Table of Contents:

 1. Hvad er Sspe?
 2. Hvad forhindrer vi ved at vaccinere mod mæslinger Rubella og Parotitis?
 3. Hvor smitsomt er mæslinger?
 4. Hvordan bliver man smittet af mæslinger?
 5. Kan man få røde hunde når man er vaccineret?
 6. Hvad er kopper for en sygdom?
 7. Hvad gør mæslinger?
 8. Kan vaccinerede bringe smitten videre?
 9. Kan man blive smitte med mæslinger hvis man er vaccineret?
 10. Hvor smitsom er Omikron?
 11. Hvor mange er døde af mæslinger?
 12. Hvad sker der hvis man får røde hunde?
 13. Kan man blive steril af røde hunde?
 14. Hvornår var der Koppeepidemi?
 15. Hvilken betydning fik Kokopper?

Hvad er Sspe?

En vedholdende infektion med mæslingevirus kan i meget sjældne tilfælde fremkalde subakut skleroserende panencefalitis (SSPE), som er en sygdom, hvor nerverne og hjernevævet gradvis degenererer, og som oftere opstår, når mæslingeinfektionen forekommer i en yngre alder.

Hvad forhindrer vi ved at vaccinere mod mæslinger Rubella og Parotitis?

De første 6 måneder efter fødslen er de fleste børn beskyttet af antistoffer mod fåresyge og røde hunde, som er overført fra moderen under graviditeten, men antistoffer kan persistere op til 12-måneders-alderen. Hvis MFR-vaccinen gives for tidligt, kan antistofferne derfor hindre vaccinen i at virke.

Hvor smitsomt er mæslinger?

Mæslinger er en af de mest smitsomme børnesygdomme. Personen er smittefarlig fra starten af den indledende fase med forkølelse, det vil altså sige, før udslættet har vist sig, til 4 dage efter at udslættet er brudt ud. Sygdommen er mest smittefarlig i dagene før, udslættet bryder ud.

Hvordan bliver man smittet af mæslinger?

Mæslinger smitter via udåndingsluften, fx pga. host og nys. Mæslinger er en meget smitsom virussygdom, men hvis man først har haft det én gang, kan man ikke få mæslinger igen. En vaccine mod mæslinger (MFR-vaccinen) giver også livsvarig beskyttelse.

Kan man få røde hunde når man er vaccineret?

Man kan kun få røde hunde én gang i livet. Efter endt sygdom eller vaccination anses man for at være beskyttet mod røde hunde resten af livet. Før MFR-vaccinen blev indført i 1987, var der varierende epidemier med røde hunde med 3-8 års mellemrum. Nu er sygdommen yderst sjælden.

Hvad er kopper for en sygdom?

Kopper er en særdeles smitsom og farlig virussygdom, der i dag er udryddet. Efter et par uger fik den smittede høj feber og voldsom hovedpine. Kroppen blev dækket af smertefulde, væskende blærer. Sygdommen angreb nyrerne, lever og blærer.

Hvad gør mæslinger?

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og skyldes smitte med et virus (morbillivirus). Forløbet af mæslinger kan variere fra et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlig sygdom med betændelse af hjernehinderne.

Kan vaccinerede bringe smitten videre?

Nyt studie af deltasmitte i danske husstande viser, at vacciner både beskytter mod at blive smittet, men også mod at smitte videre til andre. Studiet undersøger, hvor mange personer i en husstand der er blevet smittet, hvis et medlem af husstanden er blevet smittet med coronavirus.

Kan man blive smitte med mæslinger hvis man er vaccineret?

Alle, der ikke tidligere har haft mæslinger eller er vaccineret mod mæslinger, kan smittes. Undtagelsen er de helt spæde børn op til fire-måneders alderen, som er beskyttet af antistoffer fra moderen, hvis hun selv har haft mæslinger.

Hvor smitsom er Omikron?

I et nyt studium fra Statens Serum Institut (SSI) har man undersøgt, om smitte er sket to gange efter hinanden med hver af de to typer. Svaret var ja – men overordnet set vurderes det dog kun at være sket sjældent.

Hvor mange er døde af mæslinger?

Dødeligheden ved mæslinger er for ellers sunde mennesker i den vestlige verden omkring 1 dødsfald pr. 1.000 tilfælde; i Danmark 1 ud af 3.000. I u-landene med udbredt underernæring og dårlig folkesundhed kan en dødelighed på 10 procent forekomme, mens 1 procent er almindeligt.

Hvad sker der hvis man får røde hunde?

Hvad er risikoen ved røde hunde? Der er en risiko for fosterskade, hvis man får røde hunde i forbindelse med en graviditet. Risikoen er så stor i første tredjedel af svangerskabet, at man vil anbefale abort. De mest almindelige skader ved medfødt røde hunde (kongenit rubella syndrom) er døvhed og blindhed.

Kan man blive steril af røde hunde?

Røde hunde og graviditet Kvinder, som ikke har været vaccineret mod røde hunde og ikke med sikkerhed ved, om de har haft røde hunde, bør blive undersøgt og lade sig vaccinere, før de bliver gravide. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler, at vaccinationen foretages mindst 1 måned før graviditeten.

Hvornår var der Koppeepidemi?

I begyndelsen af 1800-tallet blev Danmark ramt af en række koppeepidemier. Det fik i 1810 Frederik 6. og hans embedsmænd i Danske Kancelli til, sammen med Vaccinationskommissionen, at udarbejde Forordning for Danmark og Norge ang. Vaccinationen, der pålagde borgerne at blive vaccineret mod kopper.

Hvilken betydning fik Kokopper?

Efter pesten var forsvundet fra det europæiske fastland i begyndelsen af 1700-tallet, var kopper den mest frygtede epidemiske sygdom. Og det ikke uden grund, for børnedødeligheden ved epidemier var tårnhøj. Ramte kopper en ubesmittet befolkning rasede sygdommen med peststyrke og kunne dræbe op mod en fjerdel.