Table of Contents:

 1. Hvem ejer a kassen?
 2. Hvilke a-kasser findes der?
 3. Hvorfor skal man være medlem af en a-kasse?
 4. Hvad er forskellen på en A-kasse og en fagforening?
 5. Hvem finansierer A-kasse?
 6. Er dagpenge en offentlig ydelse?
 7. Hvor mange a-kasser er der i Danmark?
 8. Hvilken a-kasse er den billigste?
 9. Hvad sker der hvis man ikke er medlem af en a-kasse?
 10. Kan det betale sig at have en a-kasse?
 11. Kan man være medlem af a-kasse uden fagforening?
 12. Er en A-kasse nødvendig?
 13. Hvad koster a-kasse kontingent?
 14. Hvad finansierer dagpenge?
 15. Hvad er offentlig forsørgelse?

Hvem ejer a kassen?

Selvom A-kasserne er en form for forsikring, tjener de ikke penge på aktiviteterne, i modsætning til forsikringsselskaberne. Man skal huske på at en a-kasse er en privat organisation, hvor nogle mennesker har sluttet sig sammen for at sikre sig mod arbejdsløshed og selv fastlægger service- og kvalitetsniveau.

Hvilke a-kasser findes der?

A-kasser og A-kassernes brancheorganisation
 • Akademikernes A-kasse. Vester Farimagsgade 13. ...
 • Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog. Gl. ...
 • A-kassen Ase. Frederikskaj 4. ...
 • A-kassen Frie. ...
 • Lederne A-kasse. ...
 • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse. ...
 • CA A-kasse. ...
 • Det Faglige Hus - A-kasse.

Hvorfor skal man være medlem af en a-kasse?

Når du er medlem af en fagforening, og du går hen og bliver arbejdsløs, kan du få udbetalt dagpenge i stedet for eksempelvis kontanthjælp. Det er en fordel, fordi dagpengesatsen er højere end det, du vil kunne få udbetalt som kontanthjælpsmodtager.

Hvad er forskellen på en A-kasse og en fagforening?

A-kasser står for udbetaling af dagpenge, dagpenge under barsel, sygedagpenge, feriedagpenge, og efterløn. Fagforening: Fagforeningen er står for den juridiske sikkerhed. Det er fagforeningen der hjælper dig, hvis du har nogle uoverstemmelser med din arbejdsgiver.

Hvem finansierer A-kasse?

Finansiering. Dagpenge finansieres delvist af medlemmerne gennem kontingentet og delvist via staten. Indtil 2008 var lønmodtagernes indbetaling til Arbejdsmarkedsfonden en del af finansieringen, men efter 2008 indgår statens udgifter til dagpengesystemet i det generelle statsbudget.

Er dagpenge en offentlig ydelse?

Dagpenge til arbejdsløse medregnes også under sociale ydelser, mens offentlige udgifter til uddannelsesformål som f. eks. SU ikke medregnes.

Hvor mange a-kasser er der i Danmark?

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Hvilken a-kasse er den billigste?

Den billigste A-kasse i Danmark har i mange år været DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse). Det gælder også i 2022. I forhold til 2021 har næsten alle A-kasser fastholdt samme kontingent. Det er muligt fordi den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2022 er det samme som i 2021 (368 kr./mdr.).

Hvad sker der hvis man ikke er medlem af en a-kasse?

Som udgangspunkt skal du forsørge dig selv, hvis du bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse. Du har fravalgt arbejdsløshedsforsikringen, og det antages derfor, at du økonomisk har mulighed for at klare dig selv. Er dette ikke tilfældet, kan du søge om offentlig forsørgelse i form af: Kontanthjælp.

Kan det betale sig at have en a-kasse?

Den pris, som du betaler for at stå i en A-kasse, er omkring de 500 kroner om måneden. Sammenlignet med det beløb, som du vil få udbetalt fra din A-kasse, hvis du en dag får brug for det, så er der ingen tvivl om, at det klart er en kæmpe fordel for dig at stå i en A-kasse.

Kan man være medlem af a-kasse uden fagforening?

Medlemskab af fagforening er fuldstændig valgfrit, ligesom medlemskab af a-kasse. Typisk kan du melde dig ind i a-kassen uden den tilhørende fagforening, men omvendt kan du som oftest kun opnå medlemskab af fagforeningen, hvis du allerede er medlem af a-kassen.

Er en A-kasse nødvendig?

Hvis du er sikret et job Hvis du er i en branche, hvor ledigheden er meget lav, kan det ikke altid være nødvendigt med en a-kasse. En a-kasse er rigtig god for dem, der befinder sig i en branche, hvor arbejdsløsheden er høj. Hvis man risikerer at kunne gå måneder uden job, er det en rigtig god idé at være medlem.

Hvad koster a-kasse kontingent?

I forhold til 2021 har næsten alle A-kasser fastholdt samme kontingent. Det er muligt fordi den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2022 er det samme som i 2021 (368 kr./mdr.). Der er dog to A-kasser der har valgt at hæve prisen for deres A-kasse kontingent.

Hvad finansierer dagpenge?

Det danske dagpengesystem er en frivillig forsikringsordning, der først og fremmest er finansieret af staten og de arbejdsløshedsforsikrede via et fast årligt medlemsbidrag. Virksomhederne bidrager også til finansieringen via be- taling af dagpenge de første 2-3 dage efter en afskedigelse.

Hvad er offentlig forsørgelse?

Overførselsindkomst betegner indkomster, som det offentlige stiller til rådighed for borgere, der opfylder visse betingelser. Dagpenge, folkepension, kontanthjælp, SU osv. er vigtige danske eksempler. Overførselsindkomsterne gives uden noget krav om modydelse.