Table of Contents:

 1. Er en direktør lønmodtager?
 2. Hvad er en administrerende direktør?
 3. Hvem kan fyre en direktør?
 4. Er en direktør i et A S funktionær?
 5. Er man ansat som direktør?
 6. Er en direktør omfattet af ferieloven?
 7. Hvad er en Direktionsinstruks?
 8. Kan et selskab være direktør?
 9. Hvornår skal man have en direktørkontrakt?
 10. Hvad hæfter man for som direktør?
 11. Hvornår kan man kalde sig direktør?
 12. Er direktører omfattet af den nye ferielov?
 13. Hvem er ikke omfattet af ferieloven?

Er en direktør lønmodtager?

Som øverste daglige leder af virksomheden er den adm. direktør ikke omfattet af lønmodtagerbeskyttelseslovgivning som funktionærloven, ferieloven og Lederaftalen. Virksomheden skal derfor i direktørkontrakten tage stilling til, hvilke ansættelsesvilkår der konkret skal gælde mellem direktøren og virksomheden.

Hvad er en administrerende direktør?

En administrerende direktør er den person, der har det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift i en virksomhed. Titlen 'administrerende direktør' bør kun anvendes, hvis der er flere direktører i en virksomhed, eksempelvis en salgsdirektør og en økonomidirektør.

Hvem kan fyre en direktør?

Det er selskabets bestyrelse, der har kompetence til at ansætte og afskedige direktionen. Bestyrelsen indgår på vegne af selskabet en direktørkontrakt med direktøren.

Er en direktør i et A S funktionær?

Du er som administrerende direktør ikke omfattet af funktionærloven. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig fornuftige opsigelsesvarsler i din direktørkontrakt samt sikrer, at du modtager en fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af selskabets opsigelse.

Er man ansat som direktør?

er sandsynligvis ansat som direktør, hvis du: Har det overordnede ansvar for virksomheden. Er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Refererer til bestyrelsen.

Er en direktør omfattet af ferieloven?

Direktører er ikke omfattet af ferieloven – og skal ikke betale til feriefonden. HUSK: Som direktør er du ikke omfattet af ferieloven og er derfor ikke pligtig til at betale til feriefonden ved overgang til den nye ferielov. Men du skal selv skal sørge for, at dette er korrekt registreret i virksomhedens lønsystem.

Hvad er en Direktionsinstruks?

Direktionsinstruksen kan bruges til at fastlægge retningslinierne mellem bestyrelsen og direktionen samt fastlægge retningslinierne for Direktørens virke.

Kan et selskab være direktør?

Såfremt der vælges en bestyrelse eller et tilsynsråd i et ApS, er det disse, der ansætter direktionen i selskabet. I en ejerledet virksomhed vil det typisk være ejerlederen selv, der forestår den daglige drift af selskabet og dermed være direktør i selskabet.

Hvornår skal man have en direktørkontrakt?

Hvis direktøren er ejer i selskabet, er det ifølge Selskabsloven, et lovkrav at der laves en direktørkontrakt, da det er et krav, at alle aftaler mellem selskabet og ejeren laves skriftligt.

Hvad hæfter man for som direktør?

Erstatningsansvar for ledelsen direktører og bestyrelsesmedlemmer - som forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet, kapitalejere eller tredjemand skade som led i deres arbejde for selskabet, er pligtige til at erstatte denne.

Hvornår kan man kalde sig direktør?

I selskabsloven er direktøren beskrevet som den der varetager den daglige ledelse i selskabet. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver, og direktøren vil derfor normalt referere direkte til bestyrelsen.

Er direktører omfattet af den nye ferielov?

Direktører er ikke omfattet af ferieloven – og skal ikke betale til feriefonden. HUSK: Som direktør er du ikke omfattet af ferieloven og er derfor ikke pligtig til at betale til feriefonden ved overgang til den nye ferielov. Men du skal selv skal sørge for, at dette er korrekt registreret i virksomhedens lønsystem.

Hvem er ikke omfattet af ferieloven?

Du er ikke lønmodtager, hvis du fx er selvstændig erhvervsdrivende, har afgørende indflydelse på den virksomhed, som du arbejder i, eller er ledig. Ferieloven gælder som udgangspunkt kun, hvis du arbejder i Danmark.