Table of Contents:

 1. Hvad vil det sige at være hedensk?
 2. Hvad mente Romerriget at man var hvis man var kristen?
 3. Hvordan og hvornår kom kristendommen til Danmark?
 4. Hvilken norsk konge udbredte kristendommen i Norge og faldt i slaget ved Svold i år 1000?
 5. Hvad hedder hedning på engelsk?
 6. Hvad vil det sige at være vantro?
 7. Hvad troede romerne på?
 8. Hvornår kom kristendommen til?
 9. Hvordan er kristendommen opstået?
 10. Hvor ligger Svold?
 11. Hvilken religion er mest udbredt i Norge?
 12. Hvad står der om de vantro i Koranen?
 13. Hvad betyder det at være fortrolig?

Hvad vil det sige at være hedensk?

Hedenskab eller paganisme er betegnelsen for en religion udover kristendommen, jødedommen og islam. Hedenskab bliver ofte betragtet som synonymt med vantro. Vantro bruges nedsættende om folk af en anden tro. Hedenskab kan også opfattes som nedsættende.

Hvad mente Romerriget at man var hvis man var kristen?

e.v.t. blev kristendommen forbudt i hele Romerriget, og flere kristne blev arresteret og dømt for at bekende sig til kristendommen. De fleste af de tidligste helgener var martyrer, der blev henrettet i denne forbindelse.

Hvordan og hvornår kom kristendommen til Danmark?

Overgangen til kristendommen markeres af kong Harald Blåtands runesten i Jelling fra omkring år 965. Her står skrevet, at han gjorde danerne kristne.

Hvilken norsk konge udbredte kristendommen i Norge og faldt i slaget ved Svold i år 1000?

Efter Olavs nederlag i slaget ved Svold i 1000 oplevede Norge der en mindre hedensk genopblomstring under Ladejarlerne. Under Olav den Hellige regering () blev hedenskabet atter undertrykt og kristendommens position styrket.

Hvad hedder hedning på engelsk?

Eksempler på Hedning i en sætning. Den kvinde er en lady og du er en hedning. That woman is a lady and you're a heathen.

Hvad vil det sige at være vantro?

Vantro betegner i religiøse sammenhænge en tvivl på eller direkte afvisning af det, som andre opfatter som den sande tro. Mere generelt bruges udtrykket også om manglende tro på bestemte udsagn.

Hvad troede romerne på?

Ligesom grækerne troede romerne på mange guder og på, at disse guder kontrollerede forskellige dele af naturen og verden. Romernes øverste gud var Jupiter, men der var også en del fremmede guder. Romersk religion blev til sidst fortrængt af kristendommen.

Hvornår kom kristendommen til?

Oldtiden
ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
826Missionæren Ansgar ankommer til Danmark.
909Klostret i Cluny grundlægges: cluniacenserbevægelsen.
ca. 965Kong Harald Blåtand døbes og befaler kristendommen indført i det danske rige (Jellingstenen).
988Rusland kristnes.

Hvordan er kristendommen opstået?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.

Hvor ligger Svold?

Ifølge islandsk tradition er Svold et stednavn ved Rügen, men den ældste kilde, Adam af Bremen, henlægger slaget til Øresund.

Hvilken religion er mest udbredt i Norge?

Et stort flertal af nordmændene – cirka 85% – er medlemmer af den evangelisk-lutherske statskirke. Den minder om den danske folkekirke. I Norge er der også en del kristne frikirker og mindre grupper af muslimer, buddhister og mennesker som ikke tilhører noget trossamfund.

Hvad står der om de vantro i Koranen?

Det er det, der står i Koranen kapitel 18, vers 29: »Sig, sandheden kommer fra jeres Gud. Lad så blot, hvem der vil, tro, og hvem der vil, være vantro. « Så man skal lade folk tro på det, de vil.

Hvad betyder det at være fortrolig?

Fortrolighed betyder omtrent det samme som kendskab.