Table of Contents:

 1. Hvad er ECB's målsætning?
 2. Hvad er centralbankens opgave?
 3. Hvad er ECB's målsætning omkring inflation?
 4. Hvad er ECB's vigtigste mål?
 5. Hvem er ECB og Fed?
 6. Hvorfor følger Nationalbanken ECB?
 7. Hvilke lande har fastkurspolitik?
 8. Hvad er ekspansiv pengepolitik?
 9. Hvem fører pengepolitikken i EU regi?
 10. Hvem ejer centralbankerne?
 11. Hvem ejer ECB?
 12. Hvem er det der bestemmer renteniveauet i Danmark?
 13. Hvordan kan Nationalbanken styre renteudviklingen?
 14. Hvilke lande er en del af ERM2?

Hvad er ECB's målsætning?

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker udgør tilsammen Eurosystemet, som er euroområdets centralbanksystem. Eurosystemets hovedmål er at fastholde prisstabilitet: at værne om euroens værdi.

Hvad er centralbankens opgave?

​​​​​​​​​​​​​​Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave 'at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning'.

Hvad er ECB's målsætning omkring inflation?

Vi sigter efter en inflation på 2 pct. på mellemlangt sigt. Vores forpligtelse i forhold til dette inflationsmål er symmetrisk, dvs. vi ser lige så negativt på inflation, der er for lav, som på inflation, der er for høj.

Hvad er ECB's vigtigste mål?

Vores hovedmål er at fastholde prisstabilitet, dvs. at værne om euroens værdi. Prisstabilitet er afgørende for den økonomiske vækst og jobskabelsen – to af Den Europæiske Unions målsætninger – og den er det vigtigste bidrag, som pengepolitikken kan yde på dette område.

Hvem er ECB og Fed?

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve (FED) er de to største centralbanker i verden. Begge bankers funktioner er ens. Imidlertid er deres forskelle gigantiske, begyndende med de pengepolitiske mål for hver bank.

Hvorfor følger Nationalbanken ECB?

Nationalbanken skal således med pengepolitikken alene sørge for, at kronekursen holdes stabil over for euro. Regeringen sørger for at såvel finanspolitikken som den øvrige økonomiske politik er orienteret mod en stabil samfundsøkonomi.

Hvilke lande har fastkurspolitik?

I dag er Danmark det eneste tilbageværende OECD-land, som fører en traditionel fastkurspolitik, mens stort set alle andre OECD-lande enten lader deres valuta flyde frit, så valutamarkederne bestemmer kursen, eller har opgivet deres egen selvstændige valuta og tilsluttet sig euroområdet.

Hvad er ekspansiv pengepolitik?

Ekspansiv pengepolitik Den ekspansive pengepolitiks formål er at sætte gang i økonomien, hvis den befinder sig i en lavkonjunktur. Hvis renten falder, bliver virksomhederne mere villige til at låne penge til investeringer.

Hvem fører pengepolitikken i EU regi?

Den Europæiske Centralbank har ansvaret for eurolandenes fælles pengepolitik og tilsynet med eurolandenes største banker i EU's bankunion. Den Europæiske Centralbank er den centrale EU-institution i eurosystemet. En af hovedopgaverne for ECB er at føre den fælles pengepolitik for eurolandene.

Hvem ejer centralbankerne?

Nogle centralbanker er offentligt ejede, andre private. I praksis er der ringe forskel på de to ejerskabsmodeller, eftersom sidstnævntes profit i realiteten overføres til staten i form af skatter eller direkte overførsler.

Hvem ejer ECB?

ECB ejes af alle EU-landene i fællesskab.

Hvem er det der bestemmer renteniveauet i Danmark?

Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, som Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne.

Hvordan kan Nationalbanken styre renteudviklingen?

Hvis den er høj, må bankerne tage en tilsvarende høj rente af deres kunder for at få dækket omkostningerne til den høje rente. Nationalbankens udlånsrente kan altså anvendes til at styre bankrenten. Vi kan nu konkludere: Hvis Nationalbanken ønsker at hæve renten, kan den forhøje sin udlånsrente over for bankerne.

Hvilke lande er en del af ERM2?

Medlemskab af ERM II
 • Grækenland ()
 • Slovenien (2004-06)
 • Cypern (2005-07)
 • Malta (2005-07)
 • Slovakiet (2005-08)
 • Estland (2004-10)
 • Letland (2005-13)
 • Litauen (2004-14)