Table of Contents:

 1. Hvordan sikre Danmark sig imod terror?
 2. Hvad gør myndighederne konkret for at undgå at Danmark bliver ramt af terrorisme?
 3. Hvad forbinder man med terror?
 4. Hvordan handler Danmark udenrigspolitisk for at bekæmpe terror?
 5. Hvad kan man gøre for at forhindre terror?
 6. Hvad er det største terrorangreb?
 7. Hvorfor blev den anden terrorpakke kritiseret da den blev vedtaget?
 8. Er Danmark et godt terrormål?
 9. Hvad er en terrorhandling?
 10. Hvorfor bliver man radikaliseret?
 11. Hvad kan man gøre for at bekæmpe terror?
 12. Hvad er konsekvenserne ved terror?
 13. Hvilke tiltag har man gjort fra Folketingets side for at bekæmpe terroren?
 14. Hvornår er det et terrorangreb?
 15. Hvilke terrorangreb har der været i Danmark?

Hvordan sikre Danmark sig imod terror?

Vi forebygger terrorisme i Danmark ved at bekæmpe radikalisering og forhindre rekruttering til ekstremistiske miljøer. Vi sikrer et stærkt samarbejde mellem myndighederne, forældrene og civilsamfundet, så vi kan hjælpe unge med at komme ud af miljøerne og undgå, at de rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe.

Hvad gør myndighederne konkret for at undgå at Danmark bliver ramt af terrorisme?

Herudover for- bedrede loven politiets efterforskningsmuligheder i forhold til terrorisme; for eksempel indførtes det, at teleselskaber og internetudbydere skal registrere og i et år opbevare de oplysninger, som er relevante for politiet, den såkaldte “logningsbekendtgørelse”.

Hvad forbinder man med terror?

Hvad er terrorisme? Det kan være rigtig svært at beskrive hvad terrorisme er for noget. Men det handler om at en eller flere personer med vilje bruger vold mod andre mennesker for at skabe frygt.

Hvordan handler Danmark udenrigspolitisk for at bekæmpe terror?

Danmark deltager aktivt i det internationale arbejde med at imødegå voldelig ekstremisme og terrorisme. Formålet er at reducere den globale terrortrussel og derved beskytte den danske befolkning og danske interesser mod terrorhandlinger.

Hvad kan man gøre for at forhindre terror?

EU's foranstaltninger for at forhindre nye angreb spænder fra mere grundige kontroller ved Europas grænser til et forbedret politisamarbejde og retligt samarbejde om opsporing af mistænkte og forfølgelse af gerningsmænd, afskæring af finansieringen af terrorisme, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, indsatser over ...

Hvad er det største terrorangreb?

Største terrorangreb
NummerAngrebDødsfald (anslået)
1Terrorangrebet den 11. september 20012.996
2Camp Speicher-massakren1.566
3Julemassakrerne860
4Bombeangrebene på yazidi-byer795

Hvorfor blev den anden terrorpakke kritiseret da den blev vedtaget?

Terrorpakken er dog blevet stærkt kritiseret af flere politikere, bl. a. Birthe Rønn Hornbech og af flere jurister og strafferetseksperter som har kritiseret terrorpakken for at være for vidtgående og krænke borgernes retssikkerhed.

Er Danmark et godt terrormål?

»Danmark er helt klart rykket op på listen over terrormål efter 2005. I slutningen af 00erne var Danmark stort set kun overgået af USA, Israel, Storbritannien og Frankrig som terrormål.

Hvad er en terrorhandling?

Terrorisme er anvendelsen af terror til at fremme bestemte mål. Terror defineres almindeligvis som voldshandlinger, som iværksættes for at sprede frygt i en befolkning eller for at få bestemte (f. eks. politiske eller religiøse) mål opfyldt.

Hvorfor bliver man radikaliseret?

En person er mere udsat for at blive radikaliseret, hvis han/hun er frustreret over en vanskelig livssituation og har behov for en ny retning i livet. Dette behov kan for eksempel skyldes en vanskelig opvækst og familieproblemer.

Hvad kan man gøre for at bekæmpe terror?

EU's foranstaltninger for at forhindre nye angreb spænder fra mere grundige kontroller ved Europas grænser til et forbedret politisamarbejde og retligt samarbejde om opsporing af mistænkte og forfølgelse af gerningsmænd, afskæring af finansieringen af terrorisme, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, indsatser over ...

Hvad er konsekvenserne ved terror?

Konsekvenserne ved terror er tab af liv og økonomi. Men også uroen og sikkerheden bliver stærkere for hver gang. Det vi kan gøre for at forhindre terror er fx. bedere sikkerhed.

Hvilke tiltag har man gjort fra Folketingets side for at bekæmpe terroren?

udarbejdet en handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. For at bekæmpe terrorister er der bl. a. taget lovgivningsmæssige skridt til at kunne udelukke personer på FN's og EU's sanktionslister fra indrejse og ophold i Danmark.

Hvornår er det et terrorangreb?

Terrorisme er vold, oftest mod sagesløse, udført af enkeltpersoner, grupper eller netværk. Formålet er at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksomhed om et politisk eller religiøst budskab. Statsterrorisme er vold udøvet af stater mod egen befolkning eller andre landes befolkninger.

Hvilke terrorangreb har der været i Danmark?

I februar 2015 blev København ramt af to alvorlige terrorangreb mod ”Krudttønden” på Østerbro og mod den jødiske synagoge i Krystalgade i indre København. To mennesker blev skudt og dræbt, og seks politifolk blev såret, inden gerningsmanden selv blev dræbt i skudveksling med politiet.