Table of Contents:

  1. Hvad er den kristne kanon?
  2. Hvornår er det gamle testamente fra?
  3. Hvor gamle er Dødehavsrullerne?
  4. Hvem er sin næste?
  5. Hvilke religioner tror på det gamle testamente?
  6. Hvad betyder Dødehavsrullerne?
  7. Hvad står der i Dødehavsrullerne?

Hvad er den kristne kanon?

Den bibelske kanon (gr. rør, stang, målestok, regel, rettesnor) er den samling af skrifter, der ses som autoritive for kristne eller jøder.

Hvornår er det gamle testamente fra?

Det hebraiske GT blev til i begyndelsen af den hellenistisk-romerske periode (200-tallet f.Kr. til 300-tallet e.Kr.). Der foreligger således i såvel bibelske omtaler i Siraks Bog og Det Nye Testamente (NT) som i jødiske skrifter fra det 1. århundrede e.Kr.

Hvor gamle er Dødehavsrullerne?

Skriftrullerne blev fundet i 11 huler ved en bosættelse ved Qumran fra cirka 2. århundrede f.Kr. til 1. århundrede e.Kr., men ingen af skriftrullerne er fundet ved selve bosættelsen.

Hvem er sin næste?

Din næste er alle de mennesker, der er omkring dig. Det er både venner og fjender. Jesus sagde, at du skal elske din næste som dig selv. Det vil sige, at næstekærlighed handler om kærlighed til alle omkring dig.

Hvilke religioner tror på det gamle testamente?

Det gamle testamentes skrifter udgør tillige Tanakh, den jødiske bibel, og betragtes af både kristne og jøder som kanonisk.

Hvad betyder Dødehavsrullerne?

Dødehavsrullerne er jødiske tekster, fundet 1947-56 i klippehuler i ørkenen ved den nordvestlige del af Det Døde Hav. De opsigtsvækkende fund, gjort dels af beduiner, dels af arkæologer, omfattede en halv snes store, ret velbevarede skriftruller og hen ved 20.000 fragmenter af ruller og dokumenter.

Hvad står der i Dødehavsrullerne?

Fragmenterne spænder over mere end 800 tekster med mange synspunkter; heriblandt essæerne og andre sekters. Omtrent 30 % er fragmenter af den hebraiske bibel undtagen Esters Bog. Omtrent 25 % er traditionelle, israelitiske, religiøse tekster, der ikke er indeholdt i den hebraiske bibel.