Table of Contents:

  1. Hvorfor hedder Doppler Doppler?
  2. Hvor ses Doppler-effekten?
  3. Hvordan finder man rødforskydning?
  4. Hvorfor opstår der stående bølger på en streng?
  5. Hvornår er radar opfundet?
  6. Hvad bruger man Hubbles lov til?
  7. Hvad er årsagen til rødforskydning?
  8. Hvad kaldes bølger hvis udsving er parallelt med udbredelsesretningen?
  9. Hvad er en Udbredelsesretning?
  10. Hvilken enhed måles rødforskydning i?

Hvorfor hedder Doppler Doppler?

Den har navn efter opdageren, den østrigske fysiker Christian Doppler.

Hvor ses Doppler-effekten?

Dopplereffekt opstår, når bølgefrembringeren og iagttageren bevæger sig i forhold til hinanden. Dopplereffekt findes for både lyd og lys. Effekten består i, at iagttageren observerer en anden frekvens af bølgen end bølgegiveren. Denne figur viser en stillestående lydgiver, der udsender en bølge i alle retninger.

Hvordan finder man rødforskydning?

Rødforskydning spiller en stor rolle for astronomiske objekter. Den bestemmes ved at måle bølgelængden, λm, af en kendt spektrallinje (fx i brint) i det lys, der modtages på Jorden, og sammenligne den med den ikke-forskudte bølgelængde, λu. Et bekvemt mål for rødforskydningen er tallet z = (λm−λu)/λu.

Hvorfor opstår der stående bølger på en streng?

Hvis strengen vibrerer med en ganske bestemt frekvens, en såkaldt resonansfrekvens, vil den forstærke sig selv og give anledning til en stående bølge. Bestemte steder på strengen fremkommer der da store udsving (kaldet buge, jfr. hængebugen på et svin), mens der andre steder intet udsving er (kaldet knuder).

Hvornår er radar opfundet?

Opfindelsen af radar tilskrives den tyske ingeniør Christian Hülsmeyer (), som i 1904 tog patent på et "apparat til detektion af forhindringer og til skibsnavigation", som han kaldte et telemobiloskop. Tidligere, i 1888, havde H. Hertz demonstreret, at radiobølger reflekteres af metalliske objekter.

Hvad bruger man Hubbles lov til?

Ifølge Hubbles lov bevæger fjerne galakser sig bort fra os med en hastighed v, der vokser proportionalt med afstanden s: v=H⋅s, hvor H er Hubble-parameteren. Loven er grundigt eftervist ved astronomiske observationer, men den præcise værdi af H er usikker (50-100 km pr.

Hvad er årsagen til rødforskydning?

I fysikken (især astrofysikken), opstår fænomenet rødforskydning når lys, der ses kommende fra et objekt, er proportionalt forøget i bølgelængden, eller forskudt til den røde ende af spektret.

Hvad kaldes bølger hvis udsving er parallelt med udbredelsesretningen?

Længdebølger er bølger, f. eks. i luft, hvor udbredelsesretningen og bølgeretningen har samme retning. Bølgen der består altså af fortætninger og fortyndinger af luften.

Hvad er en Udbredelsesretning?

Ved visse former for bølgeudbredelse (fx lyd) finder de lokale svingninger sted i samme retning som bølgens udbredelsesretning. Ved andre former for bølger er svingningerne vinkelrette på udbredelsesretningen. Dette gælder fx radiobølger, hvor svingningernes nøjere forløb beskrives ved bølgens polarisation.

Hvilken enhed måles rødforskydning i?

z er symbolet for rødforskydning. z har ikke nogen enhed. er den udsendte bølgelængde. Altså man måler bølgelængden fra en lyskilde, og finder ud af hvad bølgelængden har været da den blev udsendt, og så dividerer man forskellen i bølgelængde med den udsendte bølgelængde.