Table of Contents:

  1. Hvilke værdier bygger USA på?
  2. Hvordan startede den amerikanske drøm?
  3. Hvad handlede den amerikanske borgerkrig om?
  4. Hvordan er kulturen i USA?
  5. Hvad er Frontier tesen?
  6. Hvad handlede den amerikanske revolution om?

Hvilke værdier bygger USA på?

Helt centralt i den amerikanske drøm står ideen om, at velstand er en forudsætning for uafhængighed og frihed. Friheden kommer ved at være selvhjulpen, og den amerikanske drøm lægger derfor vægt på personlig rigdom, arbejdsomhed og optimisme.

Hvordan startede den amerikanske drøm?

Ideen om den amerikanske drøm er baseret på USA's uafhængighedserklæring som udtaler at "alle mennesker er skabt lige" og at de af "deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder" heriblandt "retten til liv, frihed og stræben efter lykke."

Hvad handlede den amerikanske borgerkrig om?

Den Amerikanske Borgerkrig varede fra . Den begyndte, da en række Sydstater løsrev sig fra føderationen (De Forenede Stater). Kampen mellem de såkaldte unionister fra Nordstaterne og konføderalisterne, eller oprørerne, fra Sydstaterne, handlede om USA's indretning økonomisk, socialt og administrativt.

Hvordan er kulturen i USA?

Overordnet set er den amerikanske kultur kraftigt påvirket af flere europæiske, specielt de tyske, engelske og irske kulturer og senere af italienske, græske og ashkenaziske kulturer. Efterkommere af de vestafrikanske slaver bevarede nogle kulturelle traditioner fra Vestafrika i det tidlige USA.

Hvad er Frontier tesen?

Allerede I 1893 fremsatte den amerikanske historiker Frederick Jackson Turner f. eks. sin berømte ”grænse-tese” (eller ”frontier”-tese), hvor han argumenterede for, at den særlige amerikanske kultur var resultatet af mødet mellem hvide nybyggere og indianere i grænseområderne i Vesten.

Hvad handlede den amerikanske revolution om?

Den amerikanske revolution var en revolution i anden halvdel af 1700-tallet, hvorunder de 13 oprindelige kolonier, som i dag udgør et område langs den amerikanske østkyst, løsrev sig fra Storbritannien og oprettede Amerikas Forenede Stater som en føderal republik.