Table of Contents:

  1. Hvad er budskabet i saligprisningerne?
  2. Hvor i biblen står de 10 bud?
  3. Hvad handler Matthæusevangeliet om?
  4. Hvad er essensen i kristen etik?
  5. Hvad handler verdensdommen om?
  6. Hvad vil det sige at være salig?
  7. Hvad er en lignelse kristendom?

Hvad er budskabet i saligprisningerne?

I tidens løb er Bjergprædikenen blevet fortolket og anvendt på mange forskellige måder. Buddet om ikke at sætte sig til modværge mod det onde (5,39) var for Tolstoj det centrale budskab, der fik ham til at vende ryggen til stat, ejendom og kultur i en slags passiv etik.

Hvor i biblen står de 10 bud?

De bibelsteder, der normalt henvises når der tales om de 10 bud, er 2 Mos 20,2–17 og 5 Mos 5:6–21. Hver af disse passager er i de fleste moderne bibler forsynet med overskriften "De 10 Bud", men disse overskrifter fandtes oprindeligt ikke i den hebræiske bibel.

Hvad handler Matthæusevangeliet om?

Matthæusevangeliet er det første skrift i Det Nye Testamente. Det indledes med Jesu slægtstavle og blev i oldkirken det foretrukne evangelium, bl. a. fordi det i sig selv anonyme skrift tidligt blev tilskrevet apostlen Matthæus, altså et øjenvidne.

Hvad er essensen i kristen etik?

Etik er en slags teori bag vores handlinger. De fleste religioner giver bud på, hvordan mennesker skal behandle hinanden. Nogle kristne mener, at handlinger er vigtigere end tro. I Det Nye Testamente talte Jesus ofte om etik og leveregler.

Hvad handler verdensdommen om?

Jesus skal skille fårene fra bukkene (Verdensdommen) I denne passage kan vi se, at Jesus sætter et skel mellem mennesker: Nogle skal have evigt liv, andre skal have evig, pinefuld straf. Forestillingen om, at Jesus efter sin genkomst skal være dommer over hele menneskeheden er også med i kirkens trosgru...

Hvad vil det sige at være salig?

Salighed: et gammelt dansk ord for en frelsestilstand efter døden. I Gamle Testamente betegnelsen for et menneskes jordiske lykke pga dets retfærdighed.

Hvad er en lignelse kristendom?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.