Table of Contents:

 1. Hvad er kommando?
 2. Hvad betyder kommandør?
 3. Hvad laver en kommandør?
 4. Hvordan bliver man kommandør?
 5. Hvad tjener en kommandørkaptajn?
 6. Hvem kan indstille til ridderkors?
 7. Hvem får Dannebrogordenen?
 8. Hvad tjener en kaptajn i Flyvevåbnet?
 9. Hvad får en kaptajn i løn?
 10. Hvem har takket nej til ridderkorset?
 11. Hvem kan komme i audiens?
 12. Hvordan får man Ridder af Dannebrog?
 13. Hvad skal der til for at få ridderkorset?
 14. Hvad tjener en kaptajn i militæret?
 15. Hvad tjener man som kaptajn?

Hvad er kommando?

En kommando er en overordnet del af en militær organisation. I Danmark findes nu Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) og Hjemmeværnskommandoen (HJK).

Hvad betyder kommandør?

Kommandør (afledt af (fransk): commander for 'at kommandere') er en OF-5 søofficersgrad svarende til graden oberst i Hæren og Flyvevåbnet. Det nærliggende engelske ord commander er ikke en grad indenfor landtropperne, men skal snarere oversættes til; "anfører", "leder", "hærchef", "delingsfører" eller "chef".

Hvad laver en kommandør?

(fra fr. commandeur, afl. af commander, se kommandere) 1) egl.: den, der har kommandoen, er anfører, befalingsmand (JBaden. FrO.); især ⚔ om den, der har kommandoen over en afdeling, et detachement olgn.

Hvordan bliver man kommandør?

Som orlogskaptajn har du en varieret karriere i Søværnet med erfaring fra operativ sejlende tjeneste. International stabstjeneste vægtes højt for at blive udnævnt til kommandørkaptajn.

Hvad tjener en kommandørkaptajn?

Uden tillæg Får de rang af kommandørkaptajn, hvilket svarer til en kontorchef, stiger lønnen til 36.000 kroner - i det offentlige - hvilket er næsten 30.000 kroner mindre end de bedst lønnede officerer i det private erhvervsliv. »Oven i det kommer så pension, og tryghed i ansættelsen.

Hvem kan indstille til ridderkors?

Indenrigs- og Boligministeriet behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og forvaltningsdirektører i kommuner og regioner samt i Indenrigs- og Boligministeriets departement og ...

Hvem får Dannebrogordenen?

Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde oprindeligt kun én grad – betegnet Hvid Ridder. I 1808 blev den dog inddelt i flere grader, og kredsen af dekorerede blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer.

Hvad tjener en kaptajn i Flyvevåbnet?

Løn & Ydelser
Løn & tillæg jf. aftaler indgået med Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) pr. 1. april 2017.
Løngruppe 2 omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter, der bestrider stillinger på højere funktionsniveau (M321), samt premierløjtnanter tjenstgørende på dette niveau.327.665,00

Hvad får en kaptajn i løn?

I de fleste lavpris-selskaber i Europa vil en kaptajn på en jet have en løn på ca 800.000 DKK om året. Dertil kan komme forskellige tillæg eksempelvis hvis kaptajnen har en træningsfunktion. I mange selskab stiger både en kaptajn og styrmand i løn hvert år.

Hvem har takket nej til ridderkorset?

Takket nej som folkevalgt Senest vakte det opsigt, da Socialdemokraternes folketingsmedlem Bjarne Laustsen i 2015 takkede ja til et ridderkors fra dronningen.

Hvem kan komme i audiens?

I audiens kan møde:
 • Danske statsborgere, der har modtaget en kongelig orden eller medalje.
 • Personer, der har modtaget kongelig udnævnelse til en statslig tjenestemandsstilling eller afskedigelse herfra.
 • Borgmestre med videre, der ønsker at takke for Dronningens tilstedeværelse ved et arrangement med videre.

Hvordan får man Ridder af Dannebrog?

Den regerende monark er ordensherre, og udnævnelser sker almindeligvis på grundlag af indstillinger, der har passeret et ministerium. Siden 1951 har kvinder kunnet optages i ordenen. Dannebrogordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.

Hvad skal der til for at få ridderkorset?

Dannebrogordenens Ridderkors
 • oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse.
 • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og.
 • medsende den indstilledes CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt.

Hvad tjener en kaptajn i militæret?

Løn & Ydelser
Løn & tillæg jf. aftaler indgået med Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) pr. 1. april 2017.
Løngruppe 2 omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter, der bestrider stillinger på højere funktionsniveau (M321), samt premierløjtnanter tjenstgørende på dette niveau.327.665,00

Hvad tjener man som kaptajn?

PrivatStat
Skibsførerarbejde46.152 kr.-