Table of Contents:

 1. Hvad er konfliktnedtrappende kommunikation?
 2. Hvad er konfliktnedtrappende sprog?
 3. Hvem har lavet konflikttrappen?
 4. Hvordan kan konflikter håndteres på en professionel måde?
 5. Hvad er girafsprog og ulvesprog?
 6. Hvad kan man bruge kommunikation til?
 7. Hvordan snakker man girafsprog?
 8. Hvilke konflikter findes der?
 9. Hvor mange trin har konflikttrappen?
 10. Hvordan kan man løse en konflikt?
 11. Hvad bør man i praksis gøre ved konflikter?
 12. Hvordan bruger man girafsprog?
 13. Hvad er formålet med kommunikation?
 14. Hvad er en kommunikationssituation?
 15. Hvad består Girafsprogets 4 trin af?

Hvad er konfliktnedtrappende kommunikation?

Den måde vi taler til hinanden på, er ret afgørende for at nå frem til en løsning på en uoverensstemmelse eller en konflikt. Sprog kan virke konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende. I den forbindelse er betoninger, stemmeføring og kropssprog naturligvis også afgørende, da vi ”hører følelser”, før vi hører ord.

Hvad er konfliktnedtrappende sprog?

Jeg-sprog: Svarer til det mange kender som 'giraf-sprog' eller 'ikkevoldelig kommunikation'. Denne måde at kommunikere på virker typisk konfliktnedtrappende, fordi man udtrykker sig på egen banehalvdel uden at fælde domme om den anden. Det giver typisk større anledning til, at den anden part lytter.

Hvem har lavet konflikttrappen?

Konflikttrappen er en model, der beskriver forskellige niveauer af intensitet i konflikter, hvorfra konflikten kan både "optrappes" og "nedtrappes". Den er lavet i flere versioner, men den udbredte version er formuleret af den østrigske økonom Friedrich Glasl.

Hvordan kan konflikter håndteres på en professionel måde?

For at løse konflikten kræver det, at man finder et fælles grundlag. Du skal ikke vente til den anden part overgiver sig. Gå konflikten i møde med et åbent sind og prøv at forstå den andens synspunkt. Arbejdspladser består oftest af forskellige personligheder, kulturer og erhvervsmæssige baggrunde.

Hvad er girafsprog og ulvesprog?

Ikkevoldelig kommunikation kaldes for girafsprog, fordi giraffen har et stort hjerte – og giraffen ser tingene fra et højere perspektiv. Modsætningen er ulvesprog, som vi bruger, når vi angriber, kritiserer og kæmper om at placere skylden. Ulvesprog er aggressivt og voldeligt. Girafsprog er humant og ikkevoldeligt.

Hvad kan man bruge kommunikation til?

Interpersonel kommunikation kan være anvendeligt, når man blandt andet ønsker at:
 • Videregive og/eller indsamle information.
 • Danne og vedligeholde relationer.
 • Udtrykke sine personlige behov.
 • Forstå andres behov.
 • Påvirke andre individers adfærd og attitude.
 • Foretage beslutninger.

Hvordan snakker man girafsprog?

Hvis man vil snakke girafsprog, må man kun udtrykke sig om fire ting: Hvad man observerer, hvad man føler, hvad man behøver, og hvad man vil bede den anden om at gøre. I konflikten eller samtalen lytter man efter de samme fire ting i det, den anden siger. Og det gør man, uanset hvordan det udtrykkes.

Hvilke konflikter findes der?

Fem typer af konflikter
 • Konflikter om metoder.
 • Konflikter om ressourcer.
 • Konflikter om værdier.
 • Personlige konflikter.
 • System konflikter.

Hvor mange trin har konflikttrappen?

Konflikttrappen har 7 trin: Fra uovereensstemmelse til polarisering. Fra “vi har fokus på problemet” også kaldet uoverensstemmelsen til: “Der er ikke plads til os begge. Det er enten dig eller mig.”

Hvordan kan man løse en konflikt?

Bliv bedre til at løse konflikter
 1. Stå ved dine egne følelser. ...
 2. Vis indlevelse i den andens følelser: ”Jeg kan godt forstå, du bliver vred, når du havde forventet noget andet”
 3. Inviter til dialog (igen)
 4. Spørg ind, når den anden bruger følelsesudtryk: ”Du sagde, du føler dig skuffet. ...
 5. Tag/bevar øjenkontakt.

Hvad bør man i praksis gøre ved konflikter?

Personlige konflikter
 1. Løsning: Åben kommunikation og aktiv lytning over for andres forventninger og behov.
 2. Resultat: Større forståelse for den andens situation, empati og selvindsigt.

Hvordan bruger man girafsprog?

Girafsprog er med til at afspænde konflikten, fordi sproget er et ”jeg-sprog”, der ikke anklager den anden. I stedet holdes fast på sagens kerne og man søger at finde ind til begges behov/ønsker. Giraffen benyttes som metafor, fordi giraffen har et stort hjerte og et godt overblik takket være den lange hals.

Hvad er formålet med kommunikation?

Kommunikation er en handling, hvor der udveksles information, budskaber, symboler, beskeder, ideer og signaler. Kommunikationen sker fra afsender til modtager via et givent kommunikationsmiddel – og er gensidigt forståelig. Formålet er at levere eller udveksle information, at overtale eller at udtrykke følelser.

Hvad er en kommunikationssituation?

Kommunikationssituationen er den sammenhæng, der tilsammen udgør situationen for et bestemt stykke kommunikation (fx en tekst). Situationen består af omstændigheder, afsender, modtager og medie.

Hvad består Girafsprogets 4 trin af?

Trin 1: Man iagttager ikke, men vurderer, dømmer og anklager. Trin 2: Man reagerer umiddelbart på sine følelser, og forholder sig ikke kritisk til dem. Trin 3: Man ser ikke et behov, men beskylder og bebrejder. Trin 4: Man beder ikke, men stiller krav og beordrer.