Table of Contents:

  1. Hvad betyder Guds navn?
  2. Hvor er Guds rige?
  3. Hvad hedder den kristne Gud?
  4. Hvad er Jesus forkyndelse?
  5. Hvad menes der med arvesynd?
  6. Hvad vil det sige at være martyr og at dø for sin tro?
  7. Hvor mange trosretninger er der i kristendommen?

Hvad betyder Guds navn?

Tetragrammaton (græsk: τετραγράμματον ord på fire bogstaver) er en betegnelse for Guds hebraiske egennavn: JHVH (יהוה). Det gengives på dansk som Jahve eller Jehova.

Hvor er Guds rige?

Forudgribende virkeliggøres Guds rige dér, hvor Guds vilje sker; hos Paulus hedder det, at Guds rige ikke afhænger af ord, men af kraft (1. Korintherbrev, 4,20). Det er blevet sagt, at Jesus forkyndte Guds rige, men det var kirken, der kom.

Hvad hedder den kristne Gud?

Troen på treenigheden bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden er central i næsten alle trossamfund, der opfatter sig som kristne. Udformningen af læren skyldes troen på monoteisme, samtidigt med at der findes mange antydninger i Bibelen om, at Jesus og Helligånden er Gud ligesom Gud Fader.

Hvad er Jesus forkyndelse?

Grundlæggende i Jesu forkyndelse er, at sand opfyldelse af lovens bud alene kan ske som resultat af Guds gerning med mennesket. Frelsen er både udgangspunkt og mål. Denne lovforståelse har som konsekvens, at kun de bud, der gælder Gud og næsten (jf. det dobbelte kærlighedsbuds centrale stilling, Matth.

Hvad menes der med arvesynd?

Ifølge den kristne tradition er arvesynd den almene tilstand af syndighed i mennesket (mangel på hellighed) som mennesker fødes i (Salme 51:5). Navnet refererer til den første synd, Adam og Evas syndefald (eller fald i synd), som skulle være blevet nedarvet til alle efterkommere af Adam og Eva.

Hvad vil det sige at være martyr og at dø for sin tro?

En martyr (af græsk μάρτυρ mártyr "vidne") er en person, som giver sit liv for sin religiøse tro eller overbevisning. Historisk er begrebet særlig knyttet til kristendommen, især til forfølgelserne i romersk tid og under det senere missionsarbejde, men også i andre religioner er martyrbegrebet vigtigt.

Hvor mange trosretninger er der i kristendommen?

Hovedformer. Kristendommen har i dag tre hovedformer: Katolicisme, ortodoksi og protestantisme. Både den katolske (vestlige eller latinske) og den ortodokse (østlige) kirke fører deres udspring tilbage til den første generation af kristne - især Jesus disciple. De to kirker blev adskilt i 1054 pga.