Table of Contents:

  1. Hvad betyder en firkantet parentes?
  2. Hvad betyder bølge lighedstegn?
  3. Hvad hedder de kantede parenteser?
  4. Hvad er ≤?

Hvad betyder en firkantet parentes?

Firkantede parenteser bruges ofte i citater til at markere udeladte passager eller specificere nærmere detaljer: Han gik hen til bageren, [...], for at købe brød. Her er en indskudt sætning, der ikke er betydningsfuld for citatet i denne kontekst, udeladt.

Hvad betyder bølge lighedstegn?

I matematikken har man også en dobbelt tilde, der faktisk er et bølget lighedstegn. Dette betyder approksimation. For eksempel kan man skrive π ≈ 3,14 i betydningen at pi er cirka lig 3,14. Der findes også et trippelt, bølget lighedstegn (≋), der betyder kongruens.

Hvad hedder de kantede parenteser?

Generelt henviser 'parentheses' til runde parenteser ( ) og 'brackets' til firkantede parenteser [ ]. Det bliver imidlertid mere og mere normalt at bruge udtrykkene 'round brackets' eller 'square brackets'.

Hvad er ≤?