Table of Contents:

 1. Hvad er Gribereglen elektromagnetisme?
 2. Hvordan fungerer magnetisk tiltrækning?
 3. Hvad består magnetfelter af?
 4. Hvad viser et magnetfelt?
 5. Hvad forstår man ved induktion?
 6. Hvad er Lillefingerreglen?
 7. Hvor kommer tommelfingerregel fra?
 8. Hvad afhænger styrken af i en elektromagnet?
 9. Hvad viste HC Ørsted med sit forsøg?
 10. Hvor mange børn fik HC Ørsted?
 11. Hvordan kan man fremstille en magnet?
 12. Hvad tiltrækker og svækker en magnet?
 13. Hvordan gør man noget magnetisk?
 14. Hvad kan stoppe magnetiske kræfter?
 15. Hvordan laver man et magnetisk felt?

Hvad er Gribereglen elektromagnetisme?

Gribereglen er måden hvorpå man finder en elektromagnets nordpol: Man skal bruge sin højre hånd, og så skal man føre sine fingre med strømmen (fra håndrod ("+") til fingerspidser ("-")), og den vej tommelfingeren peger er nordpolen.

Hvordan fungerer magnetisk tiltrækning?

Magneter består ofte af legeringer af metaller, der er arrangeret ferromagnetisk, så alle atomernes magnetfelter peger i samme retning. Derved samles alle de små dipolmomenter i ét stort dipolmoment over hele magneten. Omkring magneten opstår et magnetisk felt, der bølger ud omkring magneten i lukkede feltlinjer.

Hvad består magnetfelter af?

Magnetfelter består af magnetiske strømninger og måles i enheden tesla (T). Da tesla er en stor enhed, anvendes normalt enheden mikrotesla (uT). Boliger, som er påvirket af et magnetfelt over 0,4 mikrotesla tilbydes ekspropriation.

Hvad viser et magnetfelt?

I fysik er et magnetfelt en del af det elektromagnetiske felt, som opstår når elektriske felter ændres. Dette kan f. eks. ske hvis elektrisk ladning bevæges (typisk som elektrisk strøm), eller i en permanent magnet som resultat af elektroners bevægelse og subatomare partiklers kvantemekaniske spin (ferromagnetisme).

Hvad forstår man ved induktion?

Når du bruger induktion som metode, observerer du enkelttilfælde og laver generelle antagelser. Når du arbejder deduktivt, tager du en teori og ser, om den også passer på det enkelte tilfælde. Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang.

Hvad er Lillefingerreglen?

Lillefingerregel, en. (jf. Tommelfingerregel S; fys.). Lillefingerreglen: Holdes højre Haand i Strømmens Retning, saa Strømmen træder ind ved Haandroden og ud ved Fingerspidserne og saaledes, at de magnetiske Kraftlinier gaar ind i Haandfladen, saa vil Strømlederen bevæge sig i Retning af Lillefingeren.

Hvor kommer tommelfingerregel fra?

Ordet "tommelfingerregel" hævdes at have sin oprindelse i en regel fra 15-1600-tallet: det var tilladt en husbond, at straffe sin hustru med slag, så længe stokken eller spanskrøret, han brugte, ikke var tykkere end hans tommelfinger.

Hvad afhænger styrken af i en elektromagnet?

En elektromagnets styrke afhænger af antallet af vindinger på spolen, af strømstyrken, og om der er en jernkerne eller ej. Jo flere vindinger og jo højere strømstyrke des bedre fungerer elektromagneten.

Hvad viste HC Ørsted med sit forsøg?

H. C. Ørsted opdagede, at en elektrisk strøm påvirker en magnet. Under forsøg anbragte han en magnetnål – vi kender det som en kompasnål – under en elektrisk ledning. En kompasnål peger som bekendt altid mod den magnetiske nordpol her på Jorden.

Hvor mange børn fik HC Ørsted?

Med sin kone Inger Birgitte fik han nemlig 7 børn. Da de to mødte hinanden, arbejdede Inger faktisk som tjenestepige hos Ørsteds far. De blev forlovet og gift i 1814. Efter det levede de sammen helt frem til Ørsteds død i 1851.

Hvordan kan man fremstille en magnet?

Ikke permanente magneter kan fremstilles ved Elektromagnetisme. En Elektromagnet bruger strøm til at generere et magnetfelt. Sjældne jordarters metaller indgår i de permanente magneter og især neodym anvendes, da materialet giver den stærkeste, kendte permanente magnet på kloden.

Hvad tiltrækker og svækker en magnet?

Magneter tiltrækker hinanden, hvis man vender nordpol imod sydpol (en magnet har altid begge poler) og frastøder med nordpol imod nordpol.

Hvordan gør man noget magnetisk?

Afmagnetisering kan foregå ved at påvirke skibet magnetisk ved periodisk at gennemsejle et magnetfelt, frembragt af strømførende kabler udlagt på havbunden. Det kan også ske ved at indbygge strømførende kabelsløjfer i skibet, idet disse skaber et nyt magnetfelt, som neutraliserer skibets eget.

Hvad kan stoppe magnetiske kræfter?

Der er flere måder man kan stoppe et magnetfelt på. Jern (visse andre metaller og mange legeringer) vil fange feltlinjerne, men de kommer så ud af metallet et andet sted, idet de jo er lukkede kurver og skal retur til magneten.

Hvordan laver man et magnetisk felt?

Når man sender strøm igennem en spole, opstår der et magnetfelt om spolen. Feltet ligner det felt, man ville få fra en magnet af samme form som spolen. Er der jern inde i spolen bliver feltet meget kraftigere.