Table of Contents:

 1. Hvilken rolle spiller dronningen i Danmark?
 2. Hvem udråbte dronning Margrethe?
 3. Hvorfor er dronning Margrethe vigtig for Danmark?
 4. Hvor mange regerende dronninger i Danmark?
 5. Hvilken magt har dronningen i Danmark?
 6. Hvilken rolle har regenten?
 7. Hvad hedder dronningen til efternavn?
 8. Hvad er Dronning Margrethes adresse?
 9. Hvad har dronning Margrethe gjort for Danmark?
 10. Hvad hedder den næste danske regent?
 11. Hvilke konger regerede landet i 1800 tallet?
 12. Hvilken magt har dronningen?
 13. Hvad er ministrenes opgaver?
 14. Hvad laver dronningen i dag?
 15. Hvad er Dronning Magrethes efternavn?

Hvilken rolle spiller dronningen i Danmark?

Dronningen er som statsoverhoved hævet over partipolitik og giver ikke udtryk for politiske holdninger. Dronningen optræder loyalt over for den til enhver tid siddende regering.

Hvem udråbte dronning Margrethe?

Kong Frederik IX er død den 14. januar 1972. Proklamationen på Christiansborg Slotsplads lørdag den 15. januar 1972, hvor statsminister Jens Otto Krag udråber tronfølgeren kronprinsesse Margrethe til Dronning Margrethe II af Danmark.

Hvorfor er dronning Margrethe vigtig for Danmark?

Hun var ikke tronarving ved fødslen, men blev det i 1953, da den ny Tronfølgelov gav mulighed for kvindelig arvefølge. På sin 18-års-fødselsdag blev Margrethe således som tronfølger optaget i statsrådet. Dronningens valgsprog er "Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke".

Hvor mange regerende dronninger i Danmark?

Regerende dronninger Indtil videre er der kun to dronninger i danmarkshistorien, der har regeret landet i eget navn nemlig Margrete 1. og Margrethe 2.. Med ændringen af tronfølgeloven i 2009 er der dog skabt øget mulighed for, at flere regerende dronninger kan komme til i fremtiden.

Hvilken magt har dronningen i Danmark?

Dronningen har ingen magt over for regeringen og Folketinget, selv om det måske umiddelbart kan se sådan ud efter grundloven. Men læg mærke til grundlovens § 14, hvor dronningen "udnævner og afskediger" ministrene.

Hvilken rolle har regenten?

Som Danmarks statsoverhoved fungerer regenten som en repræsentant for Danmark udadtil og som samlingspunkt for landet indadtil. Under besøg i udlandet bidrager Margrethe 2. og de øvrige medlemmer af kongehuset således til at skabe interesse for danske erhvervsfremstød, kulturelle eller sociale projekter.

Hvad hedder dronningen til efternavn?

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Danmarks dronning) (født 16. april 1940 på Amalienborg Slot) er siden 14....
Margrethe 2.
BørnKronprins Frederik Prins Joachim
Fulde navnMargrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid
HusHuset Glücksborg
FarFrederik 9. af Danmark

Hvad er Dronning Margrethes adresse?

Du - og alle andre - kan adressere brevet til "H.M. Dronningen, Hofmarskallatet, Amaliegade 18, Postboks 2143, 1015 København K". Husk at anvende den korrekte titulatur, dvs. at indlede brevet med "Til Hendes Majestæt Dronningen". Danmarks statsoverhoved tiltales direkte med "Deres Majestæt" eller "Dronningen".

Hvad har dronning Margrethe gjort for Danmark?

Hun var dog frem til 1380 også formelt dronning af Norge, qua hustru til Håkon 6. Margrethe 2. er dermed den første regerende dronning af Danmark. Muligheden for kvindelig arvefølge blev først indført med kongeloven af 1665, derefter afskaffet i 1853, for igen at blive indført med grundlovsændringen af 1953.

Hvad hedder den næste danske regent?

For tiden ser arvefølgen til den danske trone således ud: Kronprins Frederik. Prins Christian. Prinsesse Isabella.

Hvilke konger regerede landet i 1800 tallet?

() Frederik 6. (-), konge af Danmark 1808-39 og af Norge 1808-14. Som regerende kronprins og siden konge støttede han en række reformer af blandt andet landbruget, skolevæsenet og fattigforsorgen, og han grundlagde blandt andet det, der nu er universitetet i Oslo.

Hvilken magt har dronningen?

Dronningen har ingen magt over for regeringen og Folketinget, selv om det måske umiddelbart kan se sådan ud efter grundloven. Men læg mærke til grundlovens § 14, hvor dronningen "udnævner og afskediger" ministrene.

Hvad er ministrenes opgaver?

Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. § 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre.

Hvad laver dronningen i dag?

Oversigten over officielle programpunkter for den kongelige familie afspejler fortrinsvis aktiviteter, hvor der er presseadgang. Den kongelige familie deltager derudover i en række møder og begivenheder med blandt andet protektioner, organisationer og fonde.

Hvad er Dronning Magrethes efternavn?

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Danmarks dronning) (født 16....
Margrethe 2.
BørnKronprins Frederik Prins Joachim
Fulde navnMargrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid
HusHuset Glücksborg
FarFrederik 9. af Danmark