Table of Contents:

 1. Hvad er en retardering?
 2. Er retardering arveligt?
 3. Hvad er forsinket udvikling?
 4. Hvad er diagnosen retarderet?
 5. Er man retarderet hvis man har ADHD?
 6. Hvor mange er retarderede?
 7. Hvad er den gennemsnitlige IQ for børn?
 8. Hvad betyder det at have en udviklingsforstyrrelse?
 9. Hvornår skal man opsøge talepædagog?
 10. Hvad betyder en IQ på 77?
 11. Hvor mange har IQ over 120?
 12. Er ADHD en udviklingsforstyrrelse?
 13. Er ADHD en personligheds forstyrrelse?
 14. Er jeg retarderet test?
 15. Hvad er en normal IQ for en 13 årig?

Hvad er en retardering?

Udviklingshæmning kaldes også mental retardering og oligofreni. På engelsk kaldes det intellectual disability (intellektuel svaghed), hvilket giver en anden og måske mere korrekt opfattelse af tilstanden.

Er retardering arveligt?

Det er ikke altid muligt at finde årsagen til mental retardering. Ofte er lidelserne er medfødte og kan konstateres i barndommen eller den tidlige ungdom. Kromosomfejl, arvelighed og iltmangel eller hjerneskade i forbindelse med fødslen er nogle af de mest almindelige årsager til mental retardering.

Hvad er forsinket udvikling?

Hvad vil det sige, at børn er forsinket i deres udvikling? Dette begreb bliver, når barnet lærer sig nye færdigheder langsommere end andre børn. Fra barnet er født og indtil voksenalderen skal det udvikle sig og lære nye færdigheder.

Hvad er diagnosen retarderet?

For diagnosen mental retardering skal følgende 3 kriterier være opfyldt: Signifikant subnormal intelligens, IQ 70 eller lavere. Væsentlige afvigelser indenfor adaptive færdigheder i dagliglivets funktion. Debut før fyldte 18.

Er man retarderet hvis man har ADHD?

ADHD hos mennesker med udviklingshæmning Mennesker med udviklingshæmning har generelt ikke alderssvarende opmærksomhed og koncentration. Med samtidig ADHD er dette yderligere svækket. Den udviklingshæmmede med ADHD vil have svært ved at styre opmærksomheden og er præget af pludselige impulser og tilfældige ideer.

Hvor mange er retarderede?

Det er ikke registreret, hvor mange danskere, der har udviklingshæmning. På baggrund af tidligere registreringer, danske undersøgelser og opgørelser fra andre lande skønner man, at der er omkring 50.000.

Hvad er den gennemsnitlige IQ for børn?

Børn med særlige forudsætninger: IQ over 120. Udgør 0-5 % af alle børn. En ”normal” IQ ligger mellem . Små børn er lærenemme, og i perioder tilegner de sig ny viden og kundskaber dagligt.

Hvad betyder det at have en udviklingsforstyrrelse?

Udviklingsforstyrrelser er en gruppe af psykiske lidelser, der indtræder fra den tidlige barndom, ofte før 3-års alderen, og som medfører svære forstyrrelser i udviklingen. De hyppigst omtalte udviklingsforstyrrelser er autismespektrumforstyrrelserne, som blandt andet omfatter infantil autisme og Aspergers syndrom..

Hvornår skal man opsøge talepædagog?

Hvis I ikke hører udvikling i barnets udtale – eller hvis barnet er svært at forstå – anbefales det at kontakte en logopæd. Logopæden kan vurdere, om barnets udtalefejl endnu er forventelige – barnets alder taget i betragtning. Eller om der er behov for talepædagogisk bistand.

Hvad betyder en IQ på 77?

110-119: Over normalen. 90-109: Gennemsnitlig. 80-89: Under normalen. 70-79: Lav.

Hvor mange har IQ over 120?

Værdien af IQ fra 111 til 120 Dette er en intelligens over gennemsnittet . Enkelte kan studere på universitet uden problemer. Hvis en person er hårdtarbejdende kan han/hun få et ekstraordinært arbejde på arbejdsmarkedet. Der er cirka 12% af befolkningen med denne IQ.

Er ADHD en udviklingsforstyrrelse?

ADHD er den sundhedsfaglige betegnelse for en udviklingsforstyrrelse, som i forskellig grad indebærer vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, impulskontrol, hyperaktivitet, koncentration og hukommelse.

Er ADHD en personligheds forstyrrelse?

Af og til bliver personlighedsforstyrrelsen borderline forvekslet med ADHD. Men der er tale om to grundlæggende forskellige forstyrrelser. ADHD er en neuropsykiatrisk forstyrrelse, dvs. en forstyrrelse, der opstår som følge af en fejludvikling eller umodenhed i hjernen.

Er jeg retarderet test?

Afhængigt af hvilken form for mental retardering der er tale om, vil symptomerne variere en smule, men der er også symptomer, der vil gå igen. Den primære indikator er en lav IQ eller et lavt resultat i en alternativ intelligenstest. Der kan også opstå symptomer - før man kender IQ-tallet - på, at lidelsen foreligger.

Hvad er en normal IQ for en 13 årig?

En normal IQ ligger pr. definition mellem .