen?

Den almindelige lovgivningsproces Efter grundlovens regler forløber lovgivningsprocessen i fire faser: Fremsæt- telse af lovforslag, forslagenes behandling i Folketinget, stadfæstelse af de vedtagne forslag og kundgørelse af loven.