Table of Contents:

 1. Hvordan bliver man Retskemiker?
 2. Hvad kan man læse på AU?
 3. Hvor mange mennesker er der på DTU?
 4. Hvad kan man læse på DTU?
 5. Hvad får en retsmediciner i løn?
 6. Hvad skal der til for at blive retsmediciner?
 7. Hvor svært er universitetet?
 8. Hvad skal jeg uddanne mig til?
 9. Er DTU svært?
 10. Hvad skal en diplomingeniør?
 11. Hvilken type ingeniør tjener mest?
 12. Hvad laver man på DTU?
 13. Hvor mange retsmedicinere er der i Danmark?
 14. Hvad skal man læse for at blive retsmediciner?
 15. Hvor meget får en retsmediciner i løn?

Hvordan bliver man Retskemiker?

Hvordan kan jeg komme til at arbejde med retskemi? Hvis du gerne vil være retskemiker, så skal du: Have en naturvidenskabelig kandidatgrad med fokus på analytisk kemi. Du kan fx være farmaceut, miljøkemiker, syntesekemiker el.

Hvad kan man læse på AU?

Vil du læse på AU?
 • Bachelor.
 • Kandidat.
 • Ingeniør.
 • Summer University.
 • Ph. d.
 • Efter- og videreuddannelse.

Hvor mange mennesker er der på DTU?

10.631 (2015)Danmarks Tekniske Universitet / Studerende

Hvad kan man læse på DTU?

Ingeniøruddannelser på DTU
 • Akvatisk Videnskab og Teknologi (Kandidat) Anvendt kemi (Kandidat) ...
 • Bioinformatik og Systembiologi (Kandidat) ...
 • Data Science og Management (Bachelor) ...
 • Eksport og Teknologi (Diplomingeniør) ...
 • Farmateknologi (Kandidat) ...
 • General Engineering (Bachelor) ...
 • Industriel Økonomi og Teknologiledelse (Kandidat)

Hvad får en retsmediciner i løn?

1.897.710 kroner.

Hvad skal der til for at blive retsmediciner?

For at blive retsmediciner skal man uddanne sig som læge, og herefter gennemgå den 12 måneders kliniske basisuddannelse som er fælles for alle læger. Herefter følger en 5-årig speciallægeuddannelse i retsmedicin.

Hvor svært er universitetet?

Næsten 29.000 studerende forbereder sig lige nu på introdage og rustur på universiteterne. Men for en del forvandler studiestarten sig hurtigt til et nederlag. De har ikke evnerne eller viljen til at læse på universitetet, fortæller undervisere.

Hvad skal jeg uddanne mig til?

Find den rigtige uddannelse – 6 konkrete forslag til dig
 1. Spørg dig selv. Stil dig selv de fem spørgsmål herunder, for at pejle dig i den studieretning, der passer til dig. ...
 2. Test dig selv. ...
 3. Overvej, hvor længe du vil studere. ...
 4. Søg information online. ...
 5. Prøv uddannelsen af. ...
 6. Kig på jobmulighederne. ...
 7. 7 tips til den motiverede ansøgning.

Er DTU svært?

Både DTU, AAU og SDU oplever, at frafaldet kan have mange årsager, både personlige og faglige, men ifølge Henrik Bindslev fra SDU er der to klare tendenser: »De to hyppigste årsager er faglige problemer – det er svært – og manglende indsats – den studerende bruger ikke tilstrækkeligt tid på studiet,« fortæller dekanen.

Hvad skal en diplomingeniør?

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du få job i fx et rådgivende ingeniørfirma, et entreprenørfirma, et forsyningsselskab eller en offentlig teknisk forvaltning. Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvilken type ingeniør tjener mest?

Helt præcist er den gennemsnitlige lønforskel på 8.262 kroner om måneden mellem de højst- og lavestlønnede ingeniørgrupper. Mens danske elektronikingeniører ligger øverst med 57.265 kroner, befinder IDA-medlemmer med baggrund inden for matematik, fysik og geologi sig i bunden med 49.003 kroner.

Hvad laver man på DTU?

DTU-ingeniører arbejder med opgaver, der spænder fra udvikling af teknologier, rumfart, konstruktion af broer, bygninger og maskiner, til at skabe nye lægemidler og fødevarer. Jobmulighederne er mange med en uddannelse fra DTU i bagagen.

Hvor mange retsmedicinere er der i Danmark?

Retsmedicinsk Institut er organiseret i 3 afdelinger samt en fælles administration. Forskning og undervisning samt retsmedicinske undersøgelser foregår inden for hver sit faglige område. Det drejer sig om retsgenetik, retskemi og retspatologi. Instituttet beskæftiger samlet cirka 200 ansatte fordelt på 196 årsværk.

Hvad skal man læse for at blive retsmediciner?

For at blive retsmediciner skal man uddanne sig som læge, og herefter gennemgå den 12 måneders kliniske basisuddannelse som er fælles for alle læger. Herefter følger en 5-årig speciallægeuddannelse i retsmedicin.

Hvor meget får en retsmediciner i løn?

1.897.710 kroner.