Table of Contents:

 1. Hvad symboliserer et scepter?
 2. Hvad kaldes en konges scepter?
 3. Hvad symboliserer konge?
 4. Hvad betyder en kongekrone?
 5. Hvad betyder rigsæble?
 6. Hvor er kronjuvelerne opbevaret?
 7. Hvad symbolisere en ært?
 8. Hvad symboliserer en prinsesse?
 9. Hvordan blev dronning Margrethe kronet?
 10. Hvad symboliserer en marguerit?
 11. Hvad betyder en valmue?

Hvad symboliserer et scepter?

Scepter, et værdighedstegn og herskersymbol for kejsere, konger, fyrster og religiøse personligheder. Et scepter er formet som en stav eller kølle i kostbare materialer, og en fallossymbolik synes tydelig; livskraft og magiske evner er knyttet til det og en axis mundi-symbolik.

Hvad kaldes en konges scepter?

Kongerigets ypperste symboler kaldes også regalier og kan oversættes til “det som hører kongen til”. I dansk sammenhæng drejer det sig om kongens og dronningens kroner, scepteret (herskerstaven), rigsæblet (symbolet for Universet og jordkloden), kroningskården, rigssværdet, beholderen til salvingsolien og tronstolene.

Hvad symboliserer konge?

Konge og dronning, kejser og kejserinde, prins og prinsesse, symboliserer bl. a. magt, fuldkommenhed, det guddommelige på Jorden. Deres egne herskersymboler kan være de såkaldte regalier, fx en krone, et scepter og et æble og en særlig dragt, fx en hermelinskåbe.

Hvad betyder en kongekrone?

Kroner kendes fra det gamle Egypten, hvor der fandtes en krone for Nedre Egypten (det nordlige Egypten) og en anden for Øvre Egypten (det sydlige Egypten). I lange perioder bar faraonerne en dobbeltkrone, der symboliserede begge del af landet. I andre lande bar kongerne et diadem.

Hvad betyder rigsæble?

Rigsæble (globus imperialis, pomum) er et af konge- og kejsermagtens insignier. Det er en kugle, der omsluttes af et vandret og opefter tillige af et lodret bånd. Det krones af et kors.

Hvor er kronjuvelerne opbevaret?

På Rosenborg findes der fire smykkesæt, der betegnes kronjuveler. De har alle fået deres nuværende form ved Christian 8. s dronning, Caroline Amalie, som fik dem redesignet i 1840'erne, men flere af stenene er langt ældre. Kronjuvelerne må kun anvendes af Dronningen og kun indenfor rigets grænser.

Hvad symbolisere en ært?

Ærten er et symbol på ømskindethed, angst for kritik og tegn på utidig selvoptagethed. I gamle dage var det at blive ´ærtet´ det samme som at blive drillet, ligesom H.C. Andersen selv var blevet drillet og set ned på gennem sit liv.

Hvad symboliserer en prinsesse?

Prinsessen repræsenterer status, egetværd og en beskyttet tilværelse. Selv den mest stiliserede krone i en billedbog signalerer, at bæreren af denne har en vis social status og er en person, man må regne med.

Hvordan blev dronning Margrethe kronet?

januar 1972 besteg hun tronen som Margrethe 2. af Danmark. Hun blev udråbt som dronning fra Christiansborg Slots balkon af statsminister Jens Otto Krag den 15. januar 1972.

Hvad symboliserer en marguerit?

Marguerit: Elskværdighed. Nerie: Selv døden kan ikke skille os. Evigt troskab. Påskeliljer: Jeg er dig evigt tro.

Hvad betyder en valmue?

Valmue, forbindes med bl. a. natten og søvnen. Dens euforiserende, smertestillende og søvndyssende virkning (opium) spilles der på allerede i antik mytologi: Uden for Hypnos' (Søvnens) hus vokser der valmuer, og Nyx (Natten) har en krans af valmuer.