Table of Contents:

 1. Hvad betyder at krybe?
 2. Hvad betyder at tage til genmæle?
 3. Hvad betyder man skal kravle før man kan gå?
 4. Hvornår begynder baby at putte ting i munden?
 5. Hvad betyder at være lang i ansigtet?
 6. Hvad er misbilligelse?
 7. Hvad betyder at feje for egen dør?
 8. Hvad betyder ord og vendinger?
 9. Hvornår kan baby komme fremad?
 10. Hvad kan et barn på 1 måned?
 11. Hvad vil det sige at være høj i hatten?
 12. Hvad betyder ordsproget komme fra asken og i ilden?
 13. Hvad betyder den enes død?
 14. Hvad betyder at plukke en høne?
 15. Hvad betyder talemåde?

Hvad betyder at krybe?

bevæge sig langsomt eller forsigtigt fremad; komme til syne langsomt eller ... overførtlangsomt trænge ind i og påvirke eller dominere en persons tanker, følelser...

Hvad betyder at tage til genmæle?

(æda. genmælæ) fremkomme med en udtalelse, der skal være forsvar imod ell. angreb paa en tidligere udtalelse; fremsætte, udtale (noget) som indsigelse, forsvar, protest; oftest m. lidt svækket bet.

Hvad betyder man skal kravle før man kan gå?

Betydning: Man skal lære (sig selv) før man kan gå skridtet videre.

Hvornår begynder baby at putte ting i munden?

– Når baby er seks-syv måneder, begynder han at krybe eller rokke fremad. Før baby kan kravle, må han lære at skubbe fra med armene, vippe på maven og skubbe sig frem på alle fire.

Hvad betyder at være lang i ansigtet?

stærkt ubehag, angst, bange forudanelser e.l.

Hvad er misbilligelse?

Misbilligelse betyder omtrent det samme som Bebrejdelse.

Hvad betyder at feje for egen dør?

Fej for din egen dør, før du fejer for andres. Lad være med at kritisere andre, før du har styr på dit eget.

Hvad betyder ord og vendinger?

Ordsproget kan være en fast vending, der mangler et eller flere ord for at være en grammatisk korrekt sætning, fx: købe katten i sækken, her står købe (i navnemåde) i stedet for grundled og udsagnsord – han køber katten i sækken.

Hvornår kan baby komme fremad?

De fleste børn begynder at krabbe sig af sted over gulvet, når de er omkring otte måneder gamle, mens andre allerede kravler efter seks måneder. Der er dog ikke nogen faste rammer for, hvornår en baby skal kravle, og det er helt normalt, at nogle børn først begynder at kravle, når de er 10 måneder.

Hvad kan et barn på 1 måned?

En lille hånd, der åbner sig Du har haft barnet et stykke tid og er begyndt at slappe mere af. Derfor begynder den lille nu at rette sig ud fra fosterstillingen og begynder at afprøve sine arm- og benmuskler. Måske slipper de små hænder deres greb. Barnet har flere og flere vågne timer og begynder at fokusere på dig.

Hvad vil det sige at være høj i hatten?

Talemåden sættes i forbindelse med det ikke at vide, hvad man skal gøre.

Hvad betyder ordsproget komme fra asken og i ilden?

I ugens løb: Ordsproget at komme fra asken i ilden synes at give ganske særlig mening denne uge. Betydningen af ordsproget er at komme fra en slem situation til en værre.

Hvad betyder den enes død?

Når en gør noget, følger de andre efter. Den enes død, den andens brød. Du kan have glæde af andres tab og ulykke. Den ene tjeneste er den anden værd.

Hvad betyder at plukke en høne?

Udtrykket betyder at have noget at bebrejde en person, der har gjort én noget skidt, eller at man har et uafgjort, oftest ubehageligt mellemværende med et andet menneske.

Hvad betyder talemåde?

i rigsspr.) maade at udtale ordene ell. udtrykke sig paa; udtale; tale (I. 3); udtryksmaade.