Table of Contents:

 1. Hvad er fordelene ved ytringsfrihed?
 2. Er der grænser for ytringsfrihed?
 3. Hvor i verden er der ikke ytringsfrihed?
 4. Hvornår har man ikke ytringsfrihed?
 5. Hvilke fordele og ulemper er der ved ytringsfrihed?
 6. Hvem opfandt ytringsfriheden?
 7. Hvad kalder man det når man sætter grænser for ytringsfriheden?
 8. Er der grænser for ytringsfriheden og hvem bestemmer hvor den går?
 9. Hvad er det modsatte af ytringsfrihed?
 10. Er der ytringsfrihed i England?
 11. Hvad må man ikke sige når man har ytringsfrihed?
 12. Hvad siger Grundloven om ytringsfrihed?
 13. Hvornår opstod ytringsfrihed?
 14. Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden eksisterer i Danmark?
 15. Hvad er en politisk frihedsrettighed?

Hvad er fordelene ved ytringsfrihed?

Uden ytringsfrihed vil der ingen mulighed være for fri meningsdannelse og medbestemmelse for borgerne. Retten til ytringsfrihed er udgangspunktet for de såkaldte politiske rettigheder og fundamentet for forsamlingsfriheden, foreningsfriheden, politisk og offentlig deltagelse, uddannelse samt oplysning.

Er der grænser for ytringsfrihed?

Er der grænser for ytringsfriheden? I Danmark sikrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven ytringsfriheden. Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser.

Hvor i verden er der ikke ytringsfrihed?

Hvor er ytringsfriheden meget begrænset?
 • Asien, blandt andet Kina, Vietnam og Sri Lanka.
 • Nordafrika og Mellemøsten, blandt andet Egypten og Syrien.
 • Hviderusland.
 • Tyrkiet.
 • Rusland.
 • Sydsudan.

Hvornår har man ikke ytringsfrihed?

Lovmæssige. Man har ret til at ytre og formulere sig, som man vil, men det sker under ansvar for domstolene, der altså har ret til pådømme udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser. Det begrænser derfor brugen af ens ytringsfrihed, hvis man ikke ønsker efterfølgende at blive dømt for sine ytringer.

Hvilke fordele og ulemper er der ved ytringsfrihed?

Ytringsfriheden er afgørende for den enkelte borgers autonomi og samvittighedsfrihed. I et demokratisk samfund har ytringsfriheden også vigtige praktiske og legitimerende funktioner såsom at sikre politisk pluralisme. Ytringsfriheden er også en afgørende præmis for at acceptere demokratiets flertalsstyre.

Hvem opfandt ytringsfriheden?

Idéhistorisk er ytringsfriheden et barn af den europæiske oplysningstid og dennes krav om tolerance. Oplysningsfilosofferne (heriblandt Spinoza, Locke, Hume, Diderot, Voltaire og Kant) har spillet en central rolle for ytringsfrihedens gennemførelse.

Hvad kalder man det når man sætter grænser for ytringsfriheden?

Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” Der er dog også en række begrænsninger på ytringsfriheden, som er skrevet ind i straffeloven, blandt andet i Racismeparagraffen (§266b).

Er der grænser for ytringsfriheden og hvem bestemmer hvor den går?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvad er det modsatte af ytringsfrihed?

Ytringsfrihed vil sige, at man inden for lovens rammer kan sige sin mening, både på skrift og i tale eller i form af tegninger. Man kan sige, at ytringsfrihed er det modsatte af censur.

Er der ytringsfrihed i England?

I England afskaffedes censur i 1695 ved beslutning i Parlamentet, men pga. hårde straffe for afvigende meninger førte det i mere end 100 år ikke til en reel ytringsfrihed. Som det første land i verden indførte Sverige en trykkefrihed i 1766.

Hvad må man ikke sige når man har ytringsfrihed?

De vigtigste handler om: Racisme: Man må ikke sige ting, der diskriminerer andre mennesker, fordi de har en anden hudfarve, kommer fra et andet land, har en anden religion eller seksualitet (§226b). Blasfemi: Man må ikke håne indholdet i de religioner, der er godkendt i Danmark (§140).

Hvad siger Grundloven om ytringsfrihed?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvornår opstod ytringsfrihed?

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden eksisterer i Danmark?

Men ytringsfriheden er aldrig absolut. Også i Danmark er der begrænsninger på friheden til at ytre sig. Det er for eksempel ulovligt at ytre sig racistisk og opfordre til terror. Desuden kan frygt for vrede og hadefulde reaktioner fra andre i praksis afholde folk fra at ytre sig.

Hvad er en politisk frihedsrettighed?

Nogle frihedsrettigheder har politisk betydning, således ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden; andre beskytter den enkeltes personlige frihed og boligens ukrænkelighed; endvidere beskyttes det økonomiske liv gennem beskyttelse af ejendomsretten.