Table of Contents:

  1. Kan en nummerplade starte med 0?
  2. Hvad betyder bogstaverne på nummerplade?
  3. Hvis man kun har en nummerplade?
  4. Er nummerplade og registreringsnummer det samme?
  5. Hvorfor hedder det Oy?
  6. Hvor hører nummerpladen til Tyskland?
  7. Hvor lang tid må man køre på udenlandske nummerplader i Danmark?

Kan en nummerplade starte med 0?

I Danmark er nummerpladerne til køretøjer opbygget med to bogstaver og tre til fem cifre. Undtaget er dog de såkaldte ønskenummerplader hvor man kan bestille en valgfri kombination af fra to til syv cifre og/eller bogstaver, så længe det ikke vurderes som anstødeligt.

Hvad betyder bogstaverne på nummerplade?

Helt grundlæggende består en nummerplade af kendingsbogstaver, som også er kaldt landekoder, to bogstaver og fem tal. Landekoden er de bogstaver, som viser, hvilket land nummerpladen er fra. For danske nummerplader er landekoden DK. Kendingsbogstaverne er de tal, der indgår i nummerpladen.

Hvis man kun har en nummerplade?

Hvis du kun har mistet eller beskadiget den ene nummerplade, kan du nøjes med at bestille en erstatningsnummerplade, hvilket koster 590 kroner (2017). Mens du fx venter på, at din erstatningsnummerplade bliver leveret, kan du få tilladelse til at køre med 1 nummerplade.

Er nummerplade og registreringsnummer det samme?

Nummerpladens nummer er også køretøjets registreringsnummer, hver nummerplade er derfor unik, da nummerpladen har til formål, at kunne identificere ejeren af køretøjet. Det betyder også, at når først en bil har fået et registreringsnummer, skal nummerpladen ikke skiftes, selvom bilen sælges videre til en ny ejer.

Hvorfor hedder det Oy?

8. maj 1929 blev det første danske fly indregistreret med OY. Det har ikke været muligt at finde en officiel forklaring på, hvorfor Danmark har fået tildelt OY- som nationalitetsmærke.

Hvor hører nummerpladen til Tyskland?

I dag er den tyske nummerplade hvid med sort skrift, og længst til venstre er der en blå firkant med EU-flaget øverst og et hvidt D nederst for Deutschland. Til højre for det er der op til tre bogstaver, som angiver, hvor i landet bilen er registreret.

Hvor lang tid må man køre på udenlandske nummerplader i Danmark?

Opholder du dig i Danmark under 185 dage inden for en periode på 12 måneder, kan du køre på udenlandske nummerplader uden at betale dansk registreringsafgift. Du skal betale afgift i det land, hvor du hører hjemme: Du er hjemmehørende i det land, hvor du opholder dig mere end 185 dage per kalenderår.