Table of Contents:

 1. Hvad kan Æselørerne symbolisere?
 2. Hvad kalder man den dag Jesus holdt sit indtog i Jerusalem?
 3. Hvad kendetegner et æsel?
 4. Hvad symbolisere en hætte?
 5. Hvilket år blev Jesus korsfæstet?
 6. Hvad red Jesus på?
 7. Hvad er forskellen på et æsel og en hest?
 8. Hvad symboliserer den røde hætte?
 9. Hvad er symboler i eventyr?
 10. Hvad skete der påskelørdag?
 11. Hvorfor red Jesus ind i Jerusalem?

Hvad kan Æselørerne symbolisere?

I en karikaturtegning fra oldtiden fundet i kejserpaladset på Palatinerhøjen i Rom ses Jesus på korset, udstyret – som en nar – med et æsels hoved. Overført kan “æsel” betyde en dum og utiltalende person. Et “æselspark” betyder et hårdt og urimeligt angreb. Et “æseløre” er en ombøjet side i en bog brugt som bogmærke.

Hvad kalder man den dag Jesus holdt sit indtog i Jerusalem?

I 500-tallet samlede kristne i Jerusalem sig på Oliebjerget på palmesøndag. Efter læsning af evangeliet gik de i procession ind til byen.

Hvad kendetegner et æsel?

Æsler er små, hestelignende dyr med et stort hoved, lange ører, en opretstående man og en hale med en hårdusk i enden. Æselhove er smallere end hestehove, hvilket giver æsler et mere sikkert fodfæste, men gør dem noget langsommere end heste.

Hvad symbolisere en hætte?

En hætte, fx hos kapucinermunkene, er symbol på at koncentrere sig om fænomener uden for den synlige verden. Kasketten var tidligere symbol på almuen og arbejderklassen og konnoterede også frihed og revolution.

Hvilket år blev Jesus korsfæstet?

ca. 4 f.v.t. 30/33 e.v.t. Ifølge kristen tradition opstået efter tre dage i graven.

Hvad red Jesus på?

Selve påskeugen begynder Palmesøndag, som var den dag, Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og blev modtaget med glædesråb af folkeskarer, der strøede palmegrene på hans vej (deraf dagens navn).

Hvad er forskellen på et æsel og en hest?

Æslet er et ørken/bjergdyr i modsætning til hesten, som er tilpasset livet på græsstepperne. Det betyder at der er væsentlige forskelleæslet og hesten mht. statur, ernæringsbehov, adfærd mm. som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vil holde æsler og ønsker at de trives.

Hvad symboliserer den røde hætte?

Det er fortællingen om den lille, uskyldige pige, der møder den store, stygge ulv. Hun møder den vilde natur, skoven, og vildskab, brutalitet og døden i ulvens skikkelse. Den røde hætte kan være symbolet på barnlig uskyld – eller måske snarere på kvindelig skønhed og begyndende seksualitet.

Hvad er symboler i eventyr?

Symboler er en del af eventyrets sprog - det kan også kaldes et mytesprog. I eventyrets "drømmeverden" betyder tingene nogle gange mere eller andet end i virkelighedens verden. 3-tallet: kan i religiøs betydning symbolisere liv, død og genopstandelse 4-tallet kan stå for de 4 ur-elementer: jord, vand, luft og ild.

Hvad skete der påskelørdag?

I kristendommen indledes påsken af en fastetid på 40 dage (askeonsdag). Selve påskeugen, den stille uge, rækker fra palmesøndag til påskelørdag. Helligdagene markerer begivenhederne i Jesu lidelseshistorie, således som den kendes fra især de tre første evangelier.

Hvorfor red Jesus ind i Jerusalem?

Palmesøndag markerer starten på påsken. Det var på denne dag, Jesus kom ridende på et æsel ind i Jerusalem for at blive modtaget som en konge. Folket var vilde med Jesus, fordi han sammen med sine disciple havde helbredt syge og udbredt Guds budskab.