Table of Contents:

 1. Hvilke virksomheder er i regnskabsklasse C?
 2. Hvilken regnskabsklasse er ApS?
 3. Hvilke virksomheder skal oplyse omsætning?
 4. Hvad er regnskabsklasse A?
 5. Hvornår skal man offentliggøre omsætning?
 6. Hvad er en klasse A virksomhed?
 7. Hvilket firma ejer Google?
 8. Hvornår skal virksomheder oplyse omsætning?
 9. Hvad skal ledelsesberetningen indeholde?
 10. Hvad er hoved og nøgletalsoversigt?
 11. Hvornår er man en mikrovirksomhed?
 12. Hvornår skal en virksomhed oplyse omsætning?
 13. Hvornår skal en virksomhed skifte regnskabsklasse?
 14. Hvornår skifter man regnskabsklasse?
 15. Hvad er formålet med årsrapporten?

Hvilke virksomheder er i regnskabsklasse C?

Virksomheder i regnskabsklasse C er mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at uarbejde og indberette en årsrapport. En virksomhed i regnskabsklasse C mellemstor må på balancetidspunktet ikke overskride følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår: En balancesum på 156 mio.

Hvilken regnskabsklasse er ApS?

Regnskabsklasse B Ex anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvilke virksomheder skal oplyse omsætning?

En virksomhed skal følge regnskabsreglerne for mindst den klasse, den tilhører, men kan frit vælge at følge reglerne på et højere niveau. Store selskaber skal - i modsætning til mellemstore virksomheder - oplyse om deres nettoomsætning og visse hovedtal fordelt på geografiske markeder og aktiviteter.

Hvad er regnskabsklasse A?

Danske virksomheder bliver delt ind i regnskabsklasser efter deres størrelse. Der findes fire forskellige – A, B, C og D. Under regnskabsklasse A finder du de mindste virksomheder. Det er de personlige virksomheder med et begrænset ansvar, der hører til her.

Hvornår skal man offentliggøre omsætning?

Årsrapporten skal indberettes hvert år. Kun nogle ganske få selskaber, der drives i en særlig selskabsform, er undtaget. Pligten til at indberette en årsrapport gælder, selvom der ikke er blevet købt, solgt eller produceret varer/ydelser, eller at virksomheden stadig er på udviklings- eller idé-stadiet.

Hvad er en klasse A virksomhed?

Klasse A. Under klasse A finder man de helt små virksomheder. Dette er personlige virksomheder (uanset størrelse), interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. I klasse A er der ingen størrelseskrav.

Hvilket firma ejer Google?

Søgemaskinen Google blev skabt i 1998 af de to studerende Larry Page og Sergey Brin. I dag er Google meget mere end en søgemaskine. Selskabet bag søgemaskinen hedder Google Incorporation og ejer blandt andet også video-tjenesten Youtube og mobil-styresystemet Android.

Hvornår skal virksomheder oplyse omsætning?

Virksomheder i regnskabsklasse B og mellemstor C, der ikke oplyser deres nettoomsætning i årsrapporten, skal nu foretage særskilt indberetning til Erhvervsstyrelsen om størrelsen af denne. Kravet om indberetning trådte i kraft den 1. januar 2021 og gælder for alle årsrapporter, der indberettes efter denne dato.

Hvad skal ledelsesberetningen indeholde?

Efter den nye årsregnskabslov skal årsrapporten for en klasse B-virksomhed altid indeholde en ledelsesberetning, der skal oplyse om: Virksomhedens væsentligste aktiviteter. Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Eventuelle egne kapitalandele.

Hvad er hoved og nøgletalsoversigt?

Der skal medtages de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige og relevante for, at regnskabslæseren kan danne sig et indtryk af udviklingen i virksomheden. Relevante nøgletal vil ofte være overskudsgrad, soliditetsgrad, afkast af investeret kapital (ROIC) og egenkapitalforrentning.

Hvornår er man en mikrovirksomhed?

En balancesum på 2,7 mio. kr. En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.

Hvornår skal en virksomhed oplyse omsætning?

Det er kun årets nettoomsætning, der skal indberettes. Der er således ikke krav om at oplyse sammenligningstal for nettoomsætningen. Selvom nettoomsætningen er 0 kr., skal den stadig indberettes.

Hvornår skal en virksomhed skifte regnskabsklasse?

Virksomheden skifter regnskabsklasse, når den i to på hinanden følgende år har enten været over to af størrelsesgrænserne eller været under to af størrelsesgrænserne. Ændringerne til årsregnskabsloven hæver størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum for regnskabsklasse B og C.

Hvornår skifter man regnskabsklasse?

Virksomheden skifter regnskabsklasse, når den i to på hinanden følgende år har enten været over to af størrelsesgrænserne eller været under to af størrelsesgrænserne. Ændringerne til årsregnskabsloven hæver størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum for regnskabsklasse B og C.

Hvad er formålet med årsrapporten?

Årsrapporten giver samarbejdspartnere mulighed for at se ind i selskabets økonomi. Pligten til at indberette en årsrapport gælder, selvom der ikke er blevet købt, solgt eller produceret varer og ydelser, eller at virksomheden stadig er på udviklings- eller idé-stadiet.