Table of Contents:

 1. Hvor er insekterne blevet af?
 2. Hvilke insekter findes i Danmark?
 3. Hvilke insekter er udrydningstruede?
 4. Hvorfor insekter?
 5. Hvilke insekter kan findes til salg som fødevarer?
 6. Hvor mange insekter er uddøde i Danmark?
 7. Hvilke insekter findes der?
 8. Hvilke insekter stikker i Danmark?
 9. Er guldsmede truet?
 10. Hvilke årsager er der til at bestemte dyrearter er truet?
 11. Hvorfor er det godt at vi har insekter?
 12. Hvad gør insekter godt for?
 13. Hvor mange spiselige insekter findes der?
 14. Kan græshopper spises?
 15. Hvor mange dyr uddør om året?

Hvor er insekterne blevet af?

Insekternes tilbagegang skyldes især tab af levesteder på grund af intensivt landbrug, fastslår undersøgelsen. Derfor mener Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet, at vi skal give mere plads til insekterne, der hvor vi ikke dyrker landbrug.

Hvilke insekter findes i Danmark?

I Danmark er der kendt ca. 18.000 arter. De største insektordner er tovingede (fluer, myg osv.), årevingede (bier, hvepse og myrer), biller, sommerfugle og næbmundede (bladlus, tæger og cikader). Insekter har leddelt krop og seks ben.

Hvilke insekter er udrydningstruede?

I en ny videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har forskere gennemgået, hvilke insekter der bliver færre af, hvorfor og hvad kan der gøres for at vende tilbagegangen. Ifølge rapporten er tilbagegangen tydeligst for sommerfugle, bier og løbebiller.

Hvorfor insekter?

Insekter findes næsten overalt på jorden og i store mængder, de kan derfor sikre store mængder mad. Opdræt af insekter kan foregå med et markant mindre forbrug af jordens resurser end husdyr, fordi insekter kræver mindre plads, mindre vand, forurener mindre og udleder færre drivhusgasser.

Hvilke insekter kan findes til salg som fødevarer?

Fødevare godkendte insekter er følgende:
 • Græshopper.
 • melorm.
 • Fårekylling.
 • Buffalo larver / buffalov orm ( det samme produkt med to navne)

Hvor mange insekter er uddøde i Danmark?

Omkring en tredjedel af de insektarter, der lever i Danmark, er tæt på at forsvinde fra landet. Alene af dagsommerfug- le er 11 arter ud af 109 uddøde fra landet siden 1950. Og det er ikke væltet ind over den sydlige grænse med nye arter, som kunne kompen- sere for tabet.

Hvilke insekter findes der?

I alt er der beskrevet mere end en million arter af insekter, men antallet af arter er måske i virkeligheden over 30 millioner. I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter.

Hvilke insekter stikker i Danmark?

Bier, hvepse,edderkopper, myrer, lopper og myg er de mest almindelige i Danmark. De kan alle stikke eller bide.

Er guldsmede truet?

Ikke uddødÆgte guldsmede / Udryddelsesstatus

Hvilke årsager er der til at bestemte dyrearter er truet?

De truede arter mangler levesteder, og det er den primære årsag til, at de er truede. Det åbne land i form af heder, enge, overdrev og krat udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder. Men over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord.

Hvorfor er det godt at vi har insekter?

Insekter er rige på proteiner, fedt, fibre, vitaminer og mineraler og er derfor meget sunde at spise. Melorme har f. eks. en mængde omega 3 og 6 der svarer til fisk.

Hvad gør insekter godt for?

Insekter er rige på protein og mange andre sunde fedtsyrer og næringsstoffer. Forskning tyder på at insekterne kan styrke vores immunforsvar og muligvis forhindre udvikling af allergier.

Hvor mange spiselige insekter findes der?

Der er en række af forskellige produkttyper, som indeholder de fire spiselige insekter, der anvendes i Danmark.

Kan græshopper spises?

Hvad kan du bruge spiselige græshopper til Spiselige græshopper er rigtig gode til snacks. Man kan evt lave en rigtig god snack af dem, hvis man ligger dem i blød i soya og enten rister dem af på panden eller rister dem i ovnen.

Hvor mange dyr uddør om året?

Mange truede dyr risikerer at uddø I alt 1.844 arter af dyr og planter i Danmark er truede ifølge den nyeste danske rødliste fra 2019. 379 af disse arter er så kritisk truede, at der er ekstremt høj risiko for, at arterne vil uddø i den danske natur.