Table of Contents:

  1. Hvad er definitionen på religionsfrihed?
  2. Hvad betyder sekulariseret samfund?
  3. Hvad er religion i skolen?
  4. Hvad er affortryllelse?
  5. Hvornår har man religion i folkeskolen?

Hvad er definitionen på religionsfrihed?

Tros- og religionsfrihed er en del af frihedsrettighederne og giver i det store hele mennesker lov til at have den tro, som de selv ønsker, uden den er dem påtvungen på nogen måde.

Hvad betyder sekulariseret samfund?

Sekularisering. Ved sekularisering forstås den proces, hvor forskellige felter indenfor samfund og kultur unddrages kirkelig eller religiøs kontrol - gøres verdslige eller «sekulære». Første gang ordet blev anvendt i denne betydning var ved fredsforhandlingerne i Westphalen i 1646 efter Religionskrigene.

Hvad er religion i skolen?

Religion som skolefag er et fag der introducerer skolelever til emner der omhandler religion. ... I Europa har de fleste lande en form for statskirke, men i verdensperspektiv er religionsundervisning et privat anliggende i nogle lande, mens den i andre er ensrettet, dogmatisk og intolerant.

Hvad er affortryllelse?

Religion bliver igen en synlig del af samfundet og fungerer på det personlige plan som identitetsmarkør. Synonymt med begrebet genfortryllelse. Man udvælger elementer fra forskellige religioner og sætter dem sammen i en ny enhed. Man kalder også denne udvikling for "det religiøse supermarked" eller "tag-selv-tro".

Hvornår har man religion i folkeskolen?

Faget kristendomskundskab/religion er valgfag i 10. klasse. Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.