Table of Contents:

 1. Hvem er de unge kriminelle?
 2. Hvad kan man gøre for at forebygge kriminalitet?
 3. Hvad er kriminalpræventive indsatser?
 4. Er ungdomskriminalitet stigende?
 5. Hvem begår kriminalitet?
 6. Hvem sidder i Ungdomskriminalitetsnævnet?
 7. Hvilken slags kriminalitet begår de ungdomskriminelle?
 8. Hvad er grunden til at unge begår kriminalitet?
 9. Hvordan arbejder SSP?
 10. Er kriminaliteten stigende i DK?
 11. Hvad er den hyppigste kriminalitet i Danmark?
 12. Hvem begår mest kriminalitet?
 13. Hvilken befolkningsgruppe begår mest kriminalitet?
 14. Hvornår og hvorfor blev Ungdomskriminalitetsnævnet til?
 15. Hvornår blev Ungdomskriminalitetsnævnet oprettet?

Hvem er de unge kriminelle?

Blandt unge, der begår alvorlig kriminalitet, er 9% indvandrere og 24% efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, viser Justitsministeriets undersøgelse, der har analyseret al kriminalitet begået af samtlige borgere født i 1996.

Hvad kan man gøre for at forebygge kriminalitet?

Personer, der føler, at de ikke er en del af samfundets fællesskab, har nemlig en større risiko for at begå kriminalitet. Man kan forebygge ved at hjælpe unge, der har det svært derhjemme eller i skolen. Fx med hjælp til skolearbejdet eller til at finde noget spændende, de kan gå til i fritiden.

Hvad er kriminalpræventive indsatser?

Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven. Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.

Er ungdomskriminalitet stigende?

I den seneste rapport for udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten ses der en stigning i antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige fra 20. Overordnet set er det dog fortsat kun omkring 1 pct. af alle børn og unge mellem 10-17 år, som begår kriminalitet.

Hvem begår kriminalitet?

Højere kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Et indeks, der standardiserer efter alder, viser at kriminaliteten i 2019 er 51 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 139 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning.

Hvem sidder i Ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnets medlemmer er dommere, ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til børn og unge. Medlemmerne er udpeget efter indstilling fra Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet og Kommunernes Landsforening.

Hvilken slags kriminalitet begår de ungdomskriminelle?

Både eksempelvis indbrud, hærværk, tyveri og vold kan betegnes som ungdomskriminalitet, hvis det er begået af unge mellem 15 og 17 år. I den seneste tid har sager om ulovlig deling af seksuelle eller krænkende billeder også vist sig at være aktuelt, når man taler om ungdomskriminalitet.

Hvad er grunden til at unge begår kriminalitet?

Der kan være mange årsager til at unge begår kriminalitet. For nogle unge kan det handle om spænding, en måde at være sammen med venner på, og for andre om at få adgang til materielle goder eller en konsekvens af mistrivsel.

Hvordan arbejder SSP?

SSP-konsulentens overordnede opgave er at koordinere og udvikle kommunens kriminalpræventive arbejde samt undervise og formidle viden til andre fagpersoner i SSP-samarbejdet. Det opsøgende team gadepiloternes primære opgaver er at opbygge relationer til udsatte unge, at rådgive og motivere de unge bl.

Er kriminaliteten stigende i DK?

Stigningen skete særligt fra 20, hvor antallet steg med 82,5 pct. Fra 20 er antallet steget 24 pct.

Hvad er den hyppigste kriminalitet i Danmark?

Højere kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Et indeks, der standardiserer efter alder, viser at kriminaliteten i 2019 er 51 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 139 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning.

Hvem begår mest kriminalitet?

Højere kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Et indeks, der standardiserer efter alder, viser at kriminaliteten i 2019 er 51 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 139 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning.

Hvilken befolkningsgruppe begår mest kriminalitet?

Unge er de mest kriminelle Det er især unge mennesker, der begår kriminalitet i Danmark. Og langt størstedelen af kriminaliteten begås blandt 15-29-årige i Danmark af personer med dansk oprindelse. Gruppen stod for 76 procent af dommene i 2016 for en lovovertrædelse af enten straffeloven eller en særlov.

Hvornår og hvorfor blev Ungdomskriminalitetsnævnet til?

januar 2019 som led i, at 'lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet' trådte i kraft. Ungekriminalforsorgens opgave er at føre tilsyn med, at børn og unge mellem 10 og 17 år efterlever de straksreaktioner og forbedringsforløb, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

Hvornår blev Ungdomskriminalitetsnævnet oprettet?

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet den 1. januar 2019. Nævnets første årsberetning ved- rører primært den lovgivningsmæssige ramme for nævnet, Ungdomskriminalitetsnævnets orga- nisation, opstartsperioden og den første nævns- praksis.