Table of Contents:

 1. Hvad er forskellen på realplan og billedplan?
 2. Hvad er forskellen på metafor og besjæling?
 3. Hvad gør besjæling ved et digt?
 4. Hvorfor bruge sproglige billeder?
 5. Hvordan finder man en metafor?
 6. Hvad er død metafor?
 7. Hvad er en metafor eksempel?
 8. Hvad er en besjæling?
 9. Hvad kan man bruge besjæling til?
 10. Hvad gør sproglige billeder ved en tekst?
 11. Hvorfor bruger vi metaforer?
 12. Hvad er billedskabende sprog?
 13. Hvad er et kildeområde?
 14. Hvilke metaforer findes der?
 15. Hvad bruges metafor til?

Hvad er forskellen på realplan og billedplan?

Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning. 'Stærk' forstås på realplan (findes i virkeligheden), mens 'bjørn' er på billedplan (der er ikke nogen konkret bjørn).

Hvad er forskellen på metafor og besjæling?

At give døde ting en sjæl, altså liv, kaldes besjæling. ... Besjæling og personifikation kan ses som en slags metaforer, idet levendegørelsen bygger på et parallelforhold mellem det reale (menneskelige) og det billedgjorte - legetøjet i H.C. Andersens eventyr Kærestefolkene for eksempel.

Hvad gør besjæling ved et digt?

I billedsproglig sammenhæng er en besjæling en særlig form for trope, der er kendetegnet ved, at en konkret ting/et objekt tillægges menneskelige træk eller på anden måde levendegøres. Eksempel: Havet glider rødmende ind i solens ild. (Fra Gustaf Munch-Petersens digt rids , 1937).

Hvorfor bruge sproglige billeder?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder - også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.

Hvordan finder man en metafor?

En metafor er et sprogligt billede, hvor realplanet (fx sproget) og billedplanet (fx landminer) er smeltet sammen. På den måde er metaforen – som sammenligningen – karakteriseret ved, at der er en lighed mellem de to planer (det sørger du som poet for, der er).

Hvad er død metafor?

Katakrese (af græsk katachresis 'misbrug', af kata- og chresthai'bruge'.) er i retorikken betegnelsen på en død metafor, dvs. en metafor som er blevet en del af hverdagssproget i en sådan grad, at den ikke længere opfattes som en metafor. Eksempler kan være bordben og guitarhals.

Hvad er en metafor eksempel?

Når man sammenligninger noget - med noget andet. Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.” Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.” Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvad er en besjæling?

Besjæling er en variant af metaforen og er, når man giver konkrete ting menneskelige følelser, egenskaber eller tanker. Det hedder således besjæling, fordi man giver en død ting sjæl, altså liv.

Hvad kan man bruge besjæling til?

Besjæling er en handling, hvorved en konkret ikke-levende ting behandles, som havde det menneskelige følelser, egenskaber eller tanker. Hvis grantræet pludselig er "det stolte grantræ" får det menneskelige følelser og egenskaber eksempelvis. Det er i lyrikken et begreb, der bruges ofte i sammenhæng med poesi.

Hvad gør sproglige billeder ved en tekst?

Ordet "billedsprog" er sammensat af de to ord: billede og sprog, hvilket kan lede hen til betydningen, sprog, der skaber billeder. Billedsprog bruges ofte i litteraturen til at skabe indre billeder hos den, der læser teksten, så oplevelsen, forståelen og indlevelsen bliver bedre og rigere.

Hvorfor bruger vi metaforer?

Metaforer har den effekt, at de skaber mentale billeder, vi kan identificere os med, fordi budskabet bliver lettere at forstå eller forholde sig til. ... Metafor: Overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning.

Hvad er billedskabende sprog?

Så der er ikke noget at sige til, at hjernen foretrækker billedskabende ord i stedet for abstrakter. Den foretrækker faktisk billedskabende ord i så høj grad, at den er nødt til at “oversætte” abstrakte udtryk til billeder for overhovedet at kunne forstå dem fuldt ud!

Hvad er et kildeområde?

Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.

Hvilke metaforer findes der?

- Metafor: Hun er en blomst....Når man sammenligninger noget - med noget andet.
 • Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.”
 • Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.”
 • Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvad bruges metafor til?

Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede, hvor en konkret genstand bruges som et billede på en anden, mere abstrakt genstand. Herved bliver den abstrakte genstand lettere at forstå.