Table of Contents:

  1. Hvad handler nadver om?
  2. Hvilke sakramenter er der i protestantismen?
  3. Hvad kaldes Nadverbrød i den katolske kirke?
  4. Hvordan laves oblater?
  5. Hvilke 2 sakramenter har kristendommen Hvad er deres betydning?
  6. Hvad er forskellen på de protestantiske sakramenter i forhold til de katolske sakramenter?
  7. Hvad kaldes en kirketjener i den katolske kirke?
  8. Hvad er oblater lavet af?
  9. Hvad er alterbrød lavet af?

Hvad handler nadver om?

Nadver (et gammelt ord for aftensmåltid) er en kristen liturgisk handling baseret på Jesu Kristi sidste måltid med disciplene før korsfæstelsen. Den romersk-katolske kirke kalder nadveren kommunion (latin communio, 'fællesskab', 'Den hellige Kommunion'.

Hvilke sakramenter er der i protestantismen?

Den danske folkekirke, den reformerte kirke og de fleste protestantiske frikirker har med dåben og nadveren kun to sakramenter.

Hvad kaldes Nadverbrød i den katolske kirke?

En oblat eller et alterbrød, i den katolske kirke kaldet hostie efter indvielsen, er et møntformet brød, som bruges under nadveren, et taksigelsesritual i den katolske og den protestantiske kirke, indstiftet af Jesus som et mindemåltid aftenen før han blev korsfæstet.

Hvordan laves oblater?

Selvom processen ikke minder meget om det brød, din bager slår op søndag morgen, starter oblater ligesom alt andet brød med en dej. Den består af mel, vand og lidt olie. Man bruger økologiske ingredienser og arbejder desuden på at få lavet en glutenfri version.

Hvilke 2 sakramenter har kristendommen Hvad er deres betydning?

Sakramenter er hellige handlinger, der foregår i en kirke, og som udtrykker Guds nåde og nærvær. I den danske folkekirke findes to sakramenter, dåb og nadver. Et sakramente består af både handling og ord, og dåb såvel som nadver er en kombination af tale og handling.

Hvad er forskellen på de protestantiske sakramenter i forhold til de katolske sakramenter?

I den protestantiske kirke dyrker man ikke helgener, men kun Jesus og Gud. Katolikkerne derimod går meget op i at dyrke helgener - især Jomfru Maria. Man beder til dem og fejrer deres festdage. Faktisk fungerer helgenerne som et mellemled mellem mennesket og Gud.

Hvad kaldes en kirketjener i den katolske kirke?

sacrister (af mlat. sacristarius); katolsk-kirk.) gejstlig ell. læg kirketjener (i en katolsk kirke), der har opsyn med de hellige kar, messeklæderne olgn., og som gaar præsten til haande i sakristiet.

Hvad er oblater lavet af?

Oblat, alterbrød, tynd, rund vaffel fremstillet af mel og vand til brug ved nadveren. Brugen af oblater til erstatning for almindeligt syrnet brød går tilbage til 1100-t. og var med til at uddybe skellet mellem den vestlige og østlige kirke, hvor almindeligt brød stadig bruges.

Hvad er alterbrød lavet af?

Alterbrødet er usyret brød lavet udelukkende af hvedemel og vand. Alterbrød er termolabile og skal derfor behandles med omhu, hvis de skal bevare sprødheden. Brødene skal opbevares tørt i rulle og plastikpose og ikke sammen med stærkt lugtende varer. Alterbrød er et fødemiddel og har derfor en vis holdbarhed.