Table of Contents:

 1. Hvad kan man bruge afstandsformlen til?
 2. Hvordan bestemmer man afstanden mellem to punkter?
 3. Hvordan regner man koordinater ud?
 4. Hvordan beregner man afstanden?
 5. Hvordan opskriver man en ligning for en cirkel?
 6. Hvor langt er der mellem de to punkter A og B?
 7. Hvad er den korteste afstand mellem 2 punkter?
 8. Hvad er t0?
 9. Hvordan finder man Enhedsvektoren?
 10. Hvordan laver man et Vektordiagram?
 11. Hvordan måler man afstand på Google Maps?
 12. Hvad bruger man Pythagoras til i hverdagen?

Hvad kan man bruge afstandsformlen til?

Afstandsformlen er en formel til at finde afstanden mellem to punkter, hvis vi blot kender deres koordinatsæt. De lodrette linjer betyder "afstanden mellem A og B" eller "længden af linjestykket mellem A og B".

Hvordan bestemmer man afstanden mellem to punkter?

Man måler længden langs hver akse, og bruger så Pythagoras læresætning (a i anden plus b i anden = c i anden) til at udregne længden af hypotenusen, som er den imaginære linje direkte mellem vores to punkter. Det spiller ingen rolle hvilket punkt der er hvilket.

Hvordan regner man koordinater ud?

Man skriver et koordinatsæt i en parentes (x, y), hvor x- koordinaten altid står først, og y-koordinaten sidst. Man adskiller x- og y-koordinaten af et komma eller et semikolon. Punktet, som er indtegnet ovenfor, ville man skrive (2, 3). De fire områder i koordinatsystemer kaldes kvadranter.

Hvordan beregner man afstanden?

Her betyder venstresiden "længden af linjestykket mellem A og B" og højresiden betyder "længden af vektor AB". For at finde afstanden mellem to punkter kan vi altså bruge formlen for længden af en vektor, hvor vi indsætter koordinaterne for vektor AB.

Hvordan opskriver man en ligning for en cirkel?

Cirklens ligning
 1. y=5x−3.
 2. |PC|=r.
 3. |PC|=r.

Hvor langt er der mellem de to punkter A og B?

Afstanden mellem punkterne A og B er længden af linjestykket AB og vektoren fra A til B. Når vi taler om afstanden mellem to punkter A(x1,y1) og B(x2,y2), så mener vi længden af linjestykket AB mellem punkterne. Længden af linjestykket AB, og dermed afstanden mellem punkterne A og B, noteres |AB|.

Hvad er den korteste afstand mellem 2 punkter?

Mens afstandsformlen bruges til at bestemme afstanden mellem to punkter, så bruges distanceformlen til at bestemme den korteste afstand mellem en ret linje og et punkt. Den korteste afstand betyder den vinkelrette afstand, som man kan se på tegningen nedenfor.

Hvad er t0?

Punkterne på en parameterkurve. Punktet P har derfor koordinaterne (x(t0),y(t0)). Ethvert punkt på parameterkurven har koordinater på formen (x(t),y(t)). til at angive det punkt på en parameterkurve, der hører til t-værdien t0.

Hvordan finder man Enhedsvektoren?

Enhedsvektor
 1. →e1=(0.7070.707),→e2=(−0.6320.774),→e3=(0.500−0.866)og→e5=(−0.948−0.316)
 2. Vi kan have specielle enhedsvektorer, som vi betegner som basisvektorerne. ...
 3. →a=(axay)=ax⋅(10)+ay⋅(01)=ax⋅ˆı+ay⋅ˆȷ
 4. Vi skal tjekke om vektor a er en enhedsvektor. ...
 5. Vi har en vektor , som vi skal lave til en enhedsvektor.

Hvordan laver man et Vektordiagram?

Man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Når man tegner en vektor ind i et koordinatsystem, er det lige meget, hvor man starter. Så længe pilen har samme længde og retning, er det den samme vektor.

Hvordan måler man afstand på Google Maps?

på din Android-telefon eller -tablet. Hold fingeren nede et vilkårligt sted på kortet (bare ikke på et stednavn eller et ikon). Der vises en rød markør. Vælg Mål afstand .

Hvad bruger man Pythagoras til i hverdagen?

Den er et uvurderligt redskab for tømreren, arkitekten, ingeniøren og navigatøren. Den forbinder geometrien med algebra ved at beskrive et geometrisk objekt, den retvinklede trekant, ved hjælp af et algebraisk udtryk, a2 + b2 = c2. Og den kan hjælpe os med at bestemme afstande og lave opmålinger.